www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Alena Rochovská, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: alena.rochovska@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9163
miestnosť: CH1-B1/4
konzultačné hodiny: Utorok 9.00 - 11.00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaCelkový počet vedených prác: 168 | bakalárske: 86 | diplomové: 82
 bakalárske  86 / 168 
 51,2%
 diplomové  82 / 168 
 48,8%


p.č.autornázovroktyp
1Medvecká DenisaMigrácia za prácou a jej vplyv na zmeny v regióne Orava2018d
2Szalay TomášSociálne a environmentálne vylúčenie v marginalizovaných rómskych komunitách2018d
3Štrbková AnnaSociálno-geografická charakteristika marginalizovaných rómskych komunít na príklade okresu Poprad2018d
4Varecha PatrikVerejné priestory v mestskom prostredí - prípadová štúdia vybraných mestských častí2018d
5Wolfová MonikaProblematika starnutia v kontexte sociálnych sietí vo vybraných mestských častiach Bratislavy2018d
6Kekely MichalChudoba a zadlženosť domácností na Slovensku2017d
7Molnár Tomáš„Dobré a zlé adresy v meste“ – sociálno-priestorová štruktúra mesta Sereď2017d
8Kubaliaková LíviaVybrané charakteristiky starnutia v Slovenskej republike s bližším pohľadom na mestá2017b
9Tomášik JurajRozvoj vybraných obcí stredného Zemplína v súvislosti s členstvom Slovenska v EÚ2017b
10Bednáriková LuciaPersonálny leasing - nová forma zamestnanosti, špecifiká a priestorové rozšírenie na Slovensku2016d
11Kadlečíková KatarínaVek ako jeden z aspektov chudoby v regiónoch Slovenska2016d
12Porkolábová HedvigaChudoba na lokálnej úrovni - prípadová štúdia okresu Stropkov2016d
13Tomčová DominikaPodnikanie v chudobných regiónoch - analýza samozamestnanosti v regióne Horehronie2016d
14Čuklovičová SilviaAnalýza bytovej výstavby v meste Pezinok v rokoch 2003-20132016b
15Kos TomášSociálno-geografická analýza obce Kostolište s dôrazom na suburbanizáciu.2016b
16Medvecká DenisaPrejavy periférnosti vo vidieckych obciach Oravy2016b
17Szalay TomášHodnotenie impaktov kohéznych politík na marginalizované rómske komunity vo vzťahu k životnému prostrediu2016b
18Večerková SimonaVzťah sociálneho kapitálu a chudoby v regióne Liptov2016b
19Vojtek PeterGhetto - špecifická forma priestorovej organizácie v meste2016b
20Wolfová MonikaVidiecky priestor v meste - reflexie premien vidieckej obce na príklade mestskej časti Jarovce.2016b
21Baraćová NikaChudoba na lokálnej úrovni v regióne Turiec2015d
22Gálová MichaelaHodnotenie kvality života seniorov na bratislavskom sídlisku Petržalka2015d
23Horníková MarínaChudoba dôchodcov na Slovensku - geografická variabilita a regionálne špecifiká2015d
24Kobela JozefRodová segregácia v zamestnaní - vývoj a priestorové špecifiká v Slovenskej republike2015d
25Magyarová SidóniaRiešenie problematiky chudoby na úrovni miestnych samospráv2015d
26Mažgútová IvanaChudoba detí v Slovenskej republike - rozsah, vývoj a porovnanie v kontexte EÚ2015d
27Kekely MichalChudoba a sociálne vylúčenie v meste. Vzťah kultúry chudoby a sociálno – priestorovej štruktúry mesta.2015b
28Kozlovská VeronikaHodnotenie kvality života v Bratislave s bližším pohľadom na možnosti športu v mestských častiach mesta.2015b
29Vojtek PeterGhetto ako špecifická priestorová organizácia v meste2015b
30Bojsová Tatiana Geografická analýza kriminality detí a mládeže v Bratislave.2014d
31Krnová ZorkaČasopriestorové aspekty drogovej závislosti v Slovenskej republike2014d
32Tutko JozefPrejavy absolútnej chudoby vo veľkých mestách sveta so zameraním na bezdomovectvo2014d
33Urban MartinČasopriestorová analýza kriminality v Prešovskom kraji. Komparácia rurálnej a urbánnej kriminality.2014d
34Vlk Peter Sociálna stratifikácia v regiónoch SR po roku 20002014d
35Kadlečíková KatarínaChudoba detí na Slovensku - miera rizika chudoby u detí v slovenskej spoločnosti2014b
36Osuský MatúšSegregované rómske osídlenia v okrese Malacky.2014b
37Porkolábová HedvigaKreatívna trieda na Slovensku a jej geografické špecifiká2014b
38Antoš JozefČasopriestorová analýza kriminality na príklade regiónu Trebišov.2013d
39Burzová MáriaZamestnanosť a mzdové nerorovnosti v Trenčianskom samosprávnom kraji v roku 20112013d
40Ďurian MilošSociálo-geografická analýza malých obcí na Slovensku. 2013d
41Foltýnová DagmaraGeografické špecifiká zahraničnej imigrácie v Slovenskej a Českej republike - Porovnanie trendov a politík2013d
42Hladký RadovanVybrané aspekty prejavov periférnosti vo vidieckych obciach Trenčianskeho kraja s dôrazov na depopulačné procesy v súčasnosti2013d
43Juhászová KatarínaPracovná migrácia ako nástroj pri riešení sociálnej situácie domácností - prípadová štúdia pracovných migrantov z okresu Šaľa.2013d
44Kollár JakubVplyv segregácie rómskych komunít na život v obci (prípadová štúdia obcí Muráň a Muránska Dlhá Lúka)2013d
45Mikušová LuciaSkúmanie stratégií živobytia vybraných rómskych rodín v roztrúsenom osídlení Myjavskej oblasti.2013d
46Petráš MatejZariadenie pre seniorov - priestorové rozmiestnenie a regionálne špecifiká2013d
47Baráčová NikaKoncentrácia a atribúty chudoby na lokálnej úrovni v regióne Turiec2013b
48Fisherová JanaRodové nerovnosti na Slovensku - mýtus alebo realita?2013b
49Gálová MichaelaDostupnosť sociálneho bývania na Slovensku - trendy, medzinárodný kontext a regionálne rozdiely2013b
50Kobela JozefRegionálny pohľad na rodové rozdiely na Slovensku2013b
51Krajčírová GabrielaŽeny v politike - zastúpenie žien v politike na rôznych regionálnych úrovniach2013b
52Kseňaková AndreaRómske deti v slovenskom školstve - prípadová štúdia okres Stará Ľubovňa2013b
53Kubicová ZdenkaChudoba a životné stratégie v regióne Myjavských kopaníc2013b
54Matiašová MáriaPriestorové špecifiká bezdomovectva v Bratislave2013b
55Mažgútová IvanaChudoba na Slovensku - objektívne a subjektívne miery chudoby na základe EU SILC v regiónoch Slovenska2013b
56Bojsová TatianaKriminalita detí a mladeže v Slovenskej republike.2012b
57Garajová MichaelaDemografická analýza vymierajúcich obcí regiónu Gemer v rokoch 2003-20102012b
58Görner FrantišekGeografia chudoby a bohatstva vo svete.2012b
59Urban MartinHodnotenie kvality života v meste Poprad s bližším zameraním na oblasť vybavenosti službami2012b
60Bartošová TatianaPostavenie organizácie UNICEFv rámci riešenia sociálnych problémov detí.2012d
61Božiková PetraKriminalita a miesta strachu na území metskej časti Bratislava - Dúbravka.2012d
62Bučko Ľubomír Integrácia migrantov do spoločnosti na príklade indickej komunity v Bratislave.2012d
63Hanzal BranislavRegionálna dimenzia monetárnej chudoby na Slovensku a v Európskej únii2012d
64Jurovcová BarboraPracovná migrácia ako stratégia riešenia chudoby v slovenských domácnostiach2012d
65Mataninová ZuzanaAnalýza neziskového sektoru na Slovensku2012d
66Matišík RadoslavBankovníctvo a dostupnosť finančných služieb pre obyvateľstvo. 2012d
67Mošaťová ZuzanaNeoliberalizmus: teoretické koncepty a vplyv politiky na sociálnu situáciu v spoločnosti.2012d
68Valenčík JaroslavAnalýza migračných procesov na území Slovenskej republiky v rokoch 2007-20112012d
69Krošlák ŠimonAnalýza a perspektívy cyklodopravy v meste Bratislava.2011b
70Mikušová LuciaAnalýza kvality života v mestskej časti Bratislava-Ružinov. 2011b
71Poizlová LíviaVnímanie miest strachu očami dôchodcov v MČ Bratislava - Petržalka.2011b
72Tomčalová AndreaMúzeá ľudovej kultúry na Slovensku2011b
73Barantal TomášPriestorovo-kvantitatívna analýza vývoja nezamestnanosti na Slovensku2011d
74Hajduchová AlenaPriestorová segregácia v meste na príklade urbanistického obvodu Kapitulské pole2011d
75Kalinová AdrianaŽeny vo voľbách2011d
76Kögler RenéČasopriestorové aspekty kriminality na príklade mesta Galanta2011d
77Lajcha PeterGeografia strachu na príklade mesta Piešťany2011d
78Mikóci RóbertHodnotenie kvality života v Bratislave - Petržalke na základe analýzy vybraných aspektov bývania2011d
79Miláčková MiriamPriestorové špecifiká bezdomovectva v Bratislave a Kolárove2011d
80Námešný LukášChudoba pracujúcich v členských štátoch Európskej únie s dôrazom na Slovensko2011d
81Agabalenc MartinGenocída ako svetový fenomén2010d
82Gálová ViktóriaChudoba detí na Slovensku v kontexte Európskej únie.2010d
83Mikulec TomášSkúmanie stratégií živobytia domácností na príklade okresu Malacky2010d
84Milová ĽubicaSociálno-priestorová analýza mesta Malacky a jeho zázemia z hľadiska rozšírenia nelegálnych drog. 2010d
85Ruščáková MiroslavaVzťah priestoru a sociálnej stratifikácie 2010d
86Senčák Rastislav Vzťah chudoby a životných stratégií v regióne Oravy2010d
87Šišolák MarekKomplexná geografická charakteristika obce Novoť s dôrazom na životné stratégie jej obyvateľov2010d
88Valigurská ZuzanaGeografické apekty vývoja a regionálnej distribúcie kriminality v Prešovskom kraji SR2010d
89Božíková PetraAnalýza vybraných indikátorov chudoby v Európskej únii a na Slovensku2010b
90Bučko ĽubomírPorovnanie chudoby Slovenska a ČR2010b
91Čavrnoch PavelProstitúcia a jej priestorové aspekty v Európe a na Slovensku. 2010b
92Kramár AndrejAnalýza subjektívnej chudoby na Slovensku2010b
93Mataninová ZuzanaGeografické aspekty pracovnej migrácie na príklade obce Kladzany2010b
94Matišík RadoslavGeografická analýza kriminality na území Bratislavy2010b
95Medvecký MariánGeto, rasizmus a segregácia2010b
96Némethová Erika Feminizácia chudoby. Rodové aspekty chudoby na Slovensku2010b
97Pavlíková GabrielaGeografická variabilita životných stratégií domácností v okrese Kežmarok 2010b
98Námešný LukášChudoba zamestnaných na Slovensku2009b
99Müllerová SimonaSkúmanie aspektov kvality života vo vybraných častiach Bratislavy2009b
100Mikóci RóbertGeografická analýza bytového fondu v Bratislave vo vzťahu ku kvalite života2009b
101Kögler RenéKriminalita v okrese Galanta2009b
102Kalinová AdrianaŽeny vo voľbách2009b
103Hajduchová AlenaBývanie chudobných a sociálne vylúčených v Petržalke2009b
104Kotrasová MiroslavaPrečo rozvojová pomoc nefunguje? Vybrané aspekty rozvojovej pomoci v Subsaharskej Afrike2009d
105Jung MarianProblematika chudobných pracujúcich v kontexte miestneho ekonomického rozvoja v regióne Galanta2009d
106Hrnčiarová MiroslavaAnalýza stratégií hospodárenia domácností na lokálnej úrovni. Prípadová štúdia obce Križovany nad Dudváhom2009d
107Gliševičová GabrielaSociálno-geografické aspekty rodovej nerovnosti na Slovensku. Kvalita života osamelých matiek v urbánnom prostredí Bratislavy2009d
108Bagoňa MarekVybrané komerčné banky a ich priestorové rozmiestnenie v regiónoch Slovenska 2009d
109Učníková ĽubomíraGeografická analýza kriminality mladistvých v okrese Bratislava III2009b
110Valenčík Jaroslav Fenomén pracovnej migrácie do Veľkej Británie2009b
111Chrupková MonikaŽidia a Rómovia na Slovensku - Vplyv histórie a spôsobu života na výber zamestnania2008d
112Končírová AndreaAnalýza trhu práce a nezamestnanosti v okrese Partizánske2008d
113Konopásková LenkaRegionálne mzdové disparity na Slovensku v rokoch 1997 až 20072008d
114Madzinová MichaelaPetržalka: kriminalita, miesta strachu a bezpečnosť2008d
115Matlaha MilanNové možnosti rozvoja cestovného ruchu na Slovensku2008d
116Šajánek MilanIndikátory chudoby v Európskej únii2008d
117Šoková ZuzanaVybrané charakteristiky nezamestnanosti v okrese Hlohovec s bližším zreteľom na dlhodobú nezamestnanosť2008d
118Urbanová HelenaDotačné programy ako nástroj štátu na zmierňovanie chudoby detí na Slovensku2008d
119Zimmermannová MáriaVzťah rehole a spoločnosti v odlišných spoločenských a geografických podmienkach2008d
120Ferianc ErikSvetové rozšírenie chorôb - hrozba pre Slovensko2008b
121Gahérová IvanaGeografické aspekty migrácie medzi Slovenskou a Českou republikou po roku 19932008b
122Gálová ViktóriaŠpecifiká migrácie vysokoškolsky vzdelaných ľudí zo Slovenska do Nemecka2008b
123Horváth RobertSocialistické sídliská - hodnotenie a perspektívy kvality života Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice2008b
124Juhászová KatarínaKvalita života vo vybraných obciach okresu Šaľa2008b
125Lajcha PeterDobré a zlé adresy v meste - príklad mesta Piešťany2008b
126Senčák RastislavKysuce, Orava - chudobné regióny?2008b
127Sýkora SamuelChudoba na Kysuciach a vybrané spôsoby jej merania v regiónoch SR2008b
128Škrobánek PeterBývanie chudobných a bohatých - dobré a zlé adresy v meste Bratislava2008b
129Valigurská ZuzanaPriestorová analýza sociálno-patologických javov na príklade okresu Stará Ľubovňa2008b
130Veškrnová MichaelaProblematika chudoby vo veľkých mestách2008b
131Lupa MilanVínny turizmus v meste Pezinok2007d
132Hirnerová JarmilaNástroje na podporu trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu2007d
133Machová LuciaPredpoklady rozvoja cestovného ruchu v meste Stará Turá so zameraním na rekreačnú oblasť Dubník2007d
134Naď LubošPerspektívy rozvoja cestovného ruchu v Podjavorinskom mikroregióne2007d
135Popelárová JanaKongresový cestovný ruch v Bratislave2007d
136Šimková KatarínaKremnica - stredisko cestovného ruchu na Slovensku2007d
137Agabalenc MartinKAUKAZ - Nábožensko-geografická charakteristika vybraného svetového regiónu2007b
138Fritzová TatianaSantiago de Compostella - pútnické miesto2007b
139Hrnčiarová MiroslavaDomáca poľnohospodárska produkcia - zdroj obživy pre chudobných,tradícia či hobby?2007b
140Idelbeková MáriaZamestnanosť žien - vybrané problémy nízkopríjmových zamestnaní2007b
141Kotrasová MiroslavaHodnotenie vybraných ukazovateľov svetovej chudoby2007b
142Ruščáková MiroslavaStredná trieda spoločnosti, kto ju tvorí na Slovensku ?2007b
143Ryšková HanaHIV/AIDS, malárie, tuberkuloza - svetové rozšírenie, hrozba pre budúcnosť2007b
144Šišolák MarekProces suburbanizácie na príklade obce Chorvátsky Grob2007b
145Vyšinský JozefCestovný ruch a druhé bývanie v Turzovke2007b
146Hanusová IvanaGeografická charakteristika okresu Prievidza a poukázanie na využitie osobitostí regiónu pri návrhoch exkurzií2006d
147Jánošová AlexandraCestovný ruch v Taliansku2006d
148Sabolová MonikaPostavenie žien v politike na Slovensku a v ostatných krajinách EÚ2006d
149Brezovský PeterVybrané aspekty fenoménu chudoby v mestskej časti Bratislava - Petržalka2006d
150Blažek MatejFeministické geografie2006b
151Caková MonikaCestovný ruch v okrese Hlohovec2006b
152Čevela AdamPotenciál rozvoja cestovného ruchu v regióne „Pod Pajštúnom“2006b
153Chrupková MonikaŽidovská menšina na Slovensku2006b
154Janotková PetraUtečenci na Slovensku2006b
155Končírová AndreaVývoj zamestnanosti v okrese Partizánske (vplyv transformácie priemyslu)2006b
156Krajčovič PavolCestovný ruch a trávenie voľného času v Dúbravke pre všetky vekové skupiny2006b
157Matlaha MilanNové možnosti rozvoja cestovného ruchu na Slovensku2006b
158Plešková AlenaGeografia obce Smolenice so zameraním na výrobné funkcie2006b
159Pribulová BarboraPoznávanie Elby prostredníctvom bicykla2006b
160Sántai MarekMzdové nerovnosti žien a mužov v Slovenskej republike2006b
161Šoková ZuzanaVývoj zamestnanosti v okrese Hlohovec (vplyv transformácie priemyslu)2006b
162Hrušovská HanaMatúšovo kráľovstvo ako jeden z predpokladov rozvoja cest. Ruchu v obci Podolie a jej okolí2005d
163Machová LuciaSlovenské liečebné kúpele Piešťany2005b
164Naď ĽubošPotenciál rozvoja cestovného ruchu v okrese Nové Mesto nad Váhom2005b
165Popelárová JanaKongresový cestovný ruch2005b
166Slovik GabrielVybrané apekty chudoby na Slovensku2005b
167Vernarecová EvaVybrané špecifické črty vývoja cest. ruchu na Slovensku po roku 1989, s bližším zreteľom na Prešovský kraj2005b
168Jurisa RolandPredpoklady rozvoja cestovného ruchu v okrese Trenčín2004d

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok