www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Marcela Káčerová, PhD.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: marcela.kacerova@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9169
miestnosť: CH1-B1/5
konzultačné hodiny: po dohode emailom
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaCelkový počet vedených prác: 49 | bakalárske: 27 | diplomové: 22
 bakalárske  27 / 49 
 55,1%
 diplomové  22 / 49 
 44,9%


p.č.autornázovroktyp
1Kováčiková LíviaSeniori v meste Prievidza – sociálno demografická analýza2019d
2Petríková KristínaSociálne služby pre seniorov v Bratislavskom samosprávnom kraji2019d
3Dražkovcová KatarínaPohlavná štruktúra obyvateľstva sveta2018d
4Mášik PavolPopulácia seniorov na Slovensku v demografickej perspektíve2018b
5Hebanová MáriaZmeny rodinného správania vo vzťahu k plodnosti v Poľsku2017d
6Ondačka TomášProcesu starnutia obyvateľstva vo vzťahu k úmrtnosti v krajinách Európy2017d
7Stračárová LenkaRasová štruktúra obyvateľstva USA2017d
8Vlčková RadkaPopulačné starnutie krajských miest SR a jeho sociálny dopad2016d
9Lukáčová MichaelaPlodnosť žien v krajinách Nordickej rady2016b
10Bziňák Tomᚊtruktúry obyvateľstva mesta Košice2015d
11Horváthová RadkaNelegálna migrácia na Slovensku2015d
12Nikolovová AngelikaČasová a priestorová analýza potratovosti v Európe2015d
13Nováková MichaelaVplyv populačných procesov na starnutie obyvateľstva v krajinách V42015d
14Turčinová NatáliaÚmrtnosť podľa príčin smrti v Európe2015d
15Dražkovcová KatarínaPohlavná a veková štruktúra obyvateľstva Ázie2015b
16Hebanová MáriaSobášnosť obyvateľstva v Poľsku2015b
17Husák ŠtefanDynamika obyvateľstva mesta Levice2015b
18Mackovičová ZuzanaAnalýza prirodzeného pohybu obyvateľstva malých obcí Slovenska2015b
19Ondačka TomášAnalýza vekovej štruktúry obyvateľstva Nemecka2015b
20Oravcová KatarínaDemografická analýza domácností jednotlivcov v SR2015b
21Stračárová LenkaPopulácia USA – hodnotenie vybraných štruktúr obyvateľstva2015b
22Dibdiaková AnnaSociálne služby pre seniorov v Žilinskom kraji.2014d
23Hroncová DanaÚmrtnosť obyvateľstva na choroby obehovej sústavy – komparácia SR a ČR2014d
24Kakaš ArnoldVybrané aspekty vnútornej migrácie obyvateľstva Českej republiky2014d
25Kukan ŠimonRozvodovosť - komparácia ČR a SR2014d
26Minárová IvanaRozvodosť v Európe2014d
27Nemcová MichaelaDemografické štruktúry seniorov Slovenska - časový a priestorový aspekt2014d
28Csech Juraj Ekonomická štruktúra seniorov Európy2014b
29Gallus JurajAnalýza prirodzeného pohybu obyvateľstva krajín bývalého Sovietskeho zväzu2014b
30Reichhardt DušanPrirodzený a migračný pohyb obyvateľstva okresu Pezinok2014b
31Slimáková KatarínaMigračné trendy obyvateľstva Banskobystrického kraja2014b
32Vlčková RadkaZmeny vekovej štruktúry obyvateľstva mestských sídel SR (2001-2011)2014b
33Buranský MarošZdravotný stav obyvateľstva SR - onkologické ochorenia2013d
34Bziňák TomášPrirodzený a migračný pohyb obyvateľstva mesta Košice2013b
35Horváthová RadkaZahraničná migrácia Slovenska s dôrazom na štruktúry migrantov2013b
36Nováková MichaelaPopulačné starnutie obyvateľstva krajín V42013b
37Turčinová NatáliaÚmrtnosť podľa príčin smrti obyvateľstva Slovenska2013b
38Blašková VeronikaPopulačné starnutie obyvateľstva Južnej Ameriky2012b
39Dibdiaková AnnaŠtruktúry obyvateľstva urbánneho a rurálneho priestoru Banskobystrického kraja2012b
40Hroncová DanaDojčenská úmrtnosť sveta2012b
41Kakaš ArnoldMigračné trendy obyvateľstva Prešovského kraja2012b
42Minárová IvanaPríčiny rozvodov na Slovensku.2012b
43Kunyiková EvaGeografia mesta Komárno so zameraním na populačný vývoj2012d
44Nemcová MichaelaPôrodnosť v mestách východného Slovenska2011b
45Šešerová ValentínaVek ako diferenčný faktor pôrodnosti a potratovosti2011b
46Jedličková MiroslavaDynamika a štruktúry obyvateľstva urbánneho a rurálneho priestoru Žilinského kraja2011d
47Ondačková JanaPopulačné starnutie obyvateľstva Českej republiky2011d
48Hirsch PeterPopulačné starnutie a jeho vybrané spoločenské a ekonomické dôsledky2010b
49Ondačková JanaVeková štruktúra a populačné starnutie Českej republiky2009b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca   
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
    © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok