www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
prof. RNDr. Ján Buček, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: jan.bucek@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9310
miestnosť: CH1-B1/14
konzultačné hodiny: pondelok 11-12,00
sobota 12,15-12,45 v blokoch kedy vyučujem externých študentov

» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaCelkový počet vedených prác: 146 | bakalárske: 53 | diplomové: 93
 bakalárske  53 / 146 
 36,3%
 diplomové  93 / 146 
 63,7%


p.č.autornázovroktyp
1Matuseková KatarínaStratégie Európskej únie a jej štátov v oblasti medzinárodnej pomoci2019d
2Bednárová MichaelaMierové operácie OSN v priestorovej perspektíve2019b
3Horylová ZdenkaPorovnanie financovania samospráv miest Bratislava a Brno2018d
4Lukáčová VeronikaKomparatívna analýza miestnych financií samospráv Bratislavy a Košíc2018d
5Szabová KlaudiaVývoj demokracie vo svete v časopriestorovej perspektíve2018d
6Tomič DušanBývanie a politika podpory bývania na Slovensku2018d
7Vitko JakubFinancializácia urbánneho rozvoja na Slovensku na príklade Bratislavy2018d
8Spišák VladimírPolitika mestského rozvoja Európskej únie a jej vybraných štátov2018b
9Balacenková ZuzanaPriestorové špecifiká pôsobenia Poštovej banky a.s. v slovenskom bankovníctve2017d
10Dubovský MiroslavKonsolidácia verejných financií a financie miestnej samosprávy na Slovensku2017d
11Malý ZoltánPriestorové aspekty vývoja bankového sektora na Slovensku po roku 20002017d
12Matušíková MichaelaPoskytovanie verejných služieb samosprávou vo vybraných mestách Slovensku2017d
13Tokarčíková MáriaPostavenie regionálnej samosprávy a jej financovanie v Slovenskej republike2017d
14Fordinál LukášProces plánovania hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest na Slovensku - prípadová štúdia mesta Senica2017b
15Matuseková KatarínaSúčasné trendy v poskytovaní medzinárodnej pomoci na príklade detského fondu OSN - UNICEF2017b
16Kövári AndrejSporné územia po I. svetovej vojne v Európe a ich správa2016d
17Moskáľová SoňaBerlín po zjednotení Nemecka – vývoj verejnej správy a verejných financií2016d
18Horylová ZdenkaPorovnávacia analýza organizácie a financovania samosprávy v Bratislave a Brne2016b
19Tomič DušanBývanie, bytový fond a bytová politika na Slovensku2016b
20Fischerová JanaRankingy miest, ich porovnanie a úloha2015d
21Frassová MáriaVýbory v mestských častiach v podmienkach samosprávy miest na Slovensku2015d
22Kralčáková MilotaAnalýza lokalizačného konfliktu - Prípadová štúdia pripravovanej výstavby diaľničného úseku D1 Turany - Hubová2015d
23Paláriková VeronikaMedzinárodná spolupráca miest Bratislavského kraja2015d
24Trokan JaroslavStavebníctvo a stavebné investície verejného sektora v Slovenskej republike2015d
25Balacenková ZuzanaPoštová banka a.s. - vybrané priestorové aspekty jej pôsobenia2015b
26Malý ZoltánVývoj bankového sektora na Slovensku počas finančnej a ekonomickej krízy2015b
27Matušíková MichaelaVerejný dlh a zadĺženosťsamospráv na Slovensku2015b
28Mikuláš MichalRozmiestnenie vybraných bankových služieb v Bratislave2015b
29Brynkusová Margita Zabezpečenie verejných služieb samosprávou na príklade čistenia komunikácii v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave2014d
30Juričko VladimírMedzinárodné vzťahy miest Košického kraja v komparatívnej perspektíve2014d
31Kandráč MichalSpoločná zahraničná politika Európskej Únie a Slovensko2014d
32Popelárová Ružena Miestne financie, ich kontrola a pôsobenie Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky2014d
33Šimkovič Milan Priestorové aspekty pôsobenia spoločnosti Slovenská Pošta, a.s.2014d
34Čavoj RichardDopady finančnej a dlhovej krízy na miestne financie mesta Banská Bystrica2014b
35Moskáľová SoňaMarketingové prístupy využívané v miestnom ekonomickom rozvoji2014b
36Tokarčíková MáriaRozhodovanie miestnych samospráv o zdaňovaní nehnuteľností na Slovensku2014b
37Goliašová GabrielaVyužitie verejno-súkromných partnerstiev pri rozvoji územia vo verejnom záujme na Slovensku2013d
38Krausová SvetlanaVyvoj financovania samosprávy mesta Zvolen2013d
39Kvito MarkoRozvojové problémy miest veľkostnej kategórie do 20 tisíc obyvateľov vo vybraných krajoch Slovenska2013d
40Treuer AntonAnalýza rozdielov volebných výsledkov medzi Bratislavou a Slovenskom2013d
41Kövari AndrejSpojené územia po I. svetovej vojne - ich vznik, delenie a správa2013b
42Paláriková VeronikaPoliticko-geografické a demografické aspekty konfliktu v Severnom Írsku2013b
43Brynkusová MargitaAnalýza poskytovania verejných služieb samosprávou na príklade údržby miestnych komunikácii I. a II. triedy a prejazdných úsekov ciest a údržby cestnej zelene v meste Bratislava2012b
44Jursík MiroslavLokalizácia bankových pracovísk a jej bezpečnostné aspekty2012b
45Križan ĽubošTransformačné procesy v bankovníctve krajín Visegrádskej2012b
46Šimkovič MilanTransformácia poštových služieb na Slovensku a jej priestorové aspekty2012b
47Ambrová ZuzanaVývoj financovania regionálnej samosprávy na Slovensku.2012d
48Jablončíková OlincaTransformácia ekonomiky a miestny ekonomický rozvoj na príklade mesta Galanta2012d
49Jantáková BarboraPostavenie nezávislých politikov v miestnej a regionálnej samospráve na Slovensku2012d
50Keltošová ZuzanaSúčasné tendencie v rozmiestnení priamych zahraničných investícií krajín OECD a jej hlavných partnerov2012d
51Lenhart LukášRozvoj mesta Handlová – jeho plánovanie a financovanie2012d
52Minich FilipVybrané kompetencie samosprávy a ich využívanie na priklade Bratislavy2012d
53Ondreičková AndreaMedzinárodné vzťahy miest Trnavského kraja2012d
54Paulovičová DanielaTransformácia ekonomiky a miestny ekonomický rozvoj na príklade mesta Hlohovec2012d
55Pristáč TomášZákladné črty vývoja ekonomiky Slovenska v transformačnom období a jeho vybrané súvislosti2012d
56Rohoška RichardFaktory diferenciácie zdaňovania nehnuteľností medzi mestami na Slovensku2012d
57Šmalová PetraAnalýza vybraných aspektov fungovania miestnej samosprávy v obciach okresu Partizánske2012d
58Topoľský Roman Vývojové tendencie v rozmiestnení pracovísk bankového sektora na Slovensku2012d
59Klubertová LuciaObchodné spoločnosti, rozpočtové a príspevkové organizácie mesta Bratislava2011b
60Adamčíková KatarínaVyužívanie podpory zo štrukturálnych fondov Európskej únie samosprávami v Nitrianskom kraji2011d
61Fedorová ZuzanaMedzinárodné vzťahy miest Žilinského kraja2011d
62Hulíková LenkaAnalýza financií miestnych samospráv v Bratislave2011d
63Janatová KatarínaVplyv hospodárskej krízy na financovanie miestnych samospráv v Slovenskej republike2011d
64Sýkora SamuelAnalýzy vývoja volebných preferencií na Kysuciach2011d
65Šichta JurajPanelové sídliská, ich vznik, problémy a procesy obnovy (s dôrazom na mestskú časť Bratislava - Petržalka)2011d
66Borárosová ZuzanaStrategické plánovanie rozvoja miest na Slovensku, Česku a Poľsku2010d
67Feranec JurajZadlženosť miestnych samospráv na Slovensku: prípadová štúdia mesta Košice2010d
68Kovács Tibor Rím – postavenie mesta a špecifické črty jeho vývoja2010d
69Schlegerová MichaelaInovačné prístupy k cestovnému ruchu a kultúre na príklade mesta Liptovský Mikuláš a regiónu Liptov2010d
70Sopkuliak AndrejMiestna samospráva a miestny ekonomický rozvoj na Slovensku. 2010d
71Žemličková JanaSúčasné globálne procesy a priestorové aspekty vo vydávaní vedeckej literatúry (prípadová štúdia anglo-americkej dominancie v humánnej geografii)2010d
72Paulovičová DanielaDaňové príjmy samospráv v Slovenskej republike2010b
73Rohoška RichardMiestna samospráva a zdaňovanie nehnuteľností na Slovensku2010b
74Topoľský RomanTransformácia a vývoj bankovníctva po roku 1989 a priestorové rozmiestnenie bankových pracovísk v Slovenskej republike2010b
75Janatová Katarína Nedaňové transfery medzi štátom a miestnou samosprávou v podmienkach systému verejných financií Slovenskej republiky2009b
76Plešivčák MartinAnalýza vplyvu vybraných socio-ekonomických faktorov na volebné preferencie regiónov Slovenska2009d
77Mihalkovičová KatarínaKultúra a umenie ako faktor miestneho ekonomického rozvoja 2009d
78Mačáková MartinaPriestorové aspekty transformácie vodární a kanalizácií na Slovensku2009d
79Kavec ZdenkoTransformačný proces v podmienkach Slovenska po roku 1989 so zreteľom na vybrané priemyselné podniky v okresoch Púchov a Ilava2009d
80Godor MárioGeotermálne vodné zdroje ako faktor rozvoja obcí na Podunajskej nížine2009d
81Beniaková JankaPolitika bývania na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni2008d
82Gaálová RozáliaGeografia ľudských a občianskych práv2008d
83Havir MartinAnalýza vybraných geografických aspektov terorizmu a bezpečnostného prostredia2008d
84Vančík MariánProblém politickej stability a sociálno-ekonomického rozvoja v oblasti Perzského zálivu2008d
85Výbochová LindaPriestorové súvislosti distribúcie zdrojov a spotreby ropy v súčasnom svete2008d
86Halgat TomášRecyklácia odpadov na Slovensku2008b
87Kovács TiborTransformačné procesy v bankovníctve - porovnávacia analýza vývoja na Slovensku, Česku a Maďarsku2008b
88Sopkuliak AndrejNástroje miestnej samosprávy v miestnom ekonomickom rozvoji na príklade mesta Bánovce nad Bebravou2008b
89Žemličková JanaGeografia vo vydavateľskej činnosti v anglickom jazyku2008b
90Mikóczyová DanielaCentrálny štát a miestny ekonomický rozvoj v SR2007d
91Ivašková ZuzanaInovatívne prístupy k miestnemu ekonomickému rozvoju - Inštitucionálny pohľad na Bratislavu2007d
92Rozkošová SilviaProcesy a súvislosti investovania v územnom rozvoji veľkých miest na príklade mesta Bratislava2007d
93Belička ŠtefanVybrané priestorové aspekty konfliktu na Balkáne2007b
94Dvonková DianaInvestície a ich externé financovanie v podmienkach miestnej samosprávy mesta Šaľa2007b
95Gnipová LuciaBezpečnosť v mestách a obciach SR na príklade mestskej polície v Snine2007b
96Lehutová AngelikaVybrané problémy daňového systému SR2007b
97Polčíková MonikaUloha neziskového sektoru v rozvoji cestovného ruchu a voľnočasových aktivít v meste Piešťany2007b
98Živčicová LenkaPostavenie a úlohy tretieho sektora na Slovensku - priestorové súvislosti2007b
99Liptáková VieraTrh pohonných hmôt na Slovensku – hospodárska súťaž na trhu a lokalizácia čerpacích staníc.2006d
100Minarčík PeterPriame zahraničné investície na Slovensku a v ostatných krajinách V4.2006d
101Beniaková JankaPolitika bývania na národnej a lokálnej úrovni2006b
102Havir MartinPriestorové aspekty súčasného terorizmu2006b
103Krupa PeterVývoj hypotekárneho bankovníctva na Slovensku2006b
104Vančík MariánIrak .vstupná analýza potenciálu konfliktov2006b
105Bodnár MiroslavGeografické aspekty transformácie prirodzených monopolov (na príklade vodární a kanalizácií)2005d
106Gottgeisl GabrielZhodnotenie intenzity suburbanizačných procesov v zázemí Bratislavy2005d
107Gutaiová KatarínaPorovnávacia analýza Trnavy a Trenčína vo vybraných oblastiach miestneho ekonomického rozvoja so zameraním na územný rozvoj 2005d
108Juríková MiroslavaVolebná geografia a hodnotenie voličského správania na etnicky zmiešanom území južného Slovenska2005d
109Kanianska KatarínaAnalýza odpadového hospodárstva Slovenskej republiky2005d
110Baláž RastislavTransformácia obuvníckeho priemyslu a miestny ekonomický rozvoj na príklade mesta Partizánskeho2005d
111Balga ŠtefanRozvoj a postavenie strategického a marketingového plánovania miest na Slovensku2005b
112Bischop GabrielÚloha miestnej samosprávy v miestnom ekonomickom rozvoji - podiel na zriaďovaní priemyselných parkov2005b
113Čagalová VieraFinančné aspekty miestnych samospráv na Slovensku2005b
114Ivašková ZuzanaInovatívne prístupy k miestnemu ekonomickému rozvoju2005b
115Raždíková KarinaIzraelsko-palestínsky konflikt so zameraním na Jeruzalem2005b
116Rozkošová SilviaProcesy a súvislosti investovania v oblasti územného rozvoja vo veľkých mestách - vzťah developer a miestna2005b
117Škorvánková IvanaMédiá na Slovensku v roku 20012003d
118Gallová LuciaTransformačné procesy v maloobchode s potravinami na príklade mestskej časti Petržalka2002d
119Jurík ŠtefanVybrané problémy komunálnej politiky v Bratislave2002d
120Mészároš MichalVývoj bytovej politiky na Slovensku a analýza bytovej výstavby v Bratisl. kraji po r. 19892002d
121Klíma MiroslavPostavenie inštitúcií samosprávy v rozvoji mesta. Príklad mesta Ružomberok2001d
122Krecháč JurajPriestorové súvislosti automobilového priemyslu na Slovensku2001d
123Haviernik Branislav Transf. text. a odev. priemyslu, maloobchodu a veľkoobchodu s text. odev. tovarom po roku 1989. Prípadová štúdia mesta Trenčín.2001d
124Korbel DanielTransformácia priemyslu a jej dôsledky v okrese Považská Bystrica2001d
125Antl RóbertAnalýza cudzineckej problematiky v SR2000d
126Gallová LuciaPriestor. súvislosti vstupu Slovenska do eur. integr. štruktúr na príklade zahraničného obchodu2000b
127Jurík ŠtefanVybrané problémy transformácie verejnej správy v Juhoafrickej republike2000b
128Michalovič ĽudovítTransformácia priemyslu a trh práce v okrese Prievidza1999d
129Bosák ŠtefanProblematika regionálnej politiky. Porovnanie Európskej únie a Slovenska1999d
130Klíma MiroslavEkonomické a rozhodovacie aspekty územnoplánovacieho procesu na príklade mesta Ružomberok1999b
131Belica JozefTransformácia bytovej politiky po roku 1989 na príklade mesta Trnava1998d
132Kling JaroslavMiestny ekonomický rozvoj a trh práce - príklad regiónu Partizánske1998d
133Mojžiš RomanProces privatizácie bytov a bytová politika v meste Bratislava po roku 19891998d
134Vagaš RadomírTransformačné procesy v priemysle na príklade veľkých podnikov v okrese Poprad1998d
135Kružlicová AndreaVybrané priestorové aspekty komunálnych financií v SR1997d
136Horáková LuciaKomercializácia a revitalizácia vybraných častí Bratislavy1997d
137Hušková KatarínaPerspektívy rozvoja bývania v zázemí Bratislavy1997d
138Zrubcová MiroslavaTransformácia priestorovej štruktúry bankového sektora na Slovensku1997d
139Indrišek RastislavTrnavský kraj-postavenie v rámci SR a problémy inštitucionálneho budovania nového kraja1997b
140Rašková ZdenkaProces tvorby územnoplánovacej dokumentácie mesta Bratislavy1997b
141Smékalová MatrinaZastupiteľské úrady SR v zahraničí,vznik,priestorová organizácia,perspekívy a bariéry ďalšieho vývoja1997b
142Belica JozefMiestne financie a transformácia verejno-prospešných služieb v rokoch 1991-1995 na príklade mesta Trnava1996b
143Liška BranislavTransformácia štátnej správy v oblasti životného prostredia po roku 19891996b
144Mojžiš RomanTransformácia verejnoprospešných aktivít a ich zabezpečovanie v komunálnej sfére na príklade hlavného mesta SR Bratislavy v období rokov 1990-19951996b
145Dávid PeterVedecko-technické parky vo svete a ich aplikácia v Slovenskéj republike1993d
146Pastorek DušanSociálno-ekonomický vývoj regiónov Európskeho Spoločenstva a možnosti stredoeurópskeho priestoru1993d

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok