Mgr. Marek Richter, PhD.

absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: richter@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 692
miestnosť: CH2-131
konzultačné hodiny: Utorok 10:30 - 11:30

Špecializácia:


urbánna politika a stagnujúce/upadajúce ("shrinking") mestá

Vyučované predmety:


Použitie počítačov v geografii (1)
Výučba: Cvičenia (1. ročník bakalárskeho štúdia - zimný semester)

Použitie počítačov v geografii (2)
Výučba: Cvičenia (1. ročník bakalárskeho štúdia - letný semester)

Ekonómia pre geografov
Výučba: Cvičenia (1. ročník bakalárskeho štúdia - zimný semester)

Riadenie priestorových systémov
Výučba: Cvičenia (2. ročník magisterského štúdia - letný semester)


Vzdelanie:


1998-2006 Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

2006-2009 Bakalárske štúdium (titul Bc.):
Program: Geografia v administratíve, PRIF UK Bratislava
Téma bakalárskej práce: Turistické informačné kancelárie v Slovenskej republike
Školiteľ: Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.

2009-2011 Magisterské štúdium (titul Mgr.):
Program: Humánna geografia a demogeografia v štátnej správe a samospráve, PRIF UK Bratislava
Téma diplomovej práce: Turistické informačné kancelárie na Slovensku, v Česku a v Poľsku so zameraním na Euregión Beskydy
Školiteľ: Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.

2011-súčasnosť Doktorandské štúdium:
Program: Humánna geografia a demografia, PRIF UK Bratislava
Téma dizertačnej práce: Urbánna politika a stagnujúce/upadajúce ("shrinking")mestá na Slovensku
Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.


Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:


2012 Grant Univerzity Komenského č. 507/2012
Názov projektu: Stagnujúce/upadajúce (“shrinking“) mestá na Slovensku
Status pri riešení projektu: hlavný riešiteľ