Mgr. Jaroslav Rusnák, PhD.

Archív vedených prác

Celkový počet vedených prác: 16 | bakalárske: 4 | diplomové: 12

p.č. autor názov rok typ
1Pribulová JaroslavaPodpora menej rozvinutých okresov Slovenska: mechanizmy a politiky regionálneho rozvoja2023d
2Óvári KristiánGeografická koncentrácia automobilového priemyslu a jeho aglomeračné efekty: prípad Slovenska2020d
3Vallo MartinAnalýza dochádzkových tokov do zamestnania v okresoch Slovenska v rokoch 2001 a 20112019d
4Reichel MartinPrvý priemyselný park na Slovensku a jeho vplyv na regionálny rozvoj2019b
5Pfefferová DianaGeografia svetového hudobného priemyslu: miesta, subkultúry a siete2018d
6Trebatická ZuzanaAlternatívne priestory subkultúr v urbánnom prostredí Bratislavy2018d
7Óvári KristiánLokalizácia a produkčné siete automobilového priemyslu na Slovensku2018b
8Murček Juraj MatthewAutonómnosť postsocialistických krajín v kontexte ekonómie európskej integrácie2017d
9Smutný MartinŠpecializácia alebo diverzifikácia v regionálnom rozvoji. Argumenty pre regionálny rast?2017d
10Béreš MartinDlhodobá nezamestnanosť v regiónoch Slovenska po roku 20072015d
11Marsalová ZuzanaPublikačná činnosť a kooperačné aktivity ekonomického časopisu v metropolitnom regióne Bratislavy2015d
12Mikita JakubDivergencia, či konvergencia členských krajín EÚ (analýza sociálno-ekonomických nerovnomerností v krajinách strednej Európy po roku 2004)2015d
13Popadič TomášAnalýza dochádzkových tokov do zamestnania vo vybraných regiónoch Slovenska v rokoch 1991 a 2001 (pomocou sieťovej analýzy)2015d
14Synáková LindaVnútorná diferenciácia slovenských regiónov NUTS2 v kontexte regionálnej konkurencieschopnosti2015d
15Razgyelová ErikaGeografia mesta Komárno2011b
16Hanzal BranislavVývoj dlhodobej nezamestnanosti v Trenčianskom kraji po roku 19982010b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca