Mgr. Ivica Paulovičová

absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: paulovicova@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14
miestnosť:
konzultačné hodiny: dohodou

Špecializácia:

rekonštrukcia historických zdrojov
priestorové analýzy v prostredí GIS
štatistika v programe SAS
zhlukovanie
trh s nehnuteľnosťami určenými na bývanie

Vyučované predmety:

Použitie počítačov v geografii (1) a (2)
Počítačová tvorba máp - cvičenia
Dizajn databáz a informačné systémy - cvičenia
Kvantitatívne metódy v geografii - cvičenia

Vzdelanie:

2010 - súčasnosť Doktorandské štúdium
Katedra humánnej geografie a demogeografie, Prírodovedecká fakulta UK v BA
2008 - 2010 Magisterské štúdium
Program: Humánna geografia a demografia, Prírodovedecká fakulta UK v BA
Téma: Rekonštrukcia a analýza historického dátového zdroja o obyvateľstve Slovenska od A. L. Petrova
Školiteľ: Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.
2005 - 2008 Bakalárske štúdium
Program: Geografia a kartografia, Prírodovedecká fakulta UK v BA
Téma: Rekonštrukcia národnostnej štruktúry obyvateľstva Slovenska z Národopisnej mapy Uher
Školiteľ: Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.
1997 - 2005 Gymnázium Jura Hronca, Bratislava

Ďalšie informácie:

viac na ivica.stryzo.org