Darina Dzurická

zaradenie: technický personál

e-mail: darina.dzuricka@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9624
miestnosť: CH1-B1/2