Mgr. Filip Lehocký, PhD.

Aktuálne vedené a vypísané témy BAKALÁRSKYCH PRÁC (1):

  Priemyselné aglomerácie a regionálny rozvoj (int.) (3.r)