www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
doc. Mgr. Slavomír Ondoš, PhD.
bývalý významný zamestnanec katedry

e-mail: slavomir.ondos@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9533
miestnosť: CH1-B1/13
konzultačné hodiny: 8:00 - 16:00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
dátová veda
inovácie
technológie
trh práce
priestorová dynamika
štatistické modelovanie
vizualizácia dát

Vyučované predmety:
Kvantitatívne metódy v geografii
Teórie a metódy výskumu mesta
Realitný trh a bývanie
Geografia mesta
Diplomový seminár

Vzdelanie:
2010, PhD humánna geografia, UK v Bratislave
2003, Mgr geografia a kartografia, UK v Bratislave

Pracovné pozície:
2011-2019
Učiteľ / Výskumný pracovník
Univerzita Komenského v Bratislave

2008-2010
Výskumný pracovník
Wirtschaftsuniversität Wien

2007
Učiteľ / Výskumný pracovník
Univerzita Komenského v Bratislave

2003-2007
Doktorand
Univerzita Komenského v Bratislave

Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:
2005
Teaching assistant
University of Nebraska at Omaha, USA

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
2019-2021
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z.
Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska

2018-2020
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z.
Strategický kariérny rozvoj pre profesionálov v RDI

2018-2019
ENAIRGY, s.r.o.
Štúdia a analýza územia Bratislavy pre umiestňovanie nabíjacích staníc pre elektromobily 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok