www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Alena Rochovská, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: alena.rochovska@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9163
miestnosť: CH1-B1/4
konzultačné hodiny: Utorok 9.00 - 11.00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaCelkový počet vedených prác: 172 | bakalárske: 88 | diplomové: 84
 bakalárske  88 / 172 
 51,2%
 diplomové  84 / 172 
 48,8%


p.č.autornázovroktyp
1Görner FrantišekVzdelanie ako nástroj znižovania chudoby na Slovensku2020d
2Tomašik JurajPriestorový rozvoj mesta Humenné v kontexte spoločenských zmien2020d
3Medvecká DenisaMigrácia za prácou a jej vplyv na zmeny v regióne Orava2018d
4Szalay TomášSociálne a environmentálne vylúčenie v marginalizovaných rómskych komunitách2018d
5Štrbková AnnaSociálno-geografická charakteristika marginalizovaných rómskych komunít na príklade okresu Poprad2018d
6Varecha PatrikVerejné priestory v mestskom prostredí - prípadová štúdia vybraných mestských častí2018d
7Wolfová MonikaProblematika starnutia v kontexte sociálnych sietí vo vybraných mestských častiach Bratislavy2018d
8Kekely MichalChudoba a zadlženosť domácností na Slovensku2017d
9Molnár Tomáš„Dobré a zlé adresy v meste“ – sociálno-priestorová štruktúra mesta Sereď2017d
10Kubaliaková LíviaVybrané charakteristiky starnutia v Slovenskej republike s bližším pohľadom na mestá2017b
11Tomášik JurajRozvoj vybraných obcí stredného Zemplína v súvislosti s členstvom Slovenska v EÚ2017b
12Petra KačmarováFenomén migrácie v európskych štátoch s detailným pohľadom na azylantov2017b
13Bednáriková LuciaPersonálny leasing - nová forma zamestnanosti, špecifiká a priestorové rozšírenie na Slovensku2016d
14Kadlečíková KatarínaVek ako jeden z aspektov chudoby v regiónoch Slovenska2016d
15Porkolábová HedvigaChudoba na lokálnej úrovni - prípadová štúdia okresu Stropkov2016d
16Tomčová DominikaPodnikanie v chudobných regiónoch - analýza samozamestnanosti v regióne Horehronie2016d
17Čuklovičová SilviaAnalýza bytovej výstavby v meste Pezinok v rokoch 2003-20132016b
18Kos TomášSociálno-geografická analýza obce Kostolište s dôrazom na suburbanizáciu.2016b
19Medvecká DenisaPrejavy periférnosti vo vidieckych obciach Oravy2016b
20Szalay TomášHodnotenie impaktov kohéznych politík na marginalizované rómske komunity vo vzťahu k životnému prostrediu2016b
21Večerková SimonaVzťah sociálneho kapitálu a chudoby v regióne Liptov2016b
22Vojtek PeterGhetto - špecifická forma priestorovej organizácie v meste2016b
23Wolfová MonikaVidiecky priestor v meste - reflexie premien vidieckej obce na príklade mestskej časti Jarovce.2016b
24Baraćová NikaChudoba na lokálnej úrovni v regióne Turiec2015d
25Gálová MichaelaHodnotenie kvality života seniorov na bratislavskom sídlisku Petržalka2015d
26Horníková MarínaChudoba dôchodcov na Slovensku - geografická variabilita a regionálne špecifiká2015d
27Kobela JozefRodová segregácia v zamestnaní - vývoj a priestorové špecifiká v Slovenskej republike2015d
28Magyarová SidóniaRiešenie problematiky chudoby na úrovni miestnych samospráv2015d
29Mažgútová IvanaChudoba detí v Slovenskej republike - rozsah, vývoj a porovnanie v kontexte EÚ2015d
30Kekely MichalChudoba a sociálne vylúčenie v meste. Vzťah kultúry chudoby a sociálno – priestorovej štruktúry mesta.2015b
31Kozlovská VeronikaHodnotenie kvality života v Bratislave s bližším pohľadom na možnosti športu v mestských častiach mesta.2015b
32Vojtek PeterGhetto ako špecifická priestorová organizácia v meste2015b
33Bojsová Tatiana Geografická analýza kriminality detí a mládeže v Bratislave.2014d
34Krnová ZorkaČasopriestorové aspekty drogovej závislosti v Slovenskej republike2014d
35Tutko JozefPrejavy absolútnej chudoby vo veľkých mestách sveta so zameraním na bezdomovectvo2014d
36Urban MartinČasopriestorová analýza kriminality v Prešovskom kraji. Komparácia rurálnej a urbánnej kriminality.2014d
37Vlk Peter Sociálna stratifikácia v regiónoch SR po roku 20002014d
38Kadlečíková KatarínaChudoba detí na Slovensku - miera rizika chudoby u detí v slovenskej spoločnosti2014b
39Osuský MatúšSegregované rómske osídlenia v okrese Malacky.2014b
40Porkolábová HedvigaKreatívna trieda na Slovensku a jej geografické špecifiká2014b
41Antoš JozefČasopriestorová analýza kriminality na príklade regiónu Trebišov.2013d
42Burzová MáriaZamestnanosť a mzdové nerorovnosti v Trenčianskom samosprávnom kraji v roku 20112013d
43Ďurian MilošSociálo-geografická analýza malých obcí na Slovensku. 2013d
44Foltýnová DagmaraGeografické špecifiká zahraničnej imigrácie v Slovenskej a Českej republike - Porovnanie trendov a politík2013d
45Hladký RadovanVybrané aspekty prejavov periférnosti vo vidieckych obciach Trenčianskeho kraja s dôrazov na depopulačné procesy v súčasnosti2013d
46Juhászová KatarínaPracovná migrácia ako nástroj pri riešení sociálnej situácie domácností - prípadová štúdia pracovných migrantov z okresu Šaľa.2013d
47Kollár JakubVplyv segregácie rómskych komunít na život v obci (prípadová štúdia obcí Muráň a Muránska Dlhá Lúka)2013d
48Mikušová LuciaSkúmanie stratégií živobytia vybraných rómskych rodín v roztrúsenom osídlení Myjavskej oblasti.2013d
49Petráš MatejZariadenie pre seniorov - priestorové rozmiestnenie a regionálne špecifiká2013d
50Baráčová NikaKoncentrácia a atribúty chudoby na lokálnej úrovni v regióne Turiec2013b
51Fisherová JanaRodové nerovnosti na Slovensku - mýtus alebo realita?2013b
52Gálová MichaelaDostupnosť sociálneho bývania na Slovensku - trendy, medzinárodný kontext a regionálne rozdiely2013b
53Kobela JozefRegionálny pohľad na rodové rozdiely na Slovensku2013b
54Krajčírová GabrielaŽeny v politike - zastúpenie žien v politike na rôznych regionálnych úrovniach2013b
55Kseňaková AndreaRómske deti v slovenskom školstve - prípadová štúdia okres Stará Ľubovňa2013b
56Kubicová ZdenkaChudoba a životné stratégie v regióne Myjavských kopaníc2013b
57Matiašová MáriaPriestorové špecifiká bezdomovectva v Bratislave2013b
58Mažgútová IvanaChudoba na Slovensku - objektívne a subjektívne miery chudoby na základe EU SILC v regiónoch Slovenska2013b
59Bojsová TatianaKriminalita detí a mladeže v Slovenskej republike.2012b
60Garajová MichaelaDemografická analýza vymierajúcich obcí regiónu Gemer v rokoch 2003-20102012b
61Görner FrantišekGeografia chudoby a bohatstva vo svete.2012b
62Urban MartinHodnotenie kvality života v meste Poprad s bližším zameraním na oblasť vybavenosti službami2012b
63Bartošová TatianaPostavenie organizácie UNICEFv rámci riešenia sociálnych problémov detí.2012d
64Božiková PetraKriminalita a miesta strachu na území metskej časti Bratislava - Dúbravka.2012d
65Bučko Ľubomír Integrácia migrantov do spoločnosti na príklade indickej komunity v Bratislave.2012d
66Hanzal BranislavRegionálna dimenzia monetárnej chudoby na Slovensku a v Európskej únii2012d
67Jurovcová BarboraPracovná migrácia ako stratégia riešenia chudoby v slovenských domácnostiach2012d
68Mataninová ZuzanaAnalýza neziskového sektoru na Slovensku2012d
69Matišík RadoslavBankovníctvo a dostupnosť finančných služieb pre obyvateľstvo. 2012d
70Mošaťová ZuzanaNeoliberalizmus: teoretické koncepty a vplyv politiky na sociálnu situáciu v spoločnosti.2012d
71Valenčík JaroslavAnalýza migračných procesov na území Slovenskej republiky v rokoch 2007-20112012d
72Andrea KseňakováRómske deti v slovenskom školstve – prípadová štúdia okres Stará Ľubovňa2012b
73Krošlák ŠimonAnalýza a perspektívy cyklodopravy v meste Bratislava.2011b
74Mikušová LuciaAnalýza kvality života v mestskej časti Bratislava-Ružinov. 2011b
75Poizlová LíviaVnímanie miest strachu očami dôchodcov v MČ Bratislava - Petržalka.2011b
76Tomčalová AndreaMúzeá ľudovej kultúry na Slovensku2011b
77Barantal TomášPriestorovo-kvantitatívna analýza vývoja nezamestnanosti na Slovensku2011d
78Hajduchová AlenaPriestorová segregácia v meste na príklade urbanistického obvodu Kapitulské pole2011d
79Kalinová AdrianaŽeny vo voľbách2011d
80Kögler RenéČasopriestorové aspekty kriminality na príklade mesta Galanta2011d
81Lajcha PeterGeografia strachu na príklade mesta Piešťany2011d
82Mikóci RóbertHodnotenie kvality života v Bratislave - Petržalke na základe analýzy vybraných aspektov bývania2011d
83Miláčková MiriamPriestorové špecifiká bezdomovectva v Bratislave a Kolárove2011d
84Námešný LukášChudoba pracujúcich v členských štátoch Európskej únie s dôrazom na Slovensko2011d
85Agabalenc MartinGenocída ako svetový fenomén2010d
86Gálová ViktóriaChudoba detí na Slovensku v kontexte Európskej únie.2010d
87Mikulec TomášSkúmanie stratégií živobytia domácností na príklade okresu Malacky2010d
88Milová ĽubicaSociálno-priestorová analýza mesta Malacky a jeho zázemia z hľadiska rozšírenia nelegálnych drog. 2010d
89Ruščáková MiroslavaVzťah priestoru a sociálnej stratifikácie 2010d
90Senčák Rastislav Vzťah chudoby a životných stratégií v regióne Oravy2010d
91Šišolák MarekKomplexná geografická charakteristika obce Novoť s dôrazom na životné stratégie jej obyvateľov2010d
92Valigurská ZuzanaGeografické apekty vývoja a regionálnej distribúcie kriminality v Prešovskom kraji SR2010d
93Božíková PetraAnalýza vybraných indikátorov chudoby v Európskej únii a na Slovensku2010b
94Bučko ĽubomírPorovnanie chudoby Slovenska a ČR2010b
95Čavrnoch PavelProstitúcia a jej priestorové aspekty v Európe a na Slovensku. 2010b
96Kramár AndrejAnalýza subjektívnej chudoby na Slovensku2010b
97Mataninová ZuzanaGeografické aspekty pracovnej migrácie na príklade obce Kladzany2010b
98Matišík RadoslavGeografická analýza kriminality na území Bratislavy2010b
99Medvecký MariánGeto, rasizmus a segregácia2010b
100Némethová Erika Feminizácia chudoby. Rodové aspekty chudoby na Slovensku2010b
101Pavlíková GabrielaGeografická variabilita životných stratégií domácností v okrese Kežmarok 2010b
102Námešný LukášChudoba zamestnaných na Slovensku2009b
103Müllerová SimonaSkúmanie aspektov kvality života vo vybraných častiach Bratislavy2009b
104Mikóci RóbertGeografická analýza bytového fondu v Bratislave vo vzťahu ku kvalite života2009b
105Kögler RenéKriminalita v okrese Galanta2009b
106Kalinová AdrianaŽeny vo voľbách2009b
107Hajduchová AlenaBývanie chudobných a sociálne vylúčených v Petržalke2009b
108Kotrasová MiroslavaPrečo rozvojová pomoc nefunguje? Vybrané aspekty rozvojovej pomoci v Subsaharskej Afrike2009d
109Jung MarianProblematika chudobných pracujúcich v kontexte miestneho ekonomického rozvoja v regióne Galanta2009d
110Hrnčiarová MiroslavaAnalýza stratégií hospodárenia domácností na lokálnej úrovni. Prípadová štúdia obce Križovany nad Dudváhom2009d
111Gliševičová GabrielaSociálno-geografické aspekty rodovej nerovnosti na Slovensku. Kvalita života osamelých matiek v urbánnom prostredí Bratislavy2009d
112Bagoňa MarekVybrané komerčné banky a ich priestorové rozmiestnenie v regiónoch Slovenska 2009d
113Učníková ĽubomíraGeografická analýza kriminality mladistvých v okrese Bratislava III2009b
114Valenčík Jaroslav Fenomén pracovnej migrácie do Veľkej Británie2009b
115Chrupková MonikaŽidia a Rómovia na Slovensku - Vplyv histórie a spôsobu života na výber zamestnania2008d
116Končírová AndreaAnalýza trhu práce a nezamestnanosti v okrese Partizánske2008d
117Konopásková LenkaRegionálne mzdové disparity na Slovensku v rokoch 1997 až 20072008d
118Madzinová MichaelaPetržalka: kriminalita, miesta strachu a bezpečnosť2008d
119Matlaha MilanNové možnosti rozvoja cestovného ruchu na Slovensku2008d
120Šajánek MilanIndikátory chudoby v Európskej únii2008d
121Šoková ZuzanaVybrané charakteristiky nezamestnanosti v okrese Hlohovec s bližším zreteľom na dlhodobú nezamestnanosť2008d
122Urbanová HelenaDotačné programy ako nástroj štátu na zmierňovanie chudoby detí na Slovensku2008d
123Zimmermannová MáriaVzťah rehole a spoločnosti v odlišných spoločenských a geografických podmienkach2008d
124Ferianc ErikSvetové rozšírenie chorôb - hrozba pre Slovensko2008b
125Gahérová IvanaGeografické aspekty migrácie medzi Slovenskou a Českou republikou po roku 19932008b
126Gálová ViktóriaŠpecifiká migrácie vysokoškolsky vzdelaných ľudí zo Slovenska do Nemecka2008b
127Horváth RobertSocialistické sídliská - hodnotenie a perspektívy kvality života Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice2008b
128Juhászová KatarínaKvalita života vo vybraných obciach okresu Šaľa2008b
129Lajcha PeterDobré a zlé adresy v meste - príklad mesta Piešťany2008b
130Senčák RastislavKysuce, Orava - chudobné regióny?2008b
131Sýkora SamuelChudoba na Kysuciach a vybrané spôsoby jej merania v regiónoch SR2008b
132Škrobánek PeterBývanie chudobných a bohatých - dobré a zlé adresy v meste Bratislava2008b
133Valigurská ZuzanaPriestorová analýza sociálno-patologických javov na príklade okresu Stará Ľubovňa2008b
134Veškrnová MichaelaProblematika chudoby vo veľkých mestách2008b
135Lupa MilanVínny turizmus v meste Pezinok2007d
136Hirnerová JarmilaNástroje na podporu trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu2007d
137Machová LuciaPredpoklady rozvoja cestovného ruchu v meste Stará Turá so zameraním na rekreačnú oblasť Dubník2007d
138Naď LubošPerspektívy rozvoja cestovného ruchu v Podjavorinskom mikroregióne2007d
139Popelárová JanaKongresový cestovný ruch v Bratislave2007d
140Šimková KatarínaKremnica - stredisko cestovného ruchu na Slovensku2007d
141Agabalenc MartinKAUKAZ - Nábožensko-geografická charakteristika vybraného svetového regiónu2007b
142Fritzová TatianaSantiago de Compostella - pútnické miesto2007b
143Hrnčiarová MiroslavaDomáca poľnohospodárska produkcia - zdroj obživy pre chudobných,tradícia či hobby?2007b
144Idelbeková MáriaZamestnanosť žien - vybrané problémy nízkopríjmových zamestnaní2007b
145Kotrasová MiroslavaHodnotenie vybraných ukazovateľov svetovej chudoby2007b
146Ruščáková MiroslavaStredná trieda spoločnosti, kto ju tvorí na Slovensku ?2007b
147Ryšková HanaHIV/AIDS, malárie, tuberkuloza - svetové rozšírenie, hrozba pre budúcnosť2007b
148Šišolák MarekProces suburbanizácie na príklade obce Chorvátsky Grob2007b
149Vyšinský JozefCestovný ruch a druhé bývanie v Turzovke2007b
150Hanusová IvanaGeografická charakteristika okresu Prievidza a poukázanie na využitie osobitostí regiónu pri návrhoch exkurzií2006d
151Jánošová AlexandraCestovný ruch v Taliansku2006d
152Sabolová MonikaPostavenie žien v politike na Slovensku a v ostatných krajinách EÚ2006d
153Brezovský PeterVybrané aspekty fenoménu chudoby v mestskej časti Bratislava - Petržalka2006d
154Blažek MatejFeministické geografie2006b
155Caková MonikaCestovný ruch v okrese Hlohovec2006b
156Čevela AdamPotenciál rozvoja cestovného ruchu v regióne „Pod Pajštúnom“2006b
157Chrupková MonikaŽidovská menšina na Slovensku2006b
158Janotková PetraUtečenci na Slovensku2006b
159Končírová AndreaVývoj zamestnanosti v okrese Partizánske (vplyv transformácie priemyslu)2006b
160Krajčovič PavolCestovný ruch a trávenie voľného času v Dúbravke pre všetky vekové skupiny2006b
161Matlaha MilanNové možnosti rozvoja cestovného ruchu na Slovensku2006b
162Plešková AlenaGeografia obce Smolenice so zameraním na výrobné funkcie2006b
163Pribulová BarboraPoznávanie Elby prostredníctvom bicykla2006b
164Sántai MarekMzdové nerovnosti žien a mužov v Slovenskej republike2006b
165Šoková ZuzanaVývoj zamestnanosti v okrese Hlohovec (vplyv transformácie priemyslu)2006b
166Hrušovská HanaMatúšovo kráľovstvo ako jeden z predpokladov rozvoja cest. Ruchu v obci Podolie a jej okolí2005d
167Machová LuciaSlovenské liečebné kúpele Piešťany2005b
168Naď ĽubošPotenciál rozvoja cestovného ruchu v okrese Nové Mesto nad Váhom2005b
169Popelárová JanaKongresový cestovný ruch2005b
170Slovik GabrielVybrané apekty chudoby na Slovensku2005b
171Vernarecová EvaVybrané špecifické črty vývoja cest. ruchu na Slovensku po roku 1989, s bližším zreteľom na Prešovský kraj2005b
172Jurisa RolandPredpoklady rozvoja cestovného ruchu v okrese Trenčín2004d

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca   
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
    © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok