www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Mgr. Marcela Káčerová, PhD.
oddelenie demografie

e-mail: marcela.kacerova@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 169
miestnosť: CH1-B1/5
konzultačné hodiny: Utorok 8:00 - 9:00 (po dohode emailom)
» humánna geografia
»  demografiaCelkový počet vedených prác: 47 | bakalárske: 27 | diplomové: 20
 bakalárske  27 / 47 
 57,4%
 diplomové  20 / 47 
 42,6%


p.č.autornázovroktyp
1Dražkovcová KatarínaPohlavná štruktúra obyvateľstva sveta2018d
2Mášik PavolPopulácia seniorov na Slovensku v demografickej perspektíve2018b
3Hebanová MáriaZmeny rodinného správania vo vzťahu k plodnosti v Poľsku2017d
4Ondačka TomášProcesu starnutia obyvateľstva vo vzťahu k úmrtnosti v krajinách Európy2017d
5Stračárová LenkaRasová štruktúra obyvateľstva USA2017d
6Vlčková RadkaPopulačné starnutie krajských miest SR a jeho sociálny dopad2016d
7Lukáčová MichaelaPlodnosť žien v krajinách Nordickej rady2016b
8Bziňák Tomᚊtruktúry obyvateľstva mesta Košice2015d
9Horváthová RadkaNelegálna migrácia na Slovensku2015d
10Nikolovová AngelikaČasová a priestorová analýza potratovosti v Európe2015d
11Nováková MichaelaVplyv populačných procesov na starnutie obyvateľstva v krajinách V42015d
12Turčinová NatáliaÚmrtnosť podľa príčin smrti v Európe2015d
13Dražkovcová KatarínaPohlavná a veková štruktúra obyvateľstva Ázie2015b
14Hebanová MáriaSobášnosť obyvateľstva v Poľsku2015b
15Husák ŠtefanDynamika obyvateľstva mesta Levice2015b
16Mackovičová ZuzanaAnalýza prirodzeného pohybu obyvateľstva malých obcí Slovenska2015b
17Ondačka TomášAnalýza vekovej štruktúry obyvateľstva Nemecka2015b
18Oravcová KatarínaDemografická analýza domácností jednotlivcov v SR2015b
19Stračárová LenkaPopulácia USA – hodnotenie vybraných štruktúr obyvateľstva2015b
20Dibdiaková AnnaSociálne služby pre seniorov v Žilinskom kraji.2014d
21Hroncová DanaÚmrtnosť obyvateľstva na choroby obehovej sústavy – komparácia SR a ČR2014d
22Kakaš ArnoldVybrané aspekty vnútornej migrácie obyvateľstva Českej republiky2014d
23Kukan ŠimonRozvodovosť - komparácia ČR a SR2014d
24Minárová IvanaRozvodosť v Európe2014d
25Nemcová MichaelaDemografické štruktúry seniorov Slovenska - časový a priestorový aspekt2014d
26Csech Juraj Ekonomická štruktúra seniorov Európy2014b
27Gallus JurajAnalýza prirodzeného pohybu obyvateľstva krajín bývalého Sovietskeho zväzu2014b
28Reichhardt DušanPrirodzený a migračný pohyb obyvateľstva okresu Pezinok2014b
29Slimáková KatarínaMigračné trendy obyvateľstva Banskobystrického kraja2014b
30Vlčková RadkaZmeny vekovej štruktúry obyvateľstva mestských sídel SR (2001-2011)2014b
31Buranský MarošZdravotný stav obyvateľstva SR - onkologické ochorenia2013d
32Bziňák TomášPrirodzený a migračný pohyb obyvateľstva mesta Košice2013b
33Horváthová RadkaZahraničná migrácia Slovenska s dôrazom na štruktúry migrantov2013b
34Nováková MichaelaPopulačné starnutie obyvateľstva krajín V42013b
35Turčinová NatáliaÚmrtnosť podľa príčin smrti obyvateľstva Slovenska2013b
36Blašková VeronikaPopulačné starnutie obyvateľstva Južnej Ameriky2012b
37Dibdiaková AnnaŠtruktúry obyvateľstva urbánneho a rurálneho priestoru Banskobystrického kraja2012b
38Hroncová DanaDojčenská úmrtnosť sveta2012b
39Kakaš ArnoldMigračné trendy obyvateľstva Prešovského kraja2012b
40Minárová IvanaPríčiny rozvodov na Slovensku.2012b
41Kunyiková EvaGeografia mesta Komárno so zameraním na populačný vývoj2012d
42Nemcová MichaelaPôrodnosť v mestách východného Slovenska2011b
43Šešerová ValentínaVek ako diferenčný faktor pôrodnosti a potratovosti2011b
44Jedličková MiroslavaDynamika a štruktúry obyvateľstva urbánneho a rurálneho priestoru Žilinského kraja2011d
45Ondačková JanaPopulačné starnutie obyvateľstva Českej republiky2011d
46Hirsch PeterPopulačné starnutie a jeho vybrané spoločenské a ekonomické dôsledky2010b
47Ondačková JanaVeková štruktúra a populačné starnutie Českej republiky2009b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok