Mgr. Pavol Ďurček, PhD.

Archív vedených prác

Celkový počet vedených prác: 7 | bakalárske: 4 | diplomové: 3

p.č. autor názov rok typ
1Gašparová LenkaZložky celkového pohybu obyvateľstva s dôrazom na rozdiely medzi mestom a vidiekom2021d
2Kolarovič TeodorVplyv migrácie na populačný vývoj a demografické štruktúry obyvateľstva v zázemí Bratislavy2021b
3Dorica MarekPorovnanie tradičných a nových prístupov analýzy procesu starnutia: spracované na príklade krajín Európskej únie2020d
4Oravec OndrejPriestorová autokorelácia zložiek celkového pohybu obyvateľstva Slovenskej republiky2020d
5Gašparová LenkaZložky prirodzeného prírastku obyvateľstva Slovenskej republiky v období 1971-1975: komparácia so súčasným stavom2019b
6Strapková DominikaMigračné špecifiká mesta Považská Bystrica2019b
7Oravec OndrejDemografická typizácia obcí Slovenskej republiky: komparácia troch časových rezov2018b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca