doc. Mgr. Slavomír Ondoš, PhD.

bývalý významný zamestnanec katedry

e-mail: slavomir.ondos@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9533
miestnosť: CH1-B1/13
konzultačné hodiny: 8:00 - 16:00

Špecializácia:

dátová veda
inovácie
technológie
trh práce
priestorová dynamika
štatistické modelovanie
vizualizácia dát

Vyučované predmety:

Kvantitatívne metódy v geografii
Teórie a metódy výskumu mesta
Realitný trh a bývanie
Geografia mesta
Diplomový seminár

Vzdelanie:

2010, PhD humánna geografia, UK v Bratislave
2003, Mgr geografia a kartografia, UK v Bratislave

Pracovné pozície:

2011-2019
Učiteľ / Výskumný pracovník
Univerzita Komenského v Bratislave

2008-2010
Výskumný pracovník
Wirtschaftsuniversität Wien

2007
Učiteľ / Výskumný pracovník
Univerzita Komenského v Bratislave

2003-2007
Doktorand
Univerzita Komenského v Bratislave

Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:

2005
Teaching assistant
University of Nebraska at Omaha, USA

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

2019-2021
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z.
Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska

2018-2020
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z.
Strategický kariérny rozvoj pre profesionálov v RDI

2018-2019
ENAIRGY, s.r.o.
Štúdia a analýza územia Bratislavy pre umiestňovanie nabíjacích staníc pre elektromobily