www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Michal Katuša
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: katusa@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14
miestnosť:
konzultačné hodiny: Štvrtok 16 00 - 17 00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaCelkový počet vedených prác: 3 | bakalárske: 3 | diplomové: 0
 bakalárske  3 / 3 
 100,0%
 diplomové  0 / 3 
 0,0%


p.č.autornázovroktyp
1Orságová MichaelaVyčlenenie regiónov rodinného a reprodukčného správania na Slovensku2013b
2Šimončičová NatáliaDiferenciácia úmrtnosti na Slovensku a faktory vplývajúce na diferenciáciu úmrtnosti2013b
3Šmatlová VeronikaDiferenciácia plodnosti žien na Slovensku2013b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca   
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
    © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok