www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: branislav.sprocha@gmail.com
telefón: 02/ 90 14 9239
miestnosť: B1-310
konzultačné hodiny: dohodou cez e-mail
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaCelkový počet vedených prác: 22 | bakalárske: 9 | diplomové: 13
 bakalárske  9 / 22 
 40,9%
 diplomové  13 / 22 
 59,1%


p.č.autornázovroktyp
1Balášková MonikaVojnové konflikty v 20. storočí a populačný vývoj v Európe2021d
2Fitalová AnnaOdkladanie plodnosti, neskoré a veľmi neskoré materstvo na Slovensku v časovom a priestorovom pohľade2021d
3Hujdičová LenkaAnalýza a prognózovanie populačného vývoja obcí s prítomnosťou segregovaných rómskych osídlení a využitie výsledkov pri plánovaní územného rozvoja2021d
4Juríčková TáňaČasopriestorové súvislosti transformácie sobášnosti slobodných osôb na Slovensku2021d
5Daňová PetraBezdetnosť žien ako nový fenomén v európskom priestore2020d
6Kopajová AlicaHomogamia a heterogamia manželských párov na Slovensku2020d
7Krč-Jediná BarboraNáboženské vyznanie ako faktor rodinného a reprodukčného správania na Slovensku2020d
8Bibová LadislavaCharakter úmrtnostných pomerov vybraných okresov južného Slovenska a ich podmieňujúce faktory2019d
9Kostelníková KarinPlodnosť nevydatých žien na Slovensku - nový fenomén reprodukčného správania?2019d
10Fitalová AnnaDemografický obraz materstva mladých žien na Slovensku2019b
11Juríčková TáňaMedzinárodné manželstvá - sobáše s cudzincami na Slovensku2019b
12Dulovičová DominikaPlodnosť žien Arabského polostrova – pokračujúca demografická revolúcia2018d
13Hübner ĽuborRómske etnikum a jeho vplyv na proces plodnosti v obciach Slovenska2018d
14Lukáčová MichaelaVzdelanie ako diferenčný faktor plodnosti na Slovensku2018d
15Daňová PetraBezdetnosť žien na Slovensku2018b
16Kopajová AlicaOdkladanie plodnosti a veľmi nízka plodnosť v európskom priestore2018b
17Krč-Jediná BarboraTransformácia reprodukčného správania krajín bývalého východného bloku2018b
18Ocelník RomanSociodemografická analýza rómskeho obyvateľstva v regióne Gemer2018b
19Oravcová KatarínaZmeny rodinného správania a jeho dopady na charakter rodiny na Slovensku2017d
20Beran BorisÚmrtnosť a zdravotný stav obyvateľstva Slovenska v európskom kontexte2017b
21Kostelníková KarinPlodnosť žien Slovenska vo výsledkoch sčítaní 1991-20112017b
22Hϋbner ĽuborPopulácia rozvedených na Slovensku v sčítaniach 1991-20112016b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca   
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
    © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok