Mgr. Lukáš Vizváry

doktorand na oddelení ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: vizvary10@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14
miestnosť: CH1-7

Špecializácia:

politická geografia
volebná geografia
volebné správanie


Vyučované predmety:

Štatistika pre geografov - cvičenie


Vzdelanie:

od 2023 Doktorandské štúdium
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Študijný program: Humánna geografia a demografia

2021 - 2023 Magisterské štúdium
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Študijný program: učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk
Téma diplomovej práce: Volebné preferencie študentov stredných škôl v kontexte prierezovej témy Človek a spoločnosť
Vedúci práce: RNDr. Vojtěch Przybyla, PhD.

2018 - 2021 Bakalárske štúdium
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Študijný program: učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk
Téma bakalárskej práce: Geografická analýza parlamentných volieb v Prešovskom samosprávnom kraji 2012-2020
Vedúci práce: RNDr. Vojtěch Przybyla, PhD.

2014 - 2018 Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove