Zamestnanci katedry

Vedúci katedry:prof. RNDr. Ján Buček, PhD.
Zástupca vedúceho katedry:doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.
Vedúci oddelenia ekonomickej a sociálnej geografie:prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.
Vedúci oddelenia demogeografie a demografie:prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
Tajomník katedry:RNDr. Michal Klobučník, PhD.
Sekretárka katedry:Veronika Bartovicová
[ telefónne císlo pre celú fakultu je: +421/2/90 14 (+ príslušná klapka) ]


Oddelenie ekonomickej a sociálenj geografie


Doktorandi na oddelení sociálnej a ekonomickej geografie

pracovník e-mail klapka miestnosť
Mgr. Renáta Farkas  renata.farkas@uniba.sk9533CH1-B1/13
Mgr. Richard Hluško  hlusko1@uniba.sk9389CH1-B1/8


Oddelenie demogeografie a demografie


Doktorandi na oddelení demogeografie a demografie

pracovník e-mail klapka miestnosť
Mgr. Milan Takáč  takac28@uniba.sk9239B1-310


Technickí pracovníci

pracovník e-mail klapka miestnosť
Veronika Bartovicová  viera.bartovicova@uniba.sk9380CH1-B1/1
Darina Dzurická  darina.dzuricka@uniba.sk9624CH1-B1/2


Bývalí zamestnanci katedryAbsolventi doktorandského štúdia