Mgr. Jozef Antoš, PhD.

Archív vedených prác

Celkový počet vedených prác: 2 | bakalárske: 2 | diplomové: 0

p.č. autor názov rok typ
1Bibová LadislavaChudobné lokality v okrese Revúca - hľadanie vysvetľujúcich súvislostí2017b
2Štrbková AnnaVplyv determinujúcich sociálno-ekonomických faktorov na trestnú činnosť na príklade Prešovského kraja2016b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca