Eva Predajnianska

bývalý významný zamestnanec katedry

e-mail: predajnianska@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 528
miestnosť: CH1-8