www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Jaroslav Rusnák, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: jaroslav.rusnak@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9179
miestnosť: CH1-B1/6
konzultačné hodiny: Štvrtok 10,00 - 11,00, resp. dohodou cez mail
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaCelkový počet vedených prác: 14 | bakalárske: 4 | diplomové: 10
 bakalárske  4 / 14 
 28,6%
 diplomové  10 / 14 
 71,4%


p.č.autornázovroktyp
1Vallo MartinAnalýza dochádzkových tokov do zamestnania v okresoch Slovenska v rokoch 2001 a 20112019d
2Reichel MartinPrvý priemyselný park na Slovensku a jeho vplyv na regionálny rozvoj2019b
3Pfefferová DianaGeografia svetového hudobného priemyslu: miesta, subkultúry a siete2018d
4Trebatická ZuzanaAlternatívne priestory subkultúr v urbánnom prostredí Bratislavy2018d
5Óvári KristiánLokalizácia a produkčné siete automobilového priemyslu na Slovensku2018b
6Murček Juraj MatthewAutonómnosť postsocialistických krajín v kontexte ekonómie európskej integrácie2017d
7Smutný MartinŠpecializácia alebo diverzifikácia v regionálnom rozvoji. Argumenty pre regionálny rast?2017d
8Béreš MartinDlhodobá nezamestnanosť v regiónoch Slovenska po roku 20072015d
9Marsalová ZuzanaPublikačná činnosť a kooperačné aktivity ekonomického časopisu v metropolitnom regióne Bratislavy2015d
10Mikita JakubDivergencia, či konvergencia členských krajín EÚ (analýza sociálno-ekonomických nerovnomerností v krajinách strednej Európy po roku 2004)2015d
11Popadič TomášAnalýza dochádzkových tokov do zamestnania vo vybraných regiónoch Slovenska v rokoch 1991 a 2001 (pomocou sieťovej analýzy)2015d
12Synáková LindaVnútorná diferenciácia slovenských regiónov NUTS2 v kontexte regionálnej konkurencieschopnosti2015d
13Razgyelová ErikaGeografia mesta Komárno2011b
14Hanzal BranislavVývoj dlhodobej nezamestnanosti v Trenčianskom kraji po roku 19982010b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok