www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Fotogaléria

Ďalšie fotografie aj z iných podujatí nájdete aj na našom katedrovom facebookovom profile

          


2020 | Online štátnice na našej katedrepočet fotografií: 19
2017 | 11th Slovak-Czech-Polish Seminarium Trenčianske Teplicepočet fotografií: 102
2016 | Exkurzia z HG a VS, Slovenskopočet fotografií: 54
2015 | Diskusia nielen o odbornej literatúre so študentami v Bookworm´s Nestpočet fotografií: 16
2015 | Sídelné lokality regiónu Bratislavapočet fotografií: 29
2015 | Exkurzia z HG a VS, Slovenskopočet fotografií: 89
2013 | Pozvané prednášky prof. M. Marcelliho (UK) „Mesto ako ľudské dielo“ (9. apríl 2013) a doc. H. Moravčíkovej (SAV, STU) „Moderná urbanistická štruktúra sídlisk“ (16.apríl 2013) počet fotografií: 6
2012 | Výstava fotografií "Jedno miesto - veľa svetov" v Budmericiach, september 2012 počet fotografií: 18
2011 | Prezentácia Historického atlasu ECAV na Slovensku 29. novembra 2011počet fotografií: 18
2011 | Mojmírovcepočet fotografií: 70
2009 | EUGEO Congresspočet fotografií: 22
2008 | V. medzinárodné geografické kolokvium, Danišovce, 5-7.novembra 2008počet fotografií: 7
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok