Mgr. Katarína Matejová

absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: matejovak@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14
miestnosť:
konzultačné hodiny: Po dohode e-mailom

Špecializácia:

Suburbanizácia a výskum sociálneho prostredia v suburbánnej zóne.

Vyučované predmety:

Použitie počítačov v geografii (1)
Použitie počítačov v geografii (2)
Syntéza humánnej geografie (cvičenia)
Geografia priemyslu a dopravy (cvičenia)
Bc. a Mgr. seminár

Vzdelanie:

od 2013 PhD. štúdium:
Humánna geografia a demografia, KHG a DG, PRIF UK v BA
Téma dizertačnej práce: Vplyv suburbanizácie na zmeny sociálneho prostredia v zázemí Bratislavy
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.

2011-2013 Mgr. štúdium:
Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (externe), KHG a DG, PRIF UK v BA
Téma DP: Vývoj sociálneho prostredia v suburbánnej zóne Bratislavy z pohľadu starostov vidieckych obcí
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.

2007-2011 Bc. štúdium:
Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia, KRG, PRIF UK v BA
Téma BP: Zmeny v sociálnom prostredí v suburbánnej zóne Bratislavy
Školiteľ: Mgr. Martin Šveda


Ďalšie informácie:

E-mail: matejovak@fns.uniba.sk, matejova.prifuk@gmail.com