doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.

Aktuálne vedené a vypísané témy BAKALÁRSKYCH PRÁC (4):

  Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj globálnej dopravy (int.) (3.r)
  Dopravné znevýhodnenie ťažko zdravotne postihnutých v urbánnom priestore (int.) (3.r)
  Menšie mestá so systémom podzemnej mestskej dráhyHerman Martin (3.r)
  Dynamika výstavby siete diaľnic a rýchlostných ciest v krajinách V4Iliaš Martin (3.r)


Aktuálne vedené a vypísané témy DIPLOMOVÝCH PRÁC (2):

  Dopady pandémie COVID-19 na vývoj dopravy na Slovensku (int.) (1.r)
  Potravinársky priemysel na Slovensku s dôrazom na výrobu nápojovSemaníková Nikol (int.) (2.r)


Aktuálne vedené a vypísané témy DIZERTAČNÝCH PRÁC (4):

  Forced car ownership: how much geography matters (from 2022/2023 onwards)
  Rytmika mesta a jeho suburbia: špecifiká dopravného správania obyvateľov v Bratislave a v jej zázemí (akad. rok 2022/2023)
  Dopravná dostupnosť a dopravné znevýhodnenia na území Slovenskej republikyHluško Richard
  Mikromobilita a udržateľná doprava v mestskom prostredíNémeth Roland