www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
M.A. Sofia Karina Trommlerová, PhD.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: sofia.trommlerova@iheid.ch
telefón: 02/ 90 14 9239
miestnosť: B1-310
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
Ekonómia rodiny
Ekonomická demografia
Rodové aspekty
Ekonómia zdravia
Ekonómia rozvojových krajín
Aplikovaná mikroekonometria

Vzdelanie:
2016 PhD - Doktorát z Ekonómie rozvojových krajín, IHEID a Ženevská univerzita, Švajčiarsko
2012 M.A. - Master of Arts z Medzinárodnej ekonómie, Univerzita Georga-Augusta v Göttingene, Nemecko
2008 B.A. - Bachelor of Arts z Ekonómie, Univerzita Georga-Augusta v Göttingene, Nemecko

Ďalšie informácie:
https://sites.google.com/site/sofiatrommlerova
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=F78wlBIAAAAJ 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok