Mgr. Eva Polonyová, PhD.

absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: polonyova@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 389
miestnosť: CH1-B1/5a
konzultačné hodiny: streda 10.00 - 11.30 h

Špecializácia:


sociálno-ekonomický vývoj regiónov Slovenska
identifikácia stagnujúcich a rozvinutých území
transfer znalostí, teória poznatkovo-orientovanej spoločnosti a a rozvoja
úloha inštitúcií ako aktérov rozvoja mesta / regiónu
ľudský a sociálny kapitál
regionálna podnikateľská aktivita

Vyučované predmety:


Použitie počítačov v geografii (1), (2) cvičenia
Geografia mesta - cvičenia
Geografia cestovného ruchu a služieb - cvičenia
Teórie a metódy výskumu mesta
Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov - cvičenia

Vzdelanie:


Október 2013- Február 2014 - stáž na University of Portsmouth (UK)
2011-súčasnosť Doktorandské štúdium: Program: Humánna geografia a demografia, PRIF UK Bratislava
2009-2011 Magisterské štúdium (titul Mgr.): Program: Humánna geografia a demogeografia v štátnej správe a samospráve, PRIF UK Bratislava
2006-2009 Bakalárske štúdium (titul Bc.): Program: Geografia v administratíve, PRIF UK Bratislava