www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
RNDr. Martin Plešivčák, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: martin.plesivcak@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9625
miestnosť: CH1-B1/11
konzultačné hodiny: po dohode
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie na stiahnutie (25):
Plešivčák, M. 2022. Accountability Day for Governments in Slovakia. Defending the Mandate at a Disaggregated Spatial Scale. Politologický časopis - Czech Journal of Political Science, Vol. 29, No. 1, pp. 71-92. ISSN: 1211-3247. DOI: https://doi.org/10.5817/PC2022-1-71
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Plešivčák, M., Klobučník, M., Buček, J., Bačík, V. 2022. Malé obce či veľké mestá – kde majú bližšie k svojim občanom? Geografia legitimity moci po komunálnych voľbách. Sociológia – Slovak Sociological Review, Vol. 54, No. 3, pp. 217–243. ISSN: 0049-1225. DOI: https://doi.org/10.31577/sociologia.2022.54.3.9
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Harmaňoš, T., Plešivčák, M. 2021. Geography of the conservative-liberal cleavage and selected factors influencing the distribution of conservative and liberal voters in Slovakia. Geographia Cassoviensis, Vol. 15, No. 2, pp. 186-203. ISSN: 1337-6748. DOI: https://doi.org/10.33542/GC2021-2-05
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Plešivčák, M. 2020. Are the Czech or Slovak regions “closer to Europe”? Pro-Europeanness from a subnational perspective. Acta Universitatis Carolinae Geographica, Vol. 55, No. 2, pp. 183-199. ISSN: 0300-5402. DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2020.13
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Plešivčák, M. 2020. How successful are member states when following EU cohesion policy priorities? Focus on the Visegrad Four countries. Geografický časopis, Vol. 72, No. 1, pp. 51-69. ISSN: 0016-7193. DOI: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2020.72.1.03
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Klobučník, M., Plešivčák, M., Vrábeľ, M. 2019. Football clubs’ sports performance in the context of their market value and GDP in the European Union regions. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 45, pp. 59–74. ISSN: 1732-4254.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Plešivčák, M., Przybyla, V., Buček, J. 2018. Electoral Geography of a Small Country: Determining Factors, Threat of Radical Right, and Comments on Referenda Held in Slovakia. In: Wood, T. (ed) 2018. Slovakia: Culture, History and People. New York: Nova Science Publishers, pp. 1-40. ISBN: 978-1-53614-133-7, ISBN: 978-1-53614-134-4 (eBook).
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Plešivčák, M. 2017. Ideology, Cleavages, and Voting Behaviour in 2009 and 2013 Regional Elections in Slovakia. Acta Universitatis Carolinae Geographica, Vol. 52, No. 1, pp. 90-105. ISSN: 0300-5402.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Plešivčák, M., Buček, J. 2017. In the centre, but still on the periphery: Is there any room for development of socio-economically deprived region in Slovakia? International Journal of Social Economics, Vol. 44, No. 11, pp. 1539-1558. ISSN: 0306-8293.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Buček, J., Plešivčák, M., Przybyla, V. 2017. Politická geografia - politické ideológie, demokracia a voľby. Bratislava: Univerzita Komenského, 240 p. ISBN: 978-80-223-3516-4.
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Buček, J., Plešivčák, M. 2017. Self-government, Development and Political Extremism at the Regional Level: A Case Study from the Banská Bystrica Region in Slovakia. Sociológia – Slovak Sociological Review, Vol. 49, No. 6, pp. 599–635. ISSN: 0049-1225.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Plešivčák, M., Buček, J., Bačík, V., Kusendová., D. 2016. Theoretical and methodological notes on current options related to examination of voting behaviour - The geographical approach. Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 60, No. 2, pp. 151-170. ISSN: 1338-6034.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Plešivčák, M. 2015. First Two Elections to the European Parliament in Slovakia: Turnout and Results in Regional Perspective. Evropská volební studia, Vol. 10, No. 1, pp. 14-32. ISSN: 1801-6545.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Mačanga, M., Plešivčák, M. 2014. Geographical Context of Energy Prices in the European Union Member States with Special Emphasis on the Slovak Republic. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Vol. 24, No. 2, pp. 135-159. ISSN: 1732-4254.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Plešivčák, M. 2014. Socio-ekonomická kompozícia spoločnosti a jej vplyv na teritoriálne vzorce volebného správania - prípadová štúdia regiónov západného Slovenska. Sociológia – Slovak Sociological Review, Vol. 46, No. 1, pp. 25–59. ISSN: 0049-1225.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Plešivčák, M. 2014. Otázka politického správania obyvateľov vidieka a mesta v krajinách bývalého východného bloku so špeciálnym akcentom situácie na Slovensku. Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 58, No. 2, pp. 229-242. ISSN: 1338-6034.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Plešivčák, M. 2013. Časopriestorové aspekty rurality volebnej podpory rozhodujúcich politických strán na Slovensku v celoštátnom a regionálnom kontexte v období rokov 1998–2010. Politologický časopis, Vol. 20, No. 2, pp. 176-196. ISSN: 1211-3247.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Plešivčák, M. 2013. Politický život Bratislavy z perspektívy jej volebného správania. In: Buček, J., Korec, P. (eds) 2013. Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. Bratislava: Univerzita Komenského, pp. 257-312. ISBN: 978-80-223-3516-4.
ABB - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Plešivčák, M. 2013. The Regional Dimension of the Socio-Political Urban-Rural Conflict in Slovakia. Acta Universitatis Carolinae Geographica, Vol. 48, No. 1, pp. 47–58. ISSN: 0300-5402.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Plešivčák, M. 2012. Charakteristika regiónov východného Slovenska z hľadiska socio-politického konfliktu medzi mestským a vidieckym priestorom. Geographia Cassoviensis, Vol. 6, No. 1, pp. 37-47. ISSN: 1337-6748.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Plešivčák, M. 2012. Politicko-preferenčné štiepenie spoločnosti vo funkčných mestských regiónoch stredného Slovenska na báze urbánno-rurálnej dichotómie priestoru v období rokov 1998 – 2010. Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 56, No. 1, pp. 99-122. ISSN: 1338-6034.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Plešivčák, M. 2012. State of Urban-Rural Cleavage in Electoral Preferences Caused by Socio-Political Situation in Functional Urban Regions of Western Slovakia. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica, Vol. 43, No. 2, pp. 83-99. ISSN: 1212-2157.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Plešivčák, M. 2011. Regionálny obraz korelačnej závislosti medzi volebnými preferenciami a vybranými sociálnymi charakteristikami populácie Slovenska. Regionální studia, Vol. 5, No. 1, pp. 2-16. ISSN: 1803-1471.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Plešivčák, M. 2011. Postavenie regiónov Slovenska z hľadiska území volebnej podpory politických strán v parlamentných voľbách v rokoch 2002-2010. Geografický časopis, Vol. 63, No. 3, pp. 227-251. ISSN: 0016-7193.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popjaková, D., Plešivčák, M. 2009. Current Character of International Migration. International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, Vol. 18, No. 4, pp. 57-78. ISSN: 1337-5482.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch


 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok