www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Vladimír Bačík, PhD.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: vladimir.bacik@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9526
miestnosť: B1-309a
konzultačné hodiny: streda: 9:00 - 11:00 hod., alebo po dohode mailom
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaCelkový počet vedených prác: 58 | bakalárske: 26 | diplomové: 32
 bakalárske  26 / 58 
 44,8%
 diplomové  32 / 58 
 55,2%


p.č.autornázovroktyp
1Cíbiková KatarínaUrčenie konkurenčnej pozície Zlínskeho kraja ako regiónu cestovného ruchu potenciálnymi návštevníkmi zo Slovenska2019d
2Halásová BarboraNávrh mobilnej aplikácie zameranej na zmapovanie cesty produktov odevného priemyslu2019d
3Prokopová NikolaPriestorové rozmiestnenie fitness centier na území mesta Bratislavy2019d
4Kušnier StanislavZber dát a tvorba databázy vybraných priestorových objektov a jej porovnanie so ZBGIS na príklade okresu Pezinok2019b
5Stanek RichardVizuálna prezentácia oblasti Dolomitov na internete s akcentom na cykloturistiku2018d
6Ovad KristiánLetné olympijské hry – tvorba a vizualizácia databázy globálneho športového podujatia so zameraním na dlhodobú úspešnosť jednotlivých krajín2018b
7Šimka TomášMožnosti zobrazenia turistických trás v geografických mobilných aplikáciách2018b
8Zaťko MartinAnalýza online služieb poskytovaných verejnou správou a ich používanie občanmi (príklad hlavného mesta Bratislavy)2017d
9Balážová MarianaAktuálne trendy v oblasti implementácie eGovernmentu na Slovensku2017b
10Halásová BarboraCyklotrasy na území Považského Inovca a ich význam v cestovnom ruchu sledovaného regiónu2017b
11Chvosteková DominikaSpracovanie dát o dochádzke za prácou a do škôl v obciach Bratislavského samosprávneho kraja s dôrazom na cirkulárnu vizualizáciu dát2016d
12Macko JurajSlužbovo orientované mapovanie a jeho využitie v distribúcii tematických máp2016d
13Malovec OndrejAnalýza kvality dát na stránkach národných štatistických úradov v krajinách V42016d
14Dulovičová DominikaPracovná migrácia v krajinách Arabského poloostrova2016b
15Stanek RichardCestovný ruch v oblasti Val di Fassa s dôrazom na hodnotenie predpokladov pre cykloturistiku2016b
16Rybár MichalGeografické databázové aplikácie – porovnanie grafických nástrojov pri tvorbe internetových aplikácií2015d
17Zaťko MartinZákladné nástroje a procesy informatizácie samosprávy na príklade Trnavského samosprávneho kraja2015b
18Druska MatúšVyužitie funkcionality Google Maps API v geograficky orientovaných aplikáciách2014d
19Makker ŠtefanVyužitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie2014d
20Szabo MichalRegionalizácia a priestorový vplyv vysokoškolských centier v SR so zameraním na verejné vysoké školy2014d
21Macko Juraj Tvorba máp v prostredí Internetu – nová dimenzia v tematickej kartografii2014b
22Malovec OndrejDistribúcia dát na stránkach národných štatistických úradov2014b
23Zaťková SimonaObce regiónu Prievidza z pohľadu prebiehajúcich procesov informatizácie verejnej správy2014b
24Juračková LuciaVyužitie internetových stránok samospráv v procesoch eDemokracie-príklad obcí Bratislavského samosprávneho kraja2013d
25Krogman TomášFaktor polohy a jeho vplyv na vybrané charakteristiky obcí (príklad obcí Trenčianskeho kraja)2013d
26Rusko PavelVyužívanie produktov Google Api v geograficky orientovaných aplikáciách2013b
27Rybár MichalMožnosti využitia jazyka SQL pri geograficky orientovaných aplikáciách2013b
28Druska MatúšFormát KML od spoločnosti Google a jeho využitie v geografickom výskume2012b
29Makker ŠtefanMožnosti prezentácie kartografických výstupov v prostredí Internetu2012b
30Rovnianek PeterMultimediálna prezentácia hlavného mesta SR Bratislavy2012b
31Szabo MichalAnalýza priestorovej siete verejných vysokých škôl a ich regióny dochádzky2012b
32Belušák LukášGreenways a ich využitie v cestovnom ruchu - prípadová štúdia Vihorlatských vrchov2012d
33Juračková LuciaAnalýza internetových stránok v obciach Bratislavského kraja2011b
34Ivanová ZuzanaHodnotenie vybraných charakteristík detstkých zariadení v mestskej časti Ružinov2011d
35Lukačovič VladimírVyužitie formátu KML za účelom vizualizácie tematických máp na internete2011d
36Nízky RomanTvorba časopriestorových animácií a ich využitie v demogeografii na príklade obcí Nitrianskeho kraja2011d
37Spáčil JurajAnalýza priestorových dát pre geografický informačný systém mesta Skalica2011d
38Vysočan JozefTvorba demografického interaktívneho atlasu vo formáte SVG2011d
39Hirtlová DominikaAnalýza vybraných nástrojov internetových stránok mestských samospráv Slovenska2010d
40Janušková Eva Nástroje mestského marketingu a hlavné črty formovania imidžu mesta Malacky2010d
41Košiar JánCharakteristika vybraných aspektov horizontálneho a vertikálneho rastu mesta Bratislava2010d
42Németh LukášVnútorná migrácia obyvateľstva v Bratislavskom a Trnavskom kraji2010d
43Regrútová VladimíraAnalýza marketingu mesta Stropkov2010d
44Zajíčková MiriamAnalýza vybraných detských domovov Slovenska: vplyv decentralizácie na kvalitu sociálnych služieb2010d
45Záň RomanKategorizácia balneologických kúpeľov SR podľa ich významu na vybranej vzorke kúpeľov2010d
46Staško PavolDemogeografická a demografická analýza regiónu Spiš 2010b
47Nemček VladimírVybrané nástroje kartografickej vizualizácie demografických dát na internete2009b
48Matulová Andrea Analýza prirodzeného pohybu obyvateľstva a vybraných štruktúr v regióne stredného Považia2009b
49Kecskés Norbert Vonkajší informačný systém verejnej správy – príklad regiónu Komárno2009b
50Vysočan JozefKomparácia vybraných geografických riešení SVG konvertorov za účelom vizualizácie tematických máp na internete2009b
51Fučík MiroslavPriestorové rozmiestnenie stravovacích a ubytovacích zariadení v Bratislave2008d
52Gögh MichalReklamné agentúry na Slovensku a ich úloha pri propagácii regiónov2008d
53Jamrich SlavomírElektronický podpis a jeho úloha v procese informatizácie verejnej správy2008d
54Kotian TomislavCharakteristika colných priechodov SR a ich úloha po vstupe do Schengenského priestoru2008d
55Krivda MarcelVybrané aspekty elektronizácie služieb vo verejnej správe2008d
56Németh LukášPriestorový pohyb obyvateľstva v Bratislavskom a Trnavskom kraji2008b
57Molnárová NaďaPublikovanie máp na internete pomocou SVG (príklad okresu Senec)2007b
58Turcer PeterCharakteristika vybraných portálových riešení vo verejnej správe2007b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok