www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
doc. Mgr. Slavomír Ondoš, PhD.
bývalý významný zamestnanec katedry

e-mail: slavomir.ondos@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9533
miestnosť: CH1-B1/13
konzultačné hodiny: 8:00 - 16:00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaCelkový počet vedených prác: 18 | bakalárske: 7 | diplomové: 11
 bakalárske  7 / 18 
 38,9%
 diplomové  11 / 18 
 61,1%


p.č.autornázovroktyp
1Bielik MatúšAko zmení elektromobilita život v mestách?2021b
2Magda MarkoRozhrania medzi digitálnym a fyzickým priestorom v koncepte inteligentného mesta2021b
3Adamec PeterDistribúcie rizík v spoločnosti druhej modernity. Odraz v štruktúre dopytu po poistení2018d
4Chlebišová KristínaHľadanie kľúčových motívov v kolektívnom zázname spomienok obyvateľov domova dôchodcov2018d
5Jurík MatúšMestské subkultúry nastupujúcej generácie: Sociálna štruktúra medzi študentmi na strednej škole2017d
6Kohút JózsefGeografické rozdiely v energetickej spotrebe domácností podmienené klímou2017d
7Kisela GabrielMestský startupový ekosystém2017b
8Kristína ChlebišováHľadanie kľúčových motívov v kolektívnom zázname spomienok obyvateľov domova dôchodcov2017d
9Cseh JurajMestá, ich obyvatelia a veľké dáta2016d
10Ferstlová RenátaPrivatizácia verejných priestorov vo veľkomeste2016d
11Hurbanová MiriamaHudobný priemysel na Slovensku. Laboratórium kreativity v čase a priestore2016d
12Zechmeister AdamRetrospektívny kontext progresívnej technológie v automobilovom priemysle2016d
13Kristína ChlebišováVzdelanie, priestorová mobilita a práca2016b
14Táňa BrezákováJe kreatívne mesto len pre absolventov umeleckých škôl?2016b
15Laslop PatrikMultiagentný dynamický systém pre denný rytmus mestskej ulice2015d
16Remenárová LuciaProces hľadania lokálne špecifickej produkcie v malom podnikaní2014b
17Beerová MartaVariabilita rizika straty zamestnania na Slovensku2013d
18Popadič TomášLokálne podnikateľské prostredie mesta v priestore ekonomickej periférie: Bardejov2012b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca   
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
    © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok