Mgr. Richard Stanek, PhD.

absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: stanek13@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9692
miestnosť: CH2-131
konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Špecializácia:

Sieťové analýzy v GIS
Dopravná dostupnosť

Vyučované predmety:

Štatistika pre geografov (cvičenie)
Geoinformačné modelovanie v demogeografii (cvičenie)

Vzdelanie:

- od 2018 - doktorandské štúdium - Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK, denná forma
- od 2016 do 2018 - magisterské štúdium - Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK, študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
- od 2013 do 2016 - bakalárske štúdium - Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK, študijný program Geografia a demografia
- od 2009 do 2013 - Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava