Mgr. Gabriela Nováková, PhD.

Archív vedených prác

Celkový počet vedených prác: 60 | bakalárske: 30 | diplomové: 30

p.č. autor názov rok typ
1Kucharič TomášPotratovosť v Slovenskej republike2021d
2Homolová DominikaEtnicky podmienené rozdiely v procesoch prirodzeného pohybu. Prípadová štúdia2019d
3Kucharič TomášMyjava - región dlhodobého úbytku obyvateľstva2019b
4Petra KekelákováPopulačný vývoj súmestia Prievidza – Bojnice2019b
5Mičura JurajOdvrátiteľná úmrtnosť v Slovenskej republike2018d
6Fülöpová PetraReligiózna štruktúra populácie SR vo vzťahu k iným demografickým charakteristikám2017d
7Homolová DominikaPopulačná dynamika okresu Nové Zámky2017b
8Vašová ĽubicaPlodnosť a potratovosť v SR vo vzťahu k rodinnému stavu žien2017b
9Kapecová MáriaPopulačná dynamika okresu Bardejov2016d
10Lackovičová Zuzana„Demografický portrét“ mestskej časti Bratislava-Petržalka2016b
11Lajchová JozefínaDiverzifikácia inštitucionálnej religiozity v Košickom samosprávnom kraji2016b
12Sýkora TomášProcesy prirodzeného pohybu vybraných vidieckych oblastí SR2016b
13Banasová PaulaČasové a priestorové aspekty potratovosti v SR2015d
14Dubovecká AgátaAnalýza plodnosti obyvateľstva SR s bližším zameraním na rodinný stav2015d
15Krajčovičová DanaVzdelanostná štruktúra obyvateľstva SR2015d
16Mikulová PatríciaBratislava - mestská časť Devínska Nová Ves - demografická charakteristika obyvateľstva2015d
17Sandtnerová AnnaKohabitácie v SR.2015d
18Fülöpová PetraReligiózna štruktúra obyvateľstva najväčších miest SR.2015b
19Jurík MatúšNáboženská štruktúra obyvateľstva ČR po roku 19892015b
20Blašková VeronikaPopulačné správanie obyvateľov SR. Vidiek vs mesto2014d
21Farkašovský PeterGréckokatolícka cirkev na Slovensku2014d
22Oross MariánVybrané geografické a demografické charakteristiky dochádzajúcich za prácou do vybranej firmy2014d
23Šešerová ValentínaNatalitné plány populácie Slovenska – výberové skúmanie2014d
24Trnka MartinSekularizácia v SR - demo(geo)grafické súvislosti2014d
25Hurbanová MiriamaPopulačná dynamika obyvateľstva okresu Snina2014b
26Murínová MichaelaAfrika – priestor dynamického demografického vývoja2014b
27Šašura RóbertSobášnosť slobodných v SR.2014b
28Aksamítová MáriaDemografická analýza Banskobystrického samosprávneho kraja2013d
29Bohušová NatáliaAnalýza poradia živonarodených v SR2013d
30Podstavek PatrikVzťah náboženstiev a demo(geo)grafických javov a procesov2013d
31Prűgler RichardAnalýza sobášnosti a rozvodovosti na Slovensku s bližším zameraním na sobáše a rozvody vyššieho poradia2013d
32Sirota BorisÚmrtnosť detí na Slovensku2013d
33Šulc MichalNáboženská Spoločnosť Jehovovi Svedkovia - demogeografické a demografické súvislosti2013d
34Trávnik MilanDemografická analýza Macedónska s bližším zameraním na etnicko-náboženskú štruktúru obyvateľstva2013d
35Banásová PaulaPôrodnosť a potratovosť v SR. Vidiek verzus mesto.2013b
36Dubovecká AgátaMimomanželská plodnosť v SR2013b
37Eninhi PavloDemografická analýza populácie Ukrajiny2013b
38Krajčovičová DanaŠtruktúra nezamestnaných na Slovensku podľa najvyššieho dosiahnutého stupňa vzdelania2013b
39Michaleová JanaVybrané demografické charakteristiky nezamestnaných v Banskobystrickom samosprávnom kraji (podľa VZPS)2013b
40Sandtnerová AnnaUmelá potratovosť v SR2013b
41Malárik MichalŽivotný potenciál populácie Slovenska.2012b
42Trnka MartinAteizmus – druhé najrozšírenejšie „náboženstvo“ na Slovensku2012b
43Dančo FilipMedzinárodná mariánska pútnická trasa I23 (Zameranie na lokality Levoča a Rajecká Lesná) / International Virgin Mary Pilgrimage Route I232012d
44Košinár LukášIslam v Európe2012d
45Gažovičová StanislavaŠaštín ako centrum pútnického cestovného ruchu2011b
46Grozsová MichaelaMarianka ako centrum pútnického cestovného ruchu (prípadová štúdia)2011b
47Prügler RichardAnalýza sobášnosti na Slovensku so zameraním na sobáše vyššieho poradia2011b
48Šulc MichaelReformovaná kresťanská cirkev na Slovensku2011b
49Spišiaková AndreaPodoby islamu v krajinách Arabského polostrova2011d
50Belošičová MartinaTrnava ako religiózne centrum Slovenska2010d
51Peniak RadomírZmeny v náboženskej štruktúre obyvateľstva slovenských mestských sídel v období 1991 - 20012010d
52Farkašovský PeterZmeny v náboženskej štruktúre obyvateľstva Prešovského a Košického kraja v období 1930 - 20012010b
53Volentičová MáriaMenšinové cirkvi a náboženské spoločnosti v Slovenskej republike- vývoj v období 1991 - 20012010b
54Kucharič MartinKomparácia náboženskej štruktúry obyvateľov SR a ČR vo vzťahu k vybraným demogeografickým javom2008d
55Orgoník PeterKomparácia náboženskej štruktúry obyvateľov miest a vidieka v SR vo vzťahu k vybraným demogeografickým javom2008d
56Lališová DanielaPútnický cestovný ruch na Slovensku - prípadová štúdia Staré Hory2007b
57Hluchá VieraNáboženská štruktúra obyvateľov Slovenska vo vzťahu k vybraným demogeografickým javom2006d
58Klučková ViktóriaNáboženská štruktúra obyvateľov Európy s bližším zameraním na Balkánsky polostrov2006b
59Kucharič MartinKomparácia náboženskej štruktúry Slovenskej republiky a Českej republiky2006b
60Orgoník PeterNáboženská štruktúra SR v roku 2001. Vidiek verzus mesto.2006b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca