Mgr. Jaroslav Rusnák, PhD.

Vybrané publikácie na stiahnutie (14)

Rusnák, J., Ďurček, P., Korec, P., Plešivčák, M. (2023). Questing for contexts in the research of regional inequalities in slovakia: application of the concept of critical realism. ACTA, 67,2, 187-215.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Rusnák, J., Korec, P., Plešivčák, M. (2023). The trade-off between national growth and interregional inequality: three decades of regional development in Slovakia. Geografický časopis, 75, 3, 291-311.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Rusnák, J., Ďurček, P., Takáč, M. a Óvári, K. (2022).Spatial patterns and time-accessibility of supplier network of the automotive industry in Slovakia. Geographia Polonica. - Roč. 95, č. 2 (2022), s. 181-200
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
RUSNÁK, J. a KOREC, P. (2020). Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
RUSNÁK, J., LEHOCKÝ, F. (2019). Aglomeračné výhody a technologická náročnosť odvetví priemyselnej výroby na Slovensku. Politická ekonomie, 2019, 67, 4, 426-443.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
KOREC, P. a RUSNÁK, J. (2018). Prístupy humánnej geografie: filozofia, teória a kontext. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ONDOŠ, S., MILÁČKOVÁ, M., BELUŠÁK, L., RUSNÁK, J. a KUSENDOVÁ, D. (2017). Spatial development of residential market in Bratislava region. Geografický časopis, 69, 2, 95-112.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
RUSNÁK, J., LEHOCKÝ, F. (2016). Koncepty priestorovej distribúcie ekonomických aktivít vo svetle súčasných prístupov ekonomickej geografie. Geografický časopis, 68, 2, 131-149
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
RUSNÁK, J., LEHOCKÝ, F. (2016). Priestorová distribúcia a sektorová štruktúra priemyslu na Slovensku. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 60, 1, 69-102
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BELUŠÁK, L., RUSNÁK, J. (2015). Percepcia migrácie obyvateľstva v súvislosti s klimatickou zmenou: prehľad prístupov. Ekologické štúdie, 5, 2, s. 113-135
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
RUSNÁK, J., MAJO, J., FILA, R. (2015). Externá poznatková báza humánnej geografie: pôvod, reflexie, implikácie. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 59, 2, s. 99-143
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
RUSNÁK, J., ONDOŠ, S. a BELUŠÁK, L. (2014). Priestorové koncepty a poznávanie geografickej reality. Acta Geographica Universitatis Comenianea, 58, 1, s. 81-120
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
RUSNÁK, J. a NÁMEŠNÝ, L. (2014). Príspevok geografov k ekonomike rozvojových štátov. Medzinárodné vzťahy, 12, 4, s. 334-355, ISSN 1336-1562 (print), ISSN 1339-2751 (online)
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
RUSNÁK, J. a KOREC, P. (2013). Alternatívne koncepcie postsocialistickej transformácie. Ekonomický časopis, 61, 4, s. 396-418.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch