www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Pavol Ďurček, PhD.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: pavol.durcek@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9239
miestnosť: B1-310
konzultačné hodiny: Utorok 10:00 - 11:30
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaCelkový počet vedených prác: 7 | bakalárske: 4 | diplomové: 3
 bakalárske  4 / 7 
 57,1%
 diplomové  3 / 7 
 42,9%


p.č.autornázovroktyp
1Gašparová LenkaZložky celkového pohybu obyvateľstva s dôrazom na rozdiely medzi mestom a vidiekom2021d
2Kolarovič TeodorVplyv migrácie na populačný vývoj a demografické štruktúry obyvateľstva v zázemí Bratislavy2021b
3Dorica MarekPorovnanie tradičných a nových prístupov analýzy procesu starnutia: spracované na príklade krajín Európskej únie2020d
4Oravec OndrejPriestorová autokorelácia zložiek celkového pohybu obyvateľstva Slovenskej republiky2020d
5Gašparová LenkaZložky prirodzeného prírastku obyvateľstva Slovenskej republiky v období 1971-1975: komparácia so súčasným stavom2019b
6Strapková DominikaMigračné špecifiká mesta Považská Bystrica2019b
7Oravec OndrejDemografická typizácia obcí Slovenskej republiky: komparácia troch časových rezov2018b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca   
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
    © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok