www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
RNDr. Martin Plešivčák, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: martin.plesivcak@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9625
miestnosť: CH1-B1/11
konzultačné hodiny: po dohode
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaCelkový počet vedených prác: 35 | bakalárske: 16 | diplomové: 19
 bakalárske  16 / 35 
 45,7%
 diplomové  19 / 35 
 54,3%


p.č.autornázovroktyp
1Harmaňoš TomášSlovensko a hodnotovo-ideologický profil voličov: konzervatívno-liberálna línia a jej socio-priestorové súvislosti2021b
2Csemezová LuciaVplyv efektu susedstva na volebné správanie elektorátu: prípadová štúdia volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja2020d
3Hanulíková ZuzanaPotraviny v Európskej únii – ich cena, dostupnosť a kvalita v geografických súvislostiach2020d
4Farkašová AlexandraKohézna politika Európskej únie ako nástroj zmenšovania regionálnych rozdielov v Slovenskej republike2019d
5Hegedüš KamilRozpočet Európskej únie: príjmy a výdavky v časopriestorovej perspektíve2019d
6Šefčíková SimonaPrezidentské voľby na Slovensku vo svetle regionálnych špecifík podpory jednotlivých kandidátov2019d
7Martina ZajáčkováStratégia Európa 2020 – význam, ciele a priestorové aspekty jej implementácie2019b
8Avram JakubPriestorová analýza výsledkov prezidentských volieb v USA v roku 2016: ako hlasovali jednotlivé štáty?2018d
9Cáder DenisKomunálne voľby 2014 v meste Žilina a ich dopad na komunálnu politiku2018d
10Kos TomášIntraurbánne špecifiká volebného správania: prípadová štúdia mesta Malacky na príklade parlamentných volieb v roku 20162018d
11Kútny MartinŠtrukturálne a investičné fondy Európskej únie: oblasti, toky a smery finančnej pomoci2018d
12Mihálik PeterParalely a diferencie vo volebnom správaní regiónov hlavných miest vybraných krajín strednej Európy2018d
13Csemezová LuciaPolitický marketing a volebná kampaň: Prípadová štúdia volieb predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 20172018b
14Hanulíková ZuzanaGeografické aspekty financovania spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie2018b
15Kudlej JozefVolebné správanie veľkomestského prostredia: komparácia Bratislavy a Košíc2018b
16Gnjatovičová SimonaSocio-ekonomická konfliktná línia elektorátu: Podpora ľavicových strán a jej regionálny kontext v rámci územia Slovenska2017d
17Hegedüš MatejVoľby a volebná participácia elektorátu: prípadová štúdia krajín Vyšehradskej štvorky2017d
18Herda FilipKomunálne voľby v regióne Hornej Nitry z perspektívy urbánno-rurálnej konfliktnej línie2017d
19Kubala MatejVolebné výsledky a ich podmienenosť socio-ekonomickou stratifikáciou spoločnosti: prípadová štúdia Trnavského kraja2017d
20Szerződi KristiánÚspešnosť radikálnych strán v europarlamentných voľbách: politicko-geografická analýza členských krajín Európskej únie2017d
21Farkašová AlexandraPolitické stratégie a marketing politických strán v Slovenskej republike2017b
22Hegedüš KamilReferendá na Slovensku: volebná účasť a výsledky v regionálnej perspektíve2017b
23Spišiak ŠimonPrieskumy verejnej mienky v kontexte konečných výsledkov volieb na Slovensku: vzdialené od reality?2017b
24Šefčíková SimonaNováčikovia na slovenskej politickej scéne: nové strany, dôvody ich vzniku, životaschopnosť a regionálna podpora2017b
25Gerbel BrianVybrané časopriestorové aspekty systému politických strán v Slovenskej republike2015d
26Kliský DávidPonovembrové vlády na Slovensku v kontexte najdôležitejších aspektov vnútornej a zahraničnej politiky štátu2015d
27Kubicová ZdenkaZastúpenie žien v komunálnej politike v mestách a vidieckych obciach okresu Myjava2015d
28Kuseinová MonikaAnalýza volebného správania študentov vybraných vysokých škôl v Slovenskej republike2015d
29Gnjatovičová SimonaKomparácia politických orientácií zastupiteľstiev na úrovni Bratislavského samosprávneho kraja a jeho obcí2015b
30Hegedüš MatejVolebné systémy parlamentných volieb v krajinách Európskej únie2015b
31Kubala MatejÚzemia volebnej podpory rozhodujúcich politických strán v Slovenskej republike2015b
32Szerzodi KristianOdlišnosti vo vývoji volebného správania elektorátu post-socialistických krajín a štátov západnej Európy2015b
33Kuseinová MonikaVývoj volebných preferencií regiónu Spišská Nová Ves v kontexte urbánno-rurálnej konfliktnej línie2013b
34Vlašič MartinVoľby do Európskeho parlamentu z pohľadu členských krajín Európskej únie2013b
35Treuer AntonOrganizácia volieb v Slovenskej republike2011b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca   
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
    © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok