doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.

Archív vedených prác

Celkový počet vedených prác: 194 | bakalárske: 105 | diplomové: 89

p.č. autor názov rok typ
1Bielik MatúšVývoj miery automobilizácie v krajinách strednej Európy2023d
2Lelkesová VeronikaDopravné znevýhodnenie marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných okresoch Slovenska2021d
3Strapková DominikaVidiecke centrá dochádzky za prácou na Slovensku so zameraním na priemysel2021d
4Nemcová AdrianaSiete mestských trolejbusových dráh v strednej Európe2021b
5Zábojníková KristínaMestské elektrické koľajové dráhy v krajinách strednej Európy2021b
6Adámková LuciaVýznam veľkých miest Slovenska v koncentrácii pracovných príležitostí2020d
7Hluško RichardPozícia regiónu Bratislavy z hľadiska distribúcie pracovných príležitostí na Slovensku2020d
8Paulovicz KarolSuburbanizácia v zázemí Bratislavy a jej dopad na dopravné siete2020d
9Jančovič MartinÚloha verejnej dopravy v dochádzke do zamestnania na Slovensku2019d
10Lelkesová VeronikaDunajská vodná cesta v kontexte geopolitického a ekonomického vývoja v Európskej únii2019b
11Súkeník OndrejAutomobilový priemysel v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu2019b
12Szatmáry RomanVnútrozemská vodná doprava v Európskej únii2019b
13Heriban DávidVzťah dopravnej polohy a zamestnanosti na území Slovenskej republiky2018d
14Hluško RichardVýznam železničnej dopravy pri formovaní aglomerácie Martin-Vrútky2018b
15Balážik MatejDopravné náklady ako faktor efektívnosti dochádzky do zamestnania – priestorové rozdiely na území Slovenska2017d
16Ďaďo DušanVývoj siete leteckej dopravy v juhovýchodnej Ázii2017d
17Jurica MariánPriemysel vo vidieckych obciach Trenčianskeho samosprávneho kraja2017d
18Tocík PeterVývoj pozície mesta Michalovce v sieti verejnej dopravy východného Slovenska2017d
19Adámková LuciaŽelezničné trate na Slovensku so zrušenou osobnou dopravou2017b
20Veronika ŽivickáVzťah priemyslu a životného prostredia v Slovenskej republike2017b
21Csilla NémetováPriemysel v okrese Levice2017b
22Dušan VajdíkDopravné vylúčenie vidieckych obcí v Trenčianskom samosprávnom kraji2017d
23Fuksiová NinaDochádzka za prácou ako dôsledok nerovnováhy medzi bydliskom a miestom zamestnania2016d
24Furčák MariánPriestorové rozdiely v dynamike vývoja počtu pracovných príležitostí v krajinách V42016d
25Kačuriaková MáriaDynamika vývoja dopravných uzlov Slovenska na základe intenzity cestnej dopravy 2000-20102016d
26Rajnoha JakubMožnosti využitia cyklistickej dopravy v urbánnom priestore Bratislavy2016d
27Štefánek PeterAnalýza infraštrukútry pre cyklistickú dopravu v meste Martin s dôrazom na dostupnosť priemyselných areálov2016d
28Čulík TomášNákladná letecká doprava v Európe2016b
29Heriban DávidVzťah dopravnej polohy a zamestnanosti (na príklade vybraného regiónu Slovenska)2016b
30Kovalcsík KristófDopady globálnej ekonomickej krízy 2008-2010 na priemysel Slovenska2016b
31Eva GarajováStaré priemyselné regióny v krajinách V42016b
32Heriban IgorŠtrukturálne zmeny v priemysle Slovenska po roku 19892015d
33Kresáň LukášVývoj automobilizácie domácností na Slovensku2015d
34Marčok MiloslavVybrané globálne prestupové letiská2015d
35Murín MilanVývoj priemyslu na území Žilinského samosprávneho kraja po roku 19892015d
36Stano MatúšDopravná infraštruktúra, dopravná poloha a ekonomický rozvoj na Slovensku2015d
37Vaculová PatríciaDopravne znevýhodnené lokality v Bratislave2015d
38Balážik MatejTrendy vývoja nákladnej dopravy v krajinách V42015b
39Tocík PeterTrendy vo vývoji osobnej dopravy v krajinách V42015b
40Lukáš VícenMožnosti výskumu dennej priestorovej mobility obyvateľov (aplikácia na región Bratislavy)2015b
41Dušan VajdíkDopravne znevýhodnené lokality v regióne Považská Bystrica2015b
42Čunderlík DušanGlobálny vývoj automobilizácie a priestorová distribúcia značiek vybraných automobilových spoločností2014d
43Fuknová BlankaŠpecifiká dopravnej obslužnosti obcí s rozptýleným osídlením so zameraním na okres Myjava2014d
44Hoďovský PeterRegionálne rozdiely vo vývoji priemyslu Slovenskej republiky2014d
45Horecká EvaGeografia potravinárskeho priemyslu na Slovensku2014d
46Kankulová KatarínaGeografia ťažby a spracovania nerastných surovín na Slovensku po roku 19892014d
47Kováč MatejGeografia hutníckeho priemyslu na Slovensku2014d
48Mikula DanielDopravné interakcie medzi hlavnými mestami európskych štátov2014d
49Synak JurajDopravné náklady ako bariéra v dostupnosti pracovných príležitostí2014d
50Žilinský MartinKonkurencia verejnej a individuálnej osobnej dopravy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja2014d
51Difková JanetteModernizácia železničnej infraštruktúry na Slovensku po roku2014b
52Furčák MariánVývoj štruktúry priemyslu postsocialistických krajín2014b
53Jančiček MartinPriestorová diferenciácia priamych zahraničných investícií v Slovenskej republike2014b
54Kačuriaková MáriaVýznam rozvojových krajín v produkcii automobilov2014b
55Štefánek PeterVývoj štruktúry priemyslu regiónu Turiec po roku 19892014b
56Miroslav NavrátilGlobálne trendy vo vývoji automobilizácie2014b
57Martin JančičekPriestorová diferenciácia priamych zahraničných investícií v Slovenskej republike2014b
58Nina FuksiováDopady globálneho vývoja na textilný a odevný priemysel v SR2014b
59Peter VaškoVysokorýchlostné železnice v Európe2014b
60Duda AndrejBlizkovýchodné letecké spolocnosti na európskom dopravnom trhu2013d
61Dzuriak MarekČasová a priestorová konkurencieschopnosť verejnej dopravy vo vzťahu k individuálnej automobilovej doprave na území SR2013d
62Káčerík MartinVývoj dopravných sietí a sídelného systému SR - vybrané aspekty vzájomných priestorových väzieb2013d
63Krošlák ŠimonCyklodoprava v Bratislave - analýza existujúcej infraštruktúry2013d
64Námeth ErikPrímestská verejná hromadná doprava v zázemí Bratislavy2013d
65Pecho MiroslavHierarchia vybraných dopravných uzlov Slovenska2013d
66Peterská SilviaPriestorové zmeny v leteckej doprave v Európe2013d
67Pramuka PeterVybrané mestské dráhové systémy vo svete2013d
68Rabčanová JarmilaVýznam priemyslu v ekonomike regiónu Stredné Považie2013d
69Staško PavolGeografia chemického priemyslu na Slovensku2013d
70Struhár PeterTeritoriálna konkurencieschopnosť osobnej železničnej dopravy na území SR2013d
71Tkáčiková ZuzanaČasová a priestorová konkurencia verejnej správy a idividuálnej automobilovej dopravy na území Žilinského kraja2013d
72Graus AndrejVývoj automobilizácie krajín Európskej únie2013b
73Kresáň LukášVývoj automobilizácie na území Slovenska2013b
74Marčok MiloslavVýznamné letecké uzly sveta2013b
75Stano MatúšGeografické špecifiká variantov diaľničného spojenia miest Bratislava a Košice2013b
76Vaculová PatríciaProblém statickej dopravy v mestách SR2013b
77Miroslav NavrátilGlobálne trendy vo vývoji automobilizácie2013b
78Martin JančičekPriestorová diferenciácia priamych zahraničných investícií v Slovenskej republike2013b
79Nina FuksiováDopady globálneho vývoja na textilný a odevný priemysel v SR2013b
80Peter VaškoVysokorýchlostné železnice v Európe2013b
81Heriban IgorAnalýza priemyslu Horehronia2012b
82Hoďovský PeterZmeny štruktúry priemyslu v regióne Záhorie po roku 19892012b
83Kucharik IvanDopravná obslužnosť obcí regiónu Turiec 2012b
84Oross MariánLogistika a logistické služby v EÚ2012b
85Ševčík PeterVývoj priemyslu v regióne horného Ponitria (so zameraním na problém ťažobného priemyslu)2012b
86Vršková MartinaVnútrozemská vodná doprava na Slovensku2012b
87Juran ErikZmeny dopravnej obslužnosti obcí okresu Prievidza v období 1991-20112012d
88Kiss JúliusKvalita dopravnej obslužnosti a dopravná dostupnosť obcí regiónu Gemer2012d
89Krajčí MichalVnútrozemská vodná a kombinovaná doprava v strednej Európe2012d
90Krajíček MichalInfraštruktúra diaľničnej siete krajín strednej Európy2012d
91Lehocký FilipVzťah priemyslu a životného prostredia v geografickom vzdelávaní (návrh geografickej vychádzky v dvoch rôznych regiónoch Slovenska)2012d
92Mieres MichalPostavenie krajín V4 v európskych dopravných sieťach2012d
93Protič JánGlobálne trendy v rozmiestnení automobilového priemyslu2012d
94Rohaľ MatúšRozvoj diaľničnej siete a časovo-priestorové zmeny dostupnosti územia Slovenska2012d
95Škamla BranislavŽeleznice Európskej únie na prelome tisícročí2012d
96Simona SlatinováVývoj priemyslu na Podunajskej nížine2012b
97Dobrovodská MartinaŠpecifiká obslužnosti obcí v zázemí Bratislavy (územie okresu Senec)2011b
98Jagelka PatrikVývoj priemyslu Oravy po roku 19892011b
99Milan SlavomírJednotná európska dopravná sieť - sen alebo realita?2011b
100Murtinová LibušaNávrh cykloturistických trás v regióne Gemer2011b
101Peterská SilviaLetiská v Bratislave a v Košiciach - porovnávacia analýza2011b
102Vrábeľ JakubDopravná obslužnosť obcí Oravy verejnou dopravou2011b
103Žideková DášaMalé vodné elektrárne na Slovensku2011b
104Árva BálintEurópske dopravné systémy a ich využitie v geografickom vzdelávaní2011d
105Dobiaš TomášIntraurbánna dostupnosť siete MHD na území Bratislavy2011d
106Görcsová MelindaPriestorové aspekty produkcie tuhých biopalív na Slovensku a v Európskej únii2011d
107Haščíková IvetaVzťah prevádzky jadrových elektrární a osídlenia na území SR (vybrané aspekty)2011d
108Kubovičová ŠtefániaKvalita dopravnej obslužnosti územia Bratislavy prostredníctvom siete MHD2011d
109Polačik RudolfLogistické centrá a logistické služby v Slovenskej republike a v Českej republike2011d
110Šimko TomášDopravná obslužnosť regiónu Malacky na lokálnej úrovni2011d
111Libuša MurtinováNávrh cykloturistických trás v regióne Gemer2011b
112Ivan KucharikDopravná obslužnosť obcí regiónu Turiec2011b
113Filip LehockýVzťah priemyslu a životného prostredia v geografickom vzdelávaní (návrh geografickej vychádzky v dvoch rôznych regiónoch Slovenska)2011d
114Jakub VrábeľDopravná obslužnosť obcí Oravy verejnou dopravou2011b
115Anguš PeterPriestorová polarizácia územia Banskobystrického kraja na základe vybraných socioekonomických ukazovateľov2010d
116Bajcárová RenátaCezhraničné väzby a spolupráca v slovensko-poľkom pohraničí.2010d
117Foletár Vojtech Priestorové črty verejnej osobnej dopravy na území Slovenska2010d
118Hraško MatúšVýznam dopravnej dostupnosti v procese rezidenčnej suburbanizácie na príklade zázemia Banskej Bystrice. 2010d
119Mačanga MartinVýroba elektrickej energie z neobnoviteľných zdrojov vo svete (s dôrazom na jadrovú energetiku)2010d
120Ožvoldová MartinaCelulózovo-papierenský priemysel na Slovensku2010d
121Krajčí MichalVýznam kombinovanej dopravy v EÚ a Slovenskej republike2010b
122Lehocký FilipVývoj strojárskeho priemyslu na Slovensku2010b
123Pecho MiroslavVzájomné dopravné spojenia krajských miest Slovenska 2010b
124Pekarová MáriaHierarchizácia cestnej siete Slovenska2010b
125Zinser OtoProcesy rezidenčnej suburbanizácie v zázemí mesta Trnava2010b
126Slavomír MilanJednotná európska dopravná sieť – sen alebo realita?2010b
127Filip LehockýStrojársky priemysel na Slovensku2010b
128Bálint ÁrvaEurópske dopravné systémy a ich využitie v geografickom vzdelávaní2010d
129Kubovičová ŠtefániaHodnotenie dopravnej pozície Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica v rámci hlavného mesta2009b
130Krutý PavolInternetizácia Slovenska – vybrané aspekty2009b
131Juhás MariánGeografické aspekty rozvoja optických sietí na území Slovenska2009b
132Jánošková Enikö Vplyv výstavby a prevádzky vodného diela a vodnej elektrárne na obec Gabčíkovo2009b
133Hraňo MartinNízkonákladová letecká doprava v EÚ2009b
134Hraška PeterVýroba osobných a ľahkých úžitkových vozidiel v krajinách V42009b
135Görcsová MelindaVyužitie biopalív v EÚ a na Slovensku2009b
136Duda AndrejMožné dopravné spojenie Bratislavy a Košíc2009b
137Árva BálintVývoj diaľničnej siete vybraných krajín EÚ2009b
138Vaneková VeronikaVplyv prevádzky vybraných energetických zariadení na zdravotný stav obyvateľstva2009d
139Slamka JurajHodnotenie vývoja dopravnej obslužnosti obcí v okrese Pezinok verejnou dopravou2009d
140Macek JurajVzťah dopravnej dostupnosti a procesu rezidenčnej suburbanizácie na príklade mesta Bratislava2009d
141Hrušovský Boris Návrh cykloturistických trás v regióne Považský Inovec2009d
142Holienčíková RenátaNegatívne vplyvy dopravy na životné prostredie (komparatívna analýza krajín Európskej únie)2009d
143Bolha Branislav Hierarchizácia cestných dopravných uzlov Slovenska2009d
144Bátoryová Zuzana Vplyv výstavby a prevádzky priemyselného parku Malacky – Lozorno na mikroregionálny rozvoj2009d
145Babjak MichalDiaľničná sieť Slovenska a regionálny rozvoj2009d
146Pánis Juraj Vývoj odvetvia elektrotechnického priemyslu na Slovensku2009b
147Polačik RudolfLogistické centrá na Slovensku2009b
148Šimko TomášCezhraničné dopravné väzby medzi mestami Bratislava a Viedeň2009b
149Protič JánAutomobilový priemysel vo svete2009b
150Adamusová EliškaRozmiestnenie obyvateľstva Slovenska vzhľadom k vybraným prvkom dopravnej infraštruktúry2008d
151Borovička MartinVzájomné dopravné vzťahy hlavných miest vybraných krajín strednej Európy2008d
152Král BranislavVýroba elektrickej energie a regionálny rozvoj JE Mochovce, ich postavenie a vplyv na rozvoj priľahlého regiónu2008d
153Lindtnerová MarcelaGlobálne trendy vo vývoji dopravy (príklad námornej nákladnej dopravy)2008d
154Sýkorová LuciaPracovná migrácia v krajinách Európskej únie, so zameraním na Slovensko2008d
155Anguš PeterVyužitie energie biomasy v energetickom hospodárstve v EÚ a Slovenskej republike2008b
156Bajcárová RenátaCezhraničné dopravné väzby v prihraničnom regióne Čadca2008b
157Banášová IvetaJadrová energetika a životné prostredie2008b
158Foletár VojtechGlobálne trendy vývoja automobilizácie2008b
159Mačanga MartinJadrová energetika vo svete2008b
160Matúšek PeterVývoj terestriálneho telekomunikačného vysielania na území Slovenska2008b
161Mieres MichalHodnotenie dopravnej polohy Slovenskej republiky v Európe2008b
162Miškovic MilanDopravná dostupnosť obchodných centier na Slovensku2008b
163Ožvoldová MartinaVyužitie energie vodných tokov v energetickom hospodárstve v EÚ a Slovenskej republike2008b
164Sekereš JánAutomobilizmus v Číne2008b
165Muziková JanaVplyv dopravnej polohy na koncentráciu obyvateľstva a vybrané demografické štruktúry na príklade obcí Žilinského samosprávneho kraja2007d
166Kopál AdriánVplyv dopravnej polohy na vybrané demografické procesy a štruktúry na príklade obcí Trenčianskeho samosprávneho kraja2007d
167Latta TomášLetecká doprava na Slovensku, rozvoj letiska M.R. Štefánika, jeho výkony a postavenie v regióne strednej Európy2007d
168Pšenka TomášHierarchizácia železničnej siete Slovenska2007d
169Babjak MichalIntegrovaný dopravný systém Bratislavského samosprávneho kraja2007b
170Holienčíková RenátaDoprava a životné prostredie2007b
171Chladný MartinTelekomunikačný trh SR so zameraním na skupinu Slovak Telecom, a.s, T-Mobile Slovensko, a.s.2007b
172Jung MariánDoprava a vplyv na životné prostredie. Porovnanie negatívneho vplyvu železničnej a cestnej dopravy na životné prostredie2007b
173Macek JurajTrendy vývoja leteckej dopravy v Európe so zameraním na krajiny Strednej Európy2007b
174Mancová VieraVyužitie zdrojov EÚ v rozvoji cestnej infraštruktúry na Slovensku2007b
175Slamka JurajVyužitie energie vetra v energetickom hospodárstve EÚ a SR2007b
176Šípoš PavolVyužitie obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov energie v energetickom systéme krajín EÚ2007b
177Vaneková VeronikaVyužitie solárnej energie v energetickom hospodárstve v EÚ a v SR2007b
178Makara MarcelPravidelná osobná doprava na územé Slovenska so zameraním na osbslužnosť miest2006d
179Seman MichalCharakteristika mestskej hromadnej dopravy so zreteľom na mestskú hromadnú dopravu v Bratislave2006d
180Adamusová EliškaDopravná infraštruktúra VÚC Žilina2006b
181Golianová LenkaVybrané geografické aspekty dopravnej obslužnosti územia VÚC Žilina verejnou hromadnou dopravou2006b
182Hašan PeterNerealizované a zrušené železničné trate na Slovensku2006b
183Kocúreková MáriaTelekomunikačný trh SR so zameraním na mobilného operátora Orange Slovensko, a. s.2006b
184Kovár PeterTrendy vývoja železničnej dopravy v Európe2006b
185Král BranislavVýroba elektrickej energie ako jeden z faktorov dynamiky socioekonomického rozvoja2006b
186Németh LadislavTelekomunikačný trh SR so zameraním na skupinu Slovak Telekom, a.s., T-Com2006b
187Švec MichalDopravná infraštruktúra VÚC Banská Bystrica2006b
188Cigánik ĽubošVývoj dopravného uzla Bratislava po roku 19892005d
189Danko MariánVybrané aspekty vývoje dálniční sítě Slovenska2005b
190Kopál AdriánDopravná sieť Trenčianskeho kraja2005b
191Latta TomášLetecká doprava na Slovensku2005b
192Lindtnerová MarcelaDopravná sieť juhozápadného Slovenska2005b
193Pšenka Tomᚎelezničná doprava Slovenska po roku 19892005b
194Suchánsky JaroslavVývoj cestnej siete a automobilizácie na Slovensku2005b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca