www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Juraj Majo, PhD.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: juraj.majo@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9180
miestnosť: CH1-B1/7
konzultačné hodiny: utorok 12:30 - 14:30 alebo podľa dohody
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaCelkový počet vedených prác: 28 | bakalárske: 15 | diplomové: 13
 bakalárske  15 / 28 
 53,6%
 diplomové  13 / 28 
 46,4%


p.č.autornázovroktyp
1Beňovská MonikaStoročná cesta k asimilácii? Premeny demografických pomerov slovenských obcí v Maďarsku 1900-20112018d
2Gabrišová MichaelaIlegitímna plodnosť v meste Košice v druhej polovici 19. storočia2018d
3Dorica MarekBez Boha a bez peňazí? Vybrané charakteristiky financovania cirkví v štátoch Európy2018b
4Nemec MarekVývoj židovskej komunity na Slovensku po II. svetovej vojne - geografické a demografické súvislosti2018b
5Šipoš ErnestDemografické vektory slovenského juhu2017d
6Jursík MiroslavReligiozita v suburbánnom priestore Bratislavy2016d
7Beňovská MonikaDemografický vývoj slovenskej komunity v Maďarsku po roku 19502016b
8Fekiačová EvaVybrané charakteristiky sobášnosti vo vzťahu k heterogamii2016b
9Drinka RenéVybrané aspekty fertility vo veľkých vidieckych obciach Slovenska2015d
10Graus AndrejMešťania alebo Oravčania? Reprodukčné správanie obyvateľov oravských miest2015d
11Šimončičová NatáliaSuicidálna úmrtnosť v krajinách Európskej únie2015d
12Kukučková KamilaNárodnosť a konfesia - vybrané demografické súvislosti na Slovensku2015b
13Šípoš ErnestDemografický vývoj Komárňansko-ostrihomskej oblasti na oboch stranách Dunaja2015b
14Hudcovičová NatáliaSčítanie obyvateľstva 1857 - vybrané demografické štruktúry Slovenska v predštatistickom období2014d
15Kaiserová PetraVybrané demografické charakteristiky miest Slovenska na začiatku 20. storočia2014d
16Nosko Lukáš Historicko-demografické štúdium rodiny v obci Prietrž v 2. polovici 19. storočia2014d
17Pisklova AlenaPremeny etnickej štruktúry miest Slovenska v 20. storočí a na začiatku 21. storočia2014d
18Bednár ŠtefanReligózna štruktúra obyvateľtva Slovenska a Maďarska (komparatívna analýza).2013d
19Kovacsová KristínaMaďarské národnostné školstvo na Slovensku v súčasnosti2013d
20Domonkos ZsoltKomparácia populačných štruktúr madarského obyvateľstva v SR a populácie Madarska.2013b
21Drinka RenéPrirodzený a migračný pohyb veľkých vidieckych obcí Slovenska na začiatku 21. storočia2013b
22Patylová DenisaVybrané aspekty populačného vývoja Oravy do roku 19502013b
23Šrank PavolSlováci v Česku - časopriestorová analýza ich rozmiestnenia2013b
24Kaiserová PetraPopulačná dynamika rímsko-katolíkov a gréckokatolíkov na Slovensku na začiatku 20.storočia2012b
25Nosko LukášHistoricko-demografická analýza obce Prietrž2012b
26Pisklová AlenaPrirodzený pohyb obyvateľstva Bratislavskej župy na začiatku 20. storočia2012b
27Bednár ŠtefanPopulačná dynamika regiónu Južný Spiš v kontexte celoslovenského vývoja2011b
28Hladký RadovanPopulačná dynamika regiónu Nové mesto nad Váhom s dôrazom na obec Beckov2011b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok