Mgr. Jaroslav Rusnák, PhD.

Aktuálne vedené a vypísané témy BAKALÁRSKYCH PRÁC (2):

  Kam smeruje pracovná sila v menej rozvinutých okresoch?nová (int.) (3.r)
  Priemyselná štruktúra regiónu hornej Nitry: príležitosti a ohrozenia.nová (int.) (3.r)


Aktuálne vedené a vypísané témy DIPLOMOVÝCH PRÁC (2):

  Úloha štátu v regionálnom rozvoji: príklad slovenského automobilového priemyslunová (int.) (1.r)
  Región Hornej Nitry: vládne dotácie, environmentálna záťaž a priemyselná reštrukturalizácianová (int.) (1.r)