www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Videogaléria

Na tejto stránke budeme zverejňovať zaujímavé videá súvisiace s aktivitami na našej katedre

Demografická prognóza Slovenska do roku 2060
SMART Projekty - COMM-PASS
Dátum zverejnenia: 17.4.2019
Dĺžka videa: 6 min. 15 sek.


Predstavenie  geografickej sekcie
Vedúci katedry doc. RNDr. Ján Buček, PhD. za geografickú sekciu predstavuje v krátkej video-prezentácii štúdium geografie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
Autor: Michal Klobučník
Dátum zverejnenia: 16.11.2015
Dĺžka videa: 7 min. 34 sek.


Prezentácia Demografického atlasu Slovenskej republiky
Záznam z prezentácie "Demografického atlasu Slovenskej republiky", ktorý bol vytvorený kolektívom pracovníkov z Katedry humánnej geografie a demografie a Infostatu.
Autor: Michal Klobučník
Video nahovoril: Martin Plešivčák
Dátum zverejnenia: 19.10.2015
Dĺžka videa: 2 min. 54 sek.


Zostrih Human Cup 2014
Dňa 9. júna 2014 sa uskutočnil 1. ročník tenisového turnaja našej katedry nesúci názov Human Cup. Záštitu nad týmto turnajom prebral samotný dekan Prírodovedeckej Fakulty - Milan Trizna, ktorý je pravidelným účastníkom tohoto turnaja. Cieľom zamestnancov a doktorandov je každoročne sa takto neformálne stretnúť, podiskutovať a zároveň si intenzívne ponaťahovať svaly:)
Autor: Michal Klobučník
Autor fotografií: Martin Mačanga
Dátum zverejnenia: 1.7.2014
Dĺžka videa: 4 min. 19 sek.
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok