www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
doc. Mgr. Slavomír Ondoš, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: slavomir.ondos@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9533
miestnosť: CH1-B1/13
konzultačné hodiny: 8:00 - 16:00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaCelkový počet vedených prác: 13 | bakalárske: 3 | diplomové: 10
 bakalárske  3 / 13 
 23,1%
 diplomové  10 / 13 
 76,9%


p.č.autornázovroktyp
1Adamec PeterDistribúcie rizík v spoločnosti druhej modernity. Odraz v štruktúre dopytu po poistení2018d
2Chlebišová KristínaHľadanie kľúčových motívov v kolektívnom zázname spomienok obyvateľov domova dôchodcov2018d
3Jurík MatúšMestské subkultúry nastupujúcej generácie: Sociálna štruktúra medzi študentmi na strednej škole2017d
4Kohút JózsefGeografické rozdiely v energetickej spotrebe domácností podmienené klímou2017d
5Kisela GabrielMestský startupový ekosystém2017b
6Cseh JurajMestá, ich obyvatelia a veľké dáta2016d
7Ferstlová RenátaPrivatizácia verejných priestorov vo veľkomeste2016d
8Hurbanová MiriamaHudobný priemysel na Slovensku. Laboratórium kreativity v čase a priestore2016d
9Zechmeister AdamRetrospektívny kontext progresívnej technológie v automobilovom priemysle2016d
10Laslop PatrikMultiagentný dynamický systém pre denný rytmus mestskej ulice2015d
11Remenárová LuciaProces hľadania lokálne špecifickej produkcie v malom podnikaní2014b
12Beerová MartaVariabilita rizika straty zamestnania na Slovensku2013d
13Popadič TomášLokálne podnikateľské prostredie mesta v priestore ekonomickej periférie: Bardejov2012b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok