Mgr. Alžbeta Garajová, PhD.

absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: garajova29@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9389
miestnosť: CH1-B1/8

Vzdelanie:

- od 2018 doktorandské štúdium - Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK, denná forma
- od 2015 do 2017 - magisterské štúdium - Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK, študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
- od 2012 do 2015 - bakalárske štúdium - Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK, študijný program Geografia a demografia