www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
prof. RNDr. Ján Buček, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: jan.bucek@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9310
miestnosť: CH1-B1/14
konzultačné hodiny: pondelok 11-12,00

» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaCelkový počet vedených prác: 148 | bakalárske: 54 | diplomové: 94
 bakalárske  54 / 148 
 36,5%
 diplomové  94 / 148 
 63,5%


p.č.autornázovroktyp
1Polák PatrikDôsledky pandémie ochorenia COVID-19 na fungovanie miestnej samosprávy na Slovensku2021b
2Spišák VladimírFormovanie politiky mestského rozvoja a podpora Smart Cities na Slovensku2020d
3Matuseková KatarínaStratégie Európskej únie a jej štátov v oblasti medzinárodnej pomoci2019d
4Bednárová MichaelaMierové operácie OSN v priestorovej perspektíve2019b
5Horylová ZdenkaPorovnanie financovania samospráv miest Bratislava a Brno2018d
6Lukáčová VeronikaKomparatívna analýza miestnych financií samospráv Bratislavy a Košíc2018d
7Szabová KlaudiaVývoj demokracie vo svete v časopriestorovej perspektíve2018d
8Tomič DušanBývanie a politika podpory bývania na Slovensku2018d
9Vitko JakubFinancializácia urbánneho rozvoja na Slovensku na príklade Bratislavy2018d
10Spišák VladimírPolitika mestského rozvoja Európskej únie a jej vybraných štátov2018b
11Balacenková ZuzanaPriestorové špecifiká pôsobenia Poštovej banky a.s. v slovenskom bankovníctve2017d
12Dubovský MiroslavKonsolidácia verejných financií a financie miestnej samosprávy na Slovensku2017d
13Malý ZoltánPriestorové aspekty vývoja bankového sektora na Slovensku po roku 20002017d
14Matušíková MichaelaPoskytovanie verejných služieb samosprávou vo vybraných mestách Slovensku2017d
15Tokarčíková MáriaPostavenie regionálnej samosprávy a jej financovanie v Slovenskej republike2017d
16Fordinál LukášProces plánovania hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest na Slovensku - prípadová štúdia mesta Senica2017b
17Matuseková KatarínaSúčasné trendy v poskytovaní medzinárodnej pomoci na príklade detského fondu OSN - UNICEF2017b
18Kövári AndrejSporné územia po I. svetovej vojne v Európe a ich správa2016d
19Moskáľová SoňaBerlín po zjednotení Nemecka – vývoj verejnej správy a verejných financií2016d
20Horylová ZdenkaPorovnávacia analýza organizácie a financovania samosprávy v Bratislave a Brne2016b
21Tomič DušanBývanie, bytový fond a bytová politika na Slovensku2016b
22Fischerová JanaRankingy miest, ich porovnanie a úloha2015d
23Frassová MáriaVýbory v mestských častiach v podmienkach samosprávy miest na Slovensku2015d
24Kralčáková MilotaAnalýza lokalizačného konfliktu - Prípadová štúdia pripravovanej výstavby diaľničného úseku D1 Turany - Hubová2015d
25Paláriková VeronikaMedzinárodná spolupráca miest Bratislavského kraja2015d
26Trokan JaroslavStavebníctvo a stavebné investície verejného sektora v Slovenskej republike2015d
27Balacenková ZuzanaPoštová banka a.s. - vybrané priestorové aspekty jej pôsobenia2015b
28Malý ZoltánVývoj bankového sektora na Slovensku počas finančnej a ekonomickej krízy2015b
29Matušíková MichaelaVerejný dlh a zadĺženosťsamospráv na Slovensku2015b
30Mikuláš MichalRozmiestnenie vybraných bankových služieb v Bratislave2015b
31Brynkusová Margita Zabezpečenie verejných služieb samosprávou na príklade čistenia komunikácii v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave2014d
32Juričko VladimírMedzinárodné vzťahy miest Košického kraja v komparatívnej perspektíve2014d
33Kandráč MichalSpoločná zahraničná politika Európskej Únie a Slovensko2014d
34Popelárová Ružena Miestne financie, ich kontrola a pôsobenie Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky2014d
35Šimkovič Milan Priestorové aspekty pôsobenia spoločnosti Slovenská Pošta, a.s.2014d
36Čavoj RichardDopady finančnej a dlhovej krízy na miestne financie mesta Banská Bystrica2014b
37Moskáľová SoňaMarketingové prístupy využívané v miestnom ekonomickom rozvoji2014b
38Tokarčíková MáriaRozhodovanie miestnych samospráv o zdaňovaní nehnuteľností na Slovensku2014b
39Goliašová GabrielaVyužitie verejno-súkromných partnerstiev pri rozvoji územia vo verejnom záujme na Slovensku2013d
40Krausová SvetlanaVyvoj financovania samosprávy mesta Zvolen2013d
41Kvito MarkoRozvojové problémy miest veľkostnej kategórie do 20 tisíc obyvateľov vo vybraných krajoch Slovenska2013d
42Treuer AntonAnalýza rozdielov volebných výsledkov medzi Bratislavou a Slovenskom2013d
43Kövari AndrejSpojené územia po I. svetovej vojne - ich vznik, delenie a správa2013b
44Paláriková VeronikaPoliticko-geografické a demografické aspekty konfliktu v Severnom Írsku2013b
45Brynkusová MargitaAnalýza poskytovania verejných služieb samosprávou na príklade údržby miestnych komunikácii I. a II. triedy a prejazdných úsekov ciest a údržby cestnej zelene v meste Bratislava2012b
46Jursík MiroslavLokalizácia bankových pracovísk a jej bezpečnostné aspekty2012b
47Križan ĽubošTransformačné procesy v bankovníctve krajín Visegrádskej2012b
48Šimkovič MilanTransformácia poštových služieb na Slovensku a jej priestorové aspekty2012b
49Ambrová ZuzanaVývoj financovania regionálnej samosprávy na Slovensku.2012d
50Jablončíková OlincaTransformácia ekonomiky a miestny ekonomický rozvoj na príklade mesta Galanta2012d
51Jantáková BarboraPostavenie nezávislých politikov v miestnej a regionálnej samospráve na Slovensku2012d
52Keltošová ZuzanaSúčasné tendencie v rozmiestnení priamych zahraničných investícií krajín OECD a jej hlavných partnerov2012d
53Lenhart LukášRozvoj mesta Handlová – jeho plánovanie a financovanie2012d
54Minich FilipVybrané kompetencie samosprávy a ich využívanie na priklade Bratislavy2012d
55Ondreičková AndreaMedzinárodné vzťahy miest Trnavského kraja2012d
56Paulovičová DanielaTransformácia ekonomiky a miestny ekonomický rozvoj na príklade mesta Hlohovec2012d
57Pristáč TomášZákladné črty vývoja ekonomiky Slovenska v transformačnom období a jeho vybrané súvislosti2012d
58Rohoška RichardFaktory diferenciácie zdaňovania nehnuteľností medzi mestami na Slovensku2012d
59Šmalová PetraAnalýza vybraných aspektov fungovania miestnej samosprávy v obciach okresu Partizánske2012d
60Topoľský Roman Vývojové tendencie v rozmiestnení pracovísk bankového sektora na Slovensku2012d
61Klubertová LuciaObchodné spoločnosti, rozpočtové a príspevkové organizácie mesta Bratislava2011b
62Adamčíková KatarínaVyužívanie podpory zo štrukturálnych fondov Európskej únie samosprávami v Nitrianskom kraji2011d
63Fedorová ZuzanaMedzinárodné vzťahy miest Žilinského kraja2011d
64Hulíková LenkaAnalýza financií miestnych samospráv v Bratislave2011d
65Janatová KatarínaVplyv hospodárskej krízy na financovanie miestnych samospráv v Slovenskej republike2011d
66Sýkora SamuelAnalýzy vývoja volebných preferencií na Kysuciach2011d
67Šichta JurajPanelové sídliská, ich vznik, problémy a procesy obnovy (s dôrazom na mestskú časť Bratislava - Petržalka)2011d
68Borárosová ZuzanaStrategické plánovanie rozvoja miest na Slovensku, Česku a Poľsku2010d
69Feranec JurajZadlženosť miestnych samospráv na Slovensku: prípadová štúdia mesta Košice2010d
70Kovács Tibor Rím – postavenie mesta a špecifické črty jeho vývoja2010d
71Schlegerová MichaelaInovačné prístupy k cestovnému ruchu a kultúre na príklade mesta Liptovský Mikuláš a regiónu Liptov2010d
72Sopkuliak AndrejMiestna samospráva a miestny ekonomický rozvoj na Slovensku. 2010d
73Žemličková JanaSúčasné globálne procesy a priestorové aspekty vo vydávaní vedeckej literatúry (prípadová štúdia anglo-americkej dominancie v humánnej geografii)2010d
74Paulovičová DanielaDaňové príjmy samospráv v Slovenskej republike2010b
75Rohoška RichardMiestna samospráva a zdaňovanie nehnuteľností na Slovensku2010b
76Topoľský RomanTransformácia a vývoj bankovníctva po roku 1989 a priestorové rozmiestnenie bankových pracovísk v Slovenskej republike2010b
77Janatová Katarína Nedaňové transfery medzi štátom a miestnou samosprávou v podmienkach systému verejných financií Slovenskej republiky2009b
78Plešivčák MartinAnalýza vplyvu vybraných socio-ekonomických faktorov na volebné preferencie regiónov Slovenska2009d
79Mihalkovičová KatarínaKultúra a umenie ako faktor miestneho ekonomického rozvoja 2009d
80Mačáková MartinaPriestorové aspekty transformácie vodární a kanalizácií na Slovensku2009d
81Kavec ZdenkoTransformačný proces v podmienkach Slovenska po roku 1989 so zreteľom na vybrané priemyselné podniky v okresoch Púchov a Ilava2009d
82Godor MárioGeotermálne vodné zdroje ako faktor rozvoja obcí na Podunajskej nížine2009d
83Beniaková JankaPolitika bývania na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni2008d
84Gaálová RozáliaGeografia ľudských a občianskych práv2008d
85Havir MartinAnalýza vybraných geografických aspektov terorizmu a bezpečnostného prostredia2008d
86Vančík MariánProblém politickej stability a sociálno-ekonomického rozvoja v oblasti Perzského zálivu2008d
87Výbochová LindaPriestorové súvislosti distribúcie zdrojov a spotreby ropy v súčasnom svete2008d
88Halgat TomášRecyklácia odpadov na Slovensku2008b
89Kovács TiborTransformačné procesy v bankovníctve - porovnávacia analýza vývoja na Slovensku, Česku a Maďarsku2008b
90Sopkuliak AndrejNástroje miestnej samosprávy v miestnom ekonomickom rozvoji na príklade mesta Bánovce nad Bebravou2008b
91Žemličková JanaGeografia vo vydavateľskej činnosti v anglickom jazyku2008b
92Mikóczyová DanielaCentrálny štát a miestny ekonomický rozvoj v SR2007d
93Ivašková ZuzanaInovatívne prístupy k miestnemu ekonomickému rozvoju - Inštitucionálny pohľad na Bratislavu2007d
94Rozkošová SilviaProcesy a súvislosti investovania v územnom rozvoji veľkých miest na príklade mesta Bratislava2007d
95Belička ŠtefanVybrané priestorové aspekty konfliktu na Balkáne2007b
96Dvonková DianaInvestície a ich externé financovanie v podmienkach miestnej samosprávy mesta Šaľa2007b
97Gnipová LuciaBezpečnosť v mestách a obciach SR na príklade mestskej polície v Snine2007b
98Lehutová AngelikaVybrané problémy daňového systému SR2007b
99Polčíková MonikaUloha neziskového sektoru v rozvoji cestovného ruchu a voľnočasových aktivít v meste Piešťany2007b
100Živčicová LenkaPostavenie a úlohy tretieho sektora na Slovensku - priestorové súvislosti2007b
101Liptáková VieraTrh pohonných hmôt na Slovensku – hospodárska súťaž na trhu a lokalizácia čerpacích staníc.2006d
102Minarčík PeterPriame zahraničné investície na Slovensku a v ostatných krajinách V4.2006d
103Beniaková JankaPolitika bývania na národnej a lokálnej úrovni2006b
104Havir MartinPriestorové aspekty súčasného terorizmu2006b
105Krupa PeterVývoj hypotekárneho bankovníctva na Slovensku2006b
106Vančík MariánIrak .vstupná analýza potenciálu konfliktov2006b
107Bodnár MiroslavGeografické aspekty transformácie prirodzených monopolov (na príklade vodární a kanalizácií)2005d
108Gottgeisl GabrielZhodnotenie intenzity suburbanizačných procesov v zázemí Bratislavy2005d
109Gutaiová KatarínaPorovnávacia analýza Trnavy a Trenčína vo vybraných oblastiach miestneho ekonomického rozvoja so zameraním na územný rozvoj 2005d
110Juríková MiroslavaVolebná geografia a hodnotenie voličského správania na etnicky zmiešanom území južného Slovenska2005d
111Kanianska KatarínaAnalýza odpadového hospodárstva Slovenskej republiky2005d
112Baláž RastislavTransformácia obuvníckeho priemyslu a miestny ekonomický rozvoj na príklade mesta Partizánskeho2005d
113Balga ŠtefanRozvoj a postavenie strategického a marketingového plánovania miest na Slovensku2005b
114Bischop GabrielÚloha miestnej samosprávy v miestnom ekonomickom rozvoji - podiel na zriaďovaní priemyselných parkov2005b
115Čagalová VieraFinančné aspekty miestnych samospráv na Slovensku2005b
116Ivašková ZuzanaInovatívne prístupy k miestnemu ekonomickému rozvoju2005b
117Raždíková KarinaIzraelsko-palestínsky konflikt so zameraním na Jeruzalem2005b
118Rozkošová SilviaProcesy a súvislosti investovania v oblasti územného rozvoja vo veľkých mestách - vzťah developer a miestna2005b
119Škorvánková IvanaMédiá na Slovensku v roku 20012003d
120Gallová LuciaTransformačné procesy v maloobchode s potravinami na príklade mestskej časti Petržalka2002d
121Jurík ŠtefanVybrané problémy komunálnej politiky v Bratislave2002d
122Mészároš MichalVývoj bytovej politiky na Slovensku a analýza bytovej výstavby v Bratisl. kraji po r. 19892002d
123Klíma MiroslavPostavenie inštitúcií samosprávy v rozvoji mesta. Príklad mesta Ružomberok2001d
124Krecháč JurajPriestorové súvislosti automobilového priemyslu na Slovensku2001d
125Haviernik Branislav Transf. text. a odev. priemyslu, maloobchodu a veľkoobchodu s text. odev. tovarom po roku 1989. Prípadová štúdia mesta Trenčín.2001d
126Korbel DanielTransformácia priemyslu a jej dôsledky v okrese Považská Bystrica2001d
127Antl RóbertAnalýza cudzineckej problematiky v SR2000d
128Gallová LuciaPriestor. súvislosti vstupu Slovenska do eur. integr. štruktúr na príklade zahraničného obchodu2000b
129Jurík ŠtefanVybrané problémy transformácie verejnej správy v Juhoafrickej republike2000b
130Michalovič ĽudovítTransformácia priemyslu a trh práce v okrese Prievidza1999d
131Bosák ŠtefanProblematika regionálnej politiky. Porovnanie Európskej únie a Slovenska1999d
132Klíma MiroslavEkonomické a rozhodovacie aspekty územnoplánovacieho procesu na príklade mesta Ružomberok1999b
133Belica JozefTransformácia bytovej politiky po roku 1989 na príklade mesta Trnava1998d
134Kling JaroslavMiestny ekonomický rozvoj a trh práce - príklad regiónu Partizánske1998d
135Mojžiš RomanProces privatizácie bytov a bytová politika v meste Bratislava po roku 19891998d
136Vagaš RadomírTransformačné procesy v priemysle na príklade veľkých podnikov v okrese Poprad1998d
137Kružlicová AndreaVybrané priestorové aspekty komunálnych financií v SR1997d
138Horáková LuciaKomercializácia a revitalizácia vybraných častí Bratislavy1997d
139Hušková KatarínaPerspektívy rozvoja bývania v zázemí Bratislavy1997d
140Zrubcová MiroslavaTransformácia priestorovej štruktúry bankového sektora na Slovensku1997d
141Indrišek RastislavTrnavský kraj-postavenie v rámci SR a problémy inštitucionálneho budovania nového kraja1997b
142Rašková ZdenkaProces tvorby územnoplánovacej dokumentácie mesta Bratislavy1997b
143Smékalová MatrinaZastupiteľské úrady SR v zahraničí,vznik,priestorová organizácia,perspekívy a bariéry ďalšieho vývoja1997b
144Belica JozefMiestne financie a transformácia verejno-prospešných služieb v rokoch 1991-1995 na príklade mesta Trnava1996b
145Liška BranislavTransformácia štátnej správy v oblasti životného prostredia po roku 19891996b
146Mojžiš RomanTransformácia verejnoprospešných aktivít a ich zabezpečovanie v komunálnej sfére na príklade hlavného mesta SR Bratislavy v období rokov 1990-19951996b
147Dávid PeterVedecko-technické parky vo svete a ich aplikácia v Slovenskéj republike1993d
148Pastorek DušanSociálno-ekonomický vývoj regiónov Európskeho Spoločenstva a možnosti stredoeurópskeho priestoru1993d

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca   
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
    © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok