www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: marcel.hornak@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9641
miestnosť: CH1-B1/3
konzultačné hodiny: streda: 9,00-11,00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaCelkový počet vedených prác: 192 | bakalárske: 104 | diplomové: 88
 bakalárske  104 / 192 
 54,2%
 diplomové  88 / 192 
 45,8%


p.č.autornázovroktyp
1Lelkesová VeronikaDopravné znevýhodnenie marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných okresoch Slovenska2021d
2Strapková DominikaVidiecke centrá dochádzky za prácou na Slovensku so zameraním na priemysel2021d
3Nemcová AdrianaSiete mestských trolejbusových dráh v strednej Európe2021b
4Zábojníková KristínaMestské elektrické koľajové dráhy v krajinách strednej Európy2021b
5Adámková LuciaVýznam veľkých miest Slovenska v koncentrácii pracovných príležitostí2020d
6Hluško RichardPozícia regiónu Bratislavy z hľadiska distribúcie pracovných príležitostí na Slovensku2020d
7Paulovicz KarolSuburbanizácia v zázemí Bratislavy a jej dopad na dopravné siete2020d
8Jančovič MartinÚloha verejnej dopravy v dochádzke do zamestnania na Slovensku2019d
9Lelkesová VeronikaDunajská vodná cesta v kontexte geopolitického a ekonomického vývoja v Európskej únii2019b
10Súkeník OndrejAutomobilový priemysel v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu2019b
11Szatmáry RomanVnútrozemská vodná doprava v Európskej únii2019b
12Heriban DávidVzťah dopravnej polohy a zamestnanosti na území Slovenskej republiky2018d
13Hluško RichardVýznam železničnej dopravy pri formovaní aglomerácie Martin-Vrútky2018b
14Balážik MatejDopravné náklady ako faktor efektívnosti dochádzky do zamestnania – priestorové rozdiely na území Slovenska2017d
15Ďaďo DušanVývoj siete leteckej dopravy v juhovýchodnej Ázii2017d
16Jurica MariánPriemysel vo vidieckych obciach Trenčianskeho samosprávneho kraja2017d
17Tocík PeterVývoj pozície mesta Michalovce v sieti verejnej dopravy východného Slovenska2017d
18Adámková LuciaŽelezničné trate na Slovensku so zrušenou osobnou dopravou2017b
19Veronika ŽivickáVzťah priemyslu a životného prostredia v Slovenskej republike2017b
20Csilla NémetováPriemysel v okrese Levice2017b
21Dušan VajdíkDopravné vylúčenie vidieckych obcí v Trenčianskom samosprávnom kraji2017d
22Fuksiová NinaDochádzka za prácou ako dôsledok nerovnováhy medzi bydliskom a miestom zamestnania2016d
23Furčák MariánPriestorové rozdiely v dynamike vývoja počtu pracovných príležitostí v krajinách V42016d
24Kačuriaková MáriaDynamika vývoja dopravných uzlov Slovenska na základe intenzity cestnej dopravy 2000-20102016d
25Rajnoha JakubMožnosti využitia cyklistickej dopravy v urbánnom priestore Bratislavy2016d
26Štefánek PeterAnalýza infraštrukútry pre cyklistickú dopravu v meste Martin s dôrazom na dostupnosť priemyselných areálov2016d
27Čulík TomášNákladná letecká doprava v Európe2016b
28Heriban DávidVzťah dopravnej polohy a zamestnanosti (na príklade vybraného regiónu Slovenska)2016b
29Kovalcsík KristófDopady globálnej ekonomickej krízy 2008-2010 na priemysel Slovenska2016b
30Eva GarajováStaré priemyselné regióny v krajinách V42016b
31Heriban IgorŠtrukturálne zmeny v priemysle Slovenska po roku 19892015d
32Kresáň LukášVývoj automobilizácie domácností na Slovensku2015d
33Marčok MiloslavVybrané globálne prestupové letiská2015d
34Murín MilanVývoj priemyslu na území Žilinského samosprávneho kraja po roku 19892015d
35Stano MatúšDopravná infraštruktúra, dopravná poloha a ekonomický rozvoj na Slovensku2015d
36Vaculová PatríciaDopravne znevýhodnené lokality v Bratislave2015d
37Balážik MatejTrendy vývoja nákladnej dopravy v krajinách V42015b
38Tocík PeterTrendy vo vývoji osobnej dopravy v krajinách V42015b
39Lukáš VícenMožnosti výskumu dennej priestorovej mobility obyvateľov (aplikácia na región Bratislavy)2015b
40Dušan VajdíkDopravne znevýhodnené lokality v regióne Považská Bystrica2015b
41Čunderlík DušanGlobálny vývoj automobilizácie a priestorová distribúcia značiek vybraných automobilových spoločností2014d
42Fuknová BlankaŠpecifiká dopravnej obslužnosti obcí s rozptýleným osídlením so zameraním na okres Myjava2014d
43Hoďovský PeterRegionálne rozdiely vo vývoji priemyslu Slovenskej republiky2014d
44Horecká EvaGeografia potravinárskeho priemyslu na Slovensku2014d
45Kankulová KatarínaGeografia ťažby a spracovania nerastných surovín na Slovensku po roku 19892014d
46Kováč MatejGeografia hutníckeho priemyslu na Slovensku2014d
47Mikula DanielDopravné interakcie medzi hlavnými mestami európskych štátov2014d
48Synak JurajDopravné náklady ako bariéra v dostupnosti pracovných príležitostí2014d
49Žilinský MartinKonkurencia verejnej a individuálnej osobnej dopravy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja2014d
50Difková JanetteModernizácia železničnej infraštruktúry na Slovensku po roku2014b
51Furčák MariánVývoj štruktúry priemyslu postsocialistických krajín2014b
52Jančiček MartinPriestorová diferenciácia priamych zahraničných investícií v Slovenskej republike2014b
53Kačuriaková MáriaVýznam rozvojových krajín v produkcii automobilov2014b
54Štefánek PeterVývoj štruktúry priemyslu regiónu Turiec po roku 19892014b
55Miroslav NavrátilGlobálne trendy vo vývoji automobilizácie2014b
56Martin JančičekPriestorová diferenciácia priamych zahraničných investícií v Slovenskej republike2014b
57Nina FuksiováDopady globálneho vývoja na textilný a odevný priemysel v SR2014b
58Peter VaškoVysokorýchlostné železnice v Európe2014b
59Duda AndrejBlizkovýchodné letecké spolocnosti na európskom dopravnom trhu2013d
60Dzuriak MarekČasová a priestorová konkurencieschopnosť verejnej dopravy vo vzťahu k individuálnej automobilovej doprave na území SR2013d
61Káčerík MartinVývoj dopravných sietí a sídelného systému SR - vybrané aspekty vzájomných priestorových väzieb2013d
62Krošlák ŠimonCyklodoprava v Bratislave - analýza existujúcej infraštruktúry2013d
63Námeth ErikPrímestská verejná hromadná doprava v zázemí Bratislavy2013d
64Pecho MiroslavHierarchia vybraných dopravných uzlov Slovenska2013d
65Peterská SilviaPriestorové zmeny v leteckej doprave v Európe2013d
66Pramuka PeterVybrané mestské dráhové systémy vo svete2013d
67Rabčanová JarmilaVýznam priemyslu v ekonomike regiónu Stredné Považie2013d
68Staško PavolGeografia chemického priemyslu na Slovensku2013d
69Struhár PeterTeritoriálna konkurencieschopnosť osobnej železničnej dopravy na území SR2013d
70Tkáčiková ZuzanaČasová a priestorová konkurencia verejnej správy a idividuálnej automobilovej dopravy na území Žilinského kraja2013d
71Graus AndrejVývoj automobilizácie krajín Európskej únie2013b
72Kresáň LukášVývoj automobilizácie na území Slovenska2013b
73Marčok MiloslavVýznamné letecké uzly sveta2013b
74Stano MatúšGeografické špecifiká variantov diaľničného spojenia miest Bratislava a Košice2013b
75Vaculová PatríciaProblém statickej dopravy v mestách SR2013b
76Miroslav NavrátilGlobálne trendy vo vývoji automobilizácie2013b
77Martin JančičekPriestorová diferenciácia priamych zahraničných investícií v Slovenskej republike2013b
78Nina FuksiováDopady globálneho vývoja na textilný a odevný priemysel v SR2013b
79Peter VaškoVysokorýchlostné železnice v Európe2013b
80Heriban IgorAnalýza priemyslu Horehronia2012b
81Hoďovský PeterZmeny štruktúry priemyslu v regióne Záhorie po roku 19892012b
82Kucharik IvanDopravná obslužnosť obcí regiónu Turiec 2012b
83Oross MariánLogistika a logistické služby v EÚ2012b
84Ševčík PeterVývoj priemyslu v regióne horného Ponitria (so zameraním na problém ťažobného priemyslu)2012b
85Vršková MartinaVnútrozemská vodná doprava na Slovensku2012b
86Juran ErikZmeny dopravnej obslužnosti obcí okresu Prievidza v období 1991-20112012d
87Kiss JúliusKvalita dopravnej obslužnosti a dopravná dostupnosť obcí regiónu Gemer2012d
88Krajčí MichalVnútrozemská vodná a kombinovaná doprava v strednej Európe2012d
89Krajíček MichalInfraštruktúra diaľničnej siete krajín strednej Európy2012d
90Lehocký FilipVzťah priemyslu a životného prostredia v geografickom vzdelávaní (návrh geografickej vychádzky v dvoch rôznych regiónoch Slovenska)2012d
91Mieres MichalPostavenie krajín V4 v európskych dopravných sieťach2012d
92Protič JánGlobálne trendy v rozmiestnení automobilového priemyslu2012d
93Rohaľ MatúšRozvoj diaľničnej siete a časovo-priestorové zmeny dostupnosti územia Slovenska2012d
94Škamla BranislavŽeleznice Európskej únie na prelome tisícročí2012d
95Simona SlatinováVývoj priemyslu na Podunajskej nížine2012b
96Dobrovodská MartinaŠpecifiká obslužnosti obcí v zázemí Bratislavy (územie okresu Senec)2011b
97Jagelka PatrikVývoj priemyslu Oravy po roku 19892011b
98Milan SlavomírJednotná európska dopravná sieť - sen alebo realita?2011b
99Murtinová LibušaNávrh cykloturistických trás v regióne Gemer2011b
100Peterská SilviaLetiská v Bratislave a v Košiciach - porovnávacia analýza2011b
101Vrábeľ JakubDopravná obslužnosť obcí Oravy verejnou dopravou2011b
102Žideková DášaMalé vodné elektrárne na Slovensku2011b
103Árva BálintEurópske dopravné systémy a ich využitie v geografickom vzdelávaní2011d
104Dobiaš TomášIntraurbánna dostupnosť siete MHD na území Bratislavy2011d
105Görcsová MelindaPriestorové aspekty produkcie tuhých biopalív na Slovensku a v Európskej únii2011d
106Haščíková IvetaVzťah prevádzky jadrových elektrární a osídlenia na území SR (vybrané aspekty)2011d
107Kubovičová ŠtefániaKvalita dopravnej obslužnosti územia Bratislavy prostredníctvom siete MHD2011d
108Polačik RudolfLogistické centrá a logistické služby v Slovenskej republike a v Českej republike2011d
109Šimko TomášDopravná obslužnosť regiónu Malacky na lokálnej úrovni2011d
110Libuša MurtinováNávrh cykloturistických trás v regióne Gemer2011b
111Ivan KucharikDopravná obslužnosť obcí regiónu Turiec2011b
112Filip LehockýVzťah priemyslu a životného prostredia v geografickom vzdelávaní (návrh geografickej vychádzky v dvoch rôznych regiónoch Slovenska)2011d
113Jakub VrábeľDopravná obslužnosť obcí Oravy verejnou dopravou2011b
114Anguš PeterPriestorová polarizácia územia Banskobystrického kraja na základe vybraných socioekonomických ukazovateľov2010d
115Bajcárová RenátaCezhraničné väzby a spolupráca v slovensko-poľkom pohraničí.2010d
116Foletár Vojtech Priestorové črty verejnej osobnej dopravy na území Slovenska2010d
117Hraško MatúšVýznam dopravnej dostupnosti v procese rezidenčnej suburbanizácie na príklade zázemia Banskej Bystrice. 2010d
118Mačanga MartinVýroba elektrickej energie z neobnoviteľných zdrojov vo svete (s dôrazom na jadrovú energetiku)2010d
119Ožvoldová MartinaCelulózovo-papierenský priemysel na Slovensku2010d
120Krajčí MichalVýznam kombinovanej dopravy v EÚ a Slovenskej republike2010b
121Lehocký FilipVývoj strojárskeho priemyslu na Slovensku2010b
122Pecho MiroslavVzájomné dopravné spojenia krajských miest Slovenska 2010b
123Pekarová MáriaHierarchizácia cestnej siete Slovenska2010b
124Zinser OtoProcesy rezidenčnej suburbanizácie v zázemí mesta Trnava2010b
125Slavomír MilanJednotná európska dopravná sieť – sen alebo realita?2010b
126Filip LehockýStrojársky priemysel na Slovensku2010b
127Bálint ÁrvaEurópske dopravné systémy a ich využitie v geografickom vzdelávaní2010d
128Kubovičová ŠtefániaHodnotenie dopravnej pozície Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica v rámci hlavného mesta2009b
129Krutý PavolInternetizácia Slovenska – vybrané aspekty2009b
130Juhás MariánGeografické aspekty rozvoja optických sietí na území Slovenska2009b
131Jánošková Enikö Vplyv výstavby a prevádzky vodného diela a vodnej elektrárne na obec Gabčíkovo2009b
132Hraňo MartinNízkonákladová letecká doprava v EÚ2009b
133Hraška PeterVýroba osobných a ľahkých úžitkových vozidiel v krajinách V42009b
134Görcsová MelindaVyužitie biopalív v EÚ a na Slovensku2009b
135Duda AndrejMožné dopravné spojenie Bratislavy a Košíc2009b
136Árva BálintVývoj diaľničnej siete vybraných krajín EÚ2009b
137Vaneková VeronikaVplyv prevádzky vybraných energetických zariadení na zdravotný stav obyvateľstva2009d
138Slamka JurajHodnotenie vývoja dopravnej obslužnosti obcí v okrese Pezinok verejnou dopravou2009d
139Macek JurajVzťah dopravnej dostupnosti a procesu rezidenčnej suburbanizácie na príklade mesta Bratislava2009d
140Hrušovský Boris Návrh cykloturistických trás v regióne Považský Inovec2009d
141Holienčíková RenátaNegatívne vplyvy dopravy na životné prostredie (komparatívna analýza krajín Európskej únie)2009d
142Bolha Branislav Hierarchizácia cestných dopravných uzlov Slovenska2009d
143Bátoryová Zuzana Vplyv výstavby a prevádzky priemyselného parku Malacky – Lozorno na mikroregionálny rozvoj2009d
144Babjak MichalDiaľničná sieť Slovenska a regionálny rozvoj2009d
145Pánis Juraj Vývoj odvetvia elektrotechnického priemyslu na Slovensku2009b
146Polačik RudolfLogistické centrá na Slovensku2009b
147Šimko TomášCezhraničné dopravné väzby medzi mestami Bratislava a Viedeň2009b
148Adamusová EliškaRozmiestnenie obyvateľstva Slovenska vzhľadom k vybraným prvkom dopravnej infraštruktúry2008d
149Borovička MartinVzájomné dopravné vzťahy hlavných miest vybraných krajín strednej Európy2008d
150Král BranislavVýroba elektrickej energie a regionálny rozvoj JE Mochovce, ich postavenie a vplyv na rozvoj priľahlého regiónu2008d
151Lindtnerová MarcelaGlobálne trendy vo vývoji dopravy (príklad námornej nákladnej dopravy)2008d
152Sýkorová LuciaPracovná migrácia v krajinách Európskej únie, so zameraním na Slovensko2008d
153Anguš PeterVyužitie energie biomasy v energetickom hospodárstve v EÚ a Slovenskej republike2008b
154Bajcárová RenátaCezhraničné dopravné väzby v prihraničnom regióne Čadca2008b
155Banášová IvetaJadrová energetika a životné prostredie2008b
156Foletár VojtechGlobálne trendy vývoja automobilizácie2008b
157Mačanga MartinJadrová energetika vo svete2008b
158Matúšek PeterVývoj terestriálneho telekomunikačného vysielania na území Slovenska2008b
159Mieres MichalHodnotenie dopravnej polohy Slovenskej republiky v Európe2008b
160Miškovic MilanDopravná dostupnosť obchodných centier na Slovensku2008b
161Ožvoldová MartinaVyužitie energie vodných tokov v energetickom hospodárstve v EÚ a Slovenskej republike2008b
162Sekereš JánAutomobilizmus v Číne2008b
163Muziková JanaVplyv dopravnej polohy na koncentráciu obyvateľstva a vybrané demografické štruktúry na príklade obcí Žilinského samosprávneho kraja2007d
164Kopál AdriánVplyv dopravnej polohy na vybrané demografické procesy a štruktúry na príklade obcí Trenčianskeho samosprávneho kraja2007d
165Latta TomášLetecká doprava na Slovensku, rozvoj letiska M.R. Štefánika, jeho výkony a postavenie v regióne strednej Európy2007d
166Pšenka TomášHierarchizácia železničnej siete Slovenska2007d
167Babjak MichalIntegrovaný dopravný systém Bratislavského samosprávneho kraja2007b
168Holienčíková RenátaDoprava a životné prostredie2007b
169Chladný MartinTelekomunikačný trh SR so zameraním na skupinu Slovak Telecom, a.s, T-Mobile Slovensko, a.s.2007b
170Jung MariánDoprava a vplyv na životné prostredie. Porovnanie negatívneho vplyvu železničnej a cestnej dopravy na životné prostredie2007b
171Macek JurajTrendy vývoja leteckej dopravy v Európe so zameraním na krajiny Strednej Európy2007b
172Mancová VieraVyužitie zdrojov EÚ v rozvoji cestnej infraštruktúry na Slovensku2007b
173Slamka JurajVyužitie energie vetra v energetickom hospodárstve EÚ a SR2007b
174Šípoš PavolVyužitie obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov energie v energetickom systéme krajín EÚ2007b
175Vaneková VeronikaVyužitie solárnej energie v energetickom hospodárstve v EÚ a v SR2007b
176Makara MarcelPravidelná osobná doprava na územé Slovenska so zameraním na osbslužnosť miest2006d
177Seman MichalCharakteristika mestskej hromadnej dopravy so zreteľom na mestskú hromadnú dopravu v Bratislave2006d
178Adamusová EliškaDopravná infraštruktúra VÚC Žilina2006b
179Golianová LenkaVybrané geografické aspekty dopravnej obslužnosti územia VÚC Žilina verejnou hromadnou dopravou2006b
180Hašan PeterNerealizované a zrušené železničné trate na Slovensku2006b
181Kocúreková MáriaTelekomunikačný trh SR so zameraním na mobilného operátora Orange Slovensko, a. s.2006b
182Kovár PeterTrendy vývoja železničnej dopravy v Európe2006b
183Král BranislavVýroba elektrickej energie ako jeden z faktorov dynamiky socioekonomického rozvoja2006b
184Németh LadislavTelekomunikačný trh SR so zameraním na skupinu Slovak Telekom, a.s., T-Com2006b
185Švec MichalDopravná infraštruktúra VÚC Banská Bystrica2006b
186Cigánik ĽubošVývoj dopravného uzla Bratislava po roku 19892005d
187Danko MariánVybrané aspekty vývoje dálniční sítě Slovenska2005b
188Kopál AdriánDopravná sieť Trenčianskeho kraja2005b
189Latta TomášLetecká doprava na Slovensku2005b
190Lindtnerová MarcelaDopravná sieť juhozápadného Slovenska2005b
191Pšenka Tomᚎelezničná doprava Slovenska po roku 19892005b
192Suchánsky JaroslavVývoj cestnej siete a automobilizácie na Slovensku2005b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca   
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
    © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok