Mgr. Roland Németh

doktorand na oddelení ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: nemeth79@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9389
miestnosť: CH1-B1/8
konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Špecializácia:

Udržateľná doprava - Mikromobilita a cyklistická doprava

Vyučované predmety:

Geografia dopravy, logistiky a telekomunikácií - cvičenie

Vzdelanie:

Od 2023 Doktorandské štúdium
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Študijný program: Humánna geografia a demografia

2019 - 2021 Magisterské štúdium
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Študijný program: Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
Téma diplomovej práce: Bikesharing - alternatívne riešenie v oblasti mestskej mobility: Časopriestorová analýza používania systému zdieľaných bicyklov v meste Oslo

2016 - 2019 Bakalárske štúdium
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Študijný program: Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia

2012 - 2016 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Bratislava, Dunajská 13