Mgr. Michal Roupa, PhD.

bývalý významný zamestnanec katedry

e-mail: roupa@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 239
miestnosť: B1-310
konzultačné hodiny: po dohode cez mail

Špecializácia:

Príčiny zmien reprodukčného správania

Vyučované predmety:

Úvod do demografie a demoinformatiky
cvičenia Demogeografia a demografia (1), (2)
cvičenia Štatistika pre geografov

Vzdelanie:

2000-2004 Gymnázium Piešťany
2004-2007 PriF UK, geografia a kartografia, bakalárske štúdium
2007-2009 PriF UK, humánna geografia a demografia, magisterské štúdium
od 2009 PriF UK, humánna geografia a demografia, doktorandské štúdium

Pracovné pozície:

od 2013 PriF UK, výskumný pracovník

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

Grant UK/410/2010 Hodnotenie vývoja plodnosti v medzivojnovom období na Slovensku pomocou analytických metód súčasnej demografie
Grant UK/309/2011 Kontrola manželskej plodnosti na juhu stredného Slovenska v období pred demografickým prechodom v európskom kontexte