Mgr. Roman Fila, PhD.

bývalý významný zamestnanec katedry

e-mail:
telefón: 02/ 90 14
miestnosť:

18.3.1966 - 30.9.2020
Na katedre pracoval od 1.9.2001 - 30.09.2020


Špecializácia:

Venoval sa problematike sociálnych predmetov na katedre, v súčasnosti v doktorandskom štúdiu sa venuje problematike správania sa v suburbánnych zónach Bratislavy. Témy jeho bakalárskych prác sa dotýkajú nezamestnanosti, bezdomovectvu, sociálnej stratifikácie.

Vyučované predmety:

- Sociológia
- Základy manažmentu
- Manažment vo verejnej správe

Vzdelanie:

1994-1999: Magisterské štúdim v odbore "Sociológia", Filozofická fakulta UK (Mgr.)
Od roku 2009: Doktorandské štúdium na Katedre humánnej geografie a demogeografie na Prif UK.

Pracovné pozície:

2000 - 2001 - Sociálny pracovník v Bratislavskej katolíckej charite,
od 2001 - pedagogický pracovník na katedre humánnej geografie a demogeografie

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

2011-2013 Projekt VEGA 1/0965/11 Mikroregióny - priestorové jednotky pre komunálnu reformu v Slovenskej republike

Ďalšie informácie:

Témy bakalárskych prác na rok 2011-2012: Sociálna stratifikácia vybraného regiónu SR. ( možnosť pre 5 študentov)