Mgr. Filip Lehocký, PhD.

Vybrané publikácie (4)

Rusnák, J., Lehocký, F. 2016. Priestorová distribúcia a sektorová štruktúra priemyslu na Slovensku. Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 60, No. 1, s. 69-102.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Rusnák, J., Lehocký, F. 2016. Koncepty priestorovej distribúcie ekonomických aktivít vo svetle súčasných prístupov ekonomickej geografie. Geografický časopis, Vol. 68, No. 2, s. 131-149.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Lehocký, F., Rusnák, J. 2016. Regional specialization and geographic concentration: experiences from Slovak industry. Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development, Vol. 20, No.3
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Ondoš S. - Polonyová E. - Lehocký F. (2013) Inovátori vo výskume a vývoji technológií v Bratislave. Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 147-170.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách