www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Lucia Škamlová, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: lucia.skamlova@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9533
miestnosť: CH1-B1/13
konzultačné hodiny: po dohode
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaCelkový počet vedených prác: 6 | bakalárske: 4 | diplomové: 2
 bakalárske  4 / 6 
 66,7%
 diplomové  2 / 6 
 33,3%


p.č.autornázovroktyp
1Lacuška TomášImplementácia Spoločnej poľnohospodárskej politiky v podmienkach Slovenska s dôrazom na multifunkčné poľnohospodárstvo2020d
2Szabo KristiánOsídlenie v horských oblastiach na Slovensku – súčasnosť a budúca perspektíva2020b
3Litvaj MartinZlučovanie malých obcí ako predpoklad rozvoja vidieka2018d
4Lacuška TomášOpúšťanie pôdy - fenomén 21. storočia2018b
5Cesnak JakubLokálni aktéri a ich postavenie v rozvoji malých obcí (prípadová štúdia okresu Brezno)2015b
6Schwarzová BarboraMeniaci sa obraz slovenského vidieka v priestore a čase (prípadová štúdia obce Častá)2015b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca   
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
    © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok