www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Jaroslav Rusnák, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: jaroslav.rusnak@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 179
miestnosť: CH1-B1/6
konzultačné hodiny: Štvrtok 10,00 - 11,00, resp. dohodou cez mail
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaCelkový počet vedených prác: 12 | bakalárske: 3 | diplomové: 9
 bakalárske  3 / 12 
 25,0%
 diplomové  9 / 12 
 75,0%


p.č.autornázovroktyp
1Pfefferová DianaGeografia svetového hudobného priemyslu: miesta, subkultúry a siete2018d
2Trebatická ZuzanaAlternatívne priestory subkultúr v urbánnom prostredí Bratislavy2018d
3Óvári KristiánLokalizácia a produkčné siete automobilového priemyslu na Slovensku2018b
4Murček Juraj MatthewAutonómnosť postsocialistických krajín v kontexte ekonómie európskej integrácie2017d
5Smutný MartinŠpecializácia alebo diverzifikácia v regionálnom rozvoji. Argumenty pre regionálny rast?2017d
6Béreš MartinDlhodobá nezamestnanosť v regiónoch Slovenska po roku 20072015d
7Marsalová ZuzanaPublikačná činnosť a kooperačné aktivity ekonomického časopisu v metropolitnom regióne Bratislavy2015d
8Mikita JakubDivergencia, či konvergencia členských krajín EÚ (analýza sociálno-ekonomických nerovnomerností v krajinách strednej Európy po roku 2004)2015d
9Popadič TomášAnalýza dochádzkových tokov do zamestnania vo vybraných regiónoch Slovenska v rokoch 1991 a 2001 (pomocou sieťovej analýzy)2015d
10Synáková LindaVnútorná diferenciácia slovenských regiónov NUTS2 v kontexte regionálnej konkurencieschopnosti2015d
11Razgyelová ErikaGeografia mesta Komárno2011b
12Hanzal BranislavVývoj dlhodobej nezamestnanosti v Trenčianskom kraji po roku 19982010b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok