Mgr. Michal Szabo

Aktuálne vedené a vypísané témy BAKALÁRSKYCH PRÁC (3):

  vlastná téma po dohode
  vybraná téma z geografie vzdelávania, alebo geografie školstva (int.)
  Diferenciácia úmrtnosti podľa vzdelania v krajinách Európy (int.)