Archív záverečných prác

Požičiavanie diplomových a bakalárskych prác obhájených na Katedre humánnej geografie a demografie zabezpečuje p. Darinka Dzurická (CH1/B1 č.2).

VAŠE ŽIADOSTI O VYPOŽIČANIE PRÁC ADRESUJTE NA KATEDROVÚ MAILOVÚ ADRESU "khg@uniba.sk"

1. Diplomové a bakalárske práce sa požičiavajú len k nahliadnutiu, nie absenčne.
2. Treba si so sebou priniesť preukaz študenta alebo iný doklad totožnosti.
3. Počas prázdnin, štátnych záverečných magisterských a bakalárskych skúšok je archív zatvorený a výpožičky nebudú fungovať.

» Inštrukcie k postupu pri vypožiačaní prác

 Absolventi doktorndského štúdia
» Absolventi doktorandského štúdia od roku 1990

Vyhľadávanie záverečných prác v archíve katedry

Vyhľadávanie záverečných prác*
Názov práce:  
Priezvisko autora:  
Vedúci práce:  
Rok:  
Odbor:  
Typ práce:  
Vybrané záznamy zoradiť podľa: