Mgr. Lukáš Námešný

absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: namesny@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 389
miestnosť: CH1-B1/5b
konzultačné hodiny: pondelok 9:30 - 11:00

Špecializácia:

témy týkajúce sa sociálnej geografie: chudoba, pracujúci chudobní

Vyučované predmety:


Sociálna geografia: 1. ročník Mgr. štúdia - zimný semester
Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii 1: 1. ročník Bc. štúdia - zimný semester
Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii 2: 1. ročník Bc. štúdia - letný semester
Bc. a Mgr. seminár

Vzdelanie:


2002-2006: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Prievidza

2006-2009 Bc. štúdium:
Program: Geografia v administratíve, KHG a DG, PRIF UK v BA
Téma BP: Chudoba zamestnaných na Slovensku
Školiteľ: Mgr. Alena Rochovská, PhD.

2009-2011 Mgr. štúdium:
Program: Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve, KHG a DG, PRIF UK v BA
Téma DP: Chudoba pracujúcich v členských štátoch Európskej únie s dôrazom na Slovensko
Školiteľ:Mgr. Alena Rochovská, PhD.

2012 PhD. štúdium:
Program: Humánna geografia a demografia, KHG a DG, PRIF UK v BA
Téma dizertačnej práce: Chudoba, práca a chudoba pracujúcich: hľadanie spoločenských súvislostí v čase a priestore.
Školiteľ: Mgr. Alena Rochovská, PhD.Ďalšie informácie:

Vedenie bakalárskych prác:
V prípade záujmu o vedenie bakalárskej práce je potrebné zúčastniť sa ústneho pohovoru. V rámci neho je študent povinný doniesť so sebou úvodný list k vybranej téme s minimálnym rozsahom jedného listu formátu A4.
Ten musí obsahovať nasledovné:

1.) dôvody prečo si študent zvolil danú tému
2.) predbežnú obsahovú štruktúru práce
3.) predbežné ciele práce, ktoré by chcel študent pri vypracovaní práce dosiahnuť
4.) zoznam literatúry je výhodou