prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.

Archív vedených prác

Celkový počet vedených prác: 96 | bakalárske: 21 | diplomové: 75

p.č. autor názov rok typ
1Foltýnová LuciaVývojové trendy a priestorová diferencovanosť rodinného správania obyvateľstva Slovenska2014d
2Rabčanová LenkaVzdelanostná štruktúra obyvateľstva Slovenska a Európy2013d
3Macháč OndrejDemografické štruktúry okresu Piešťany2013b
4Nikolovová AngelikaSobášnosť v Európe (Platí Hajnalova línia?)2013b
5Šípka TomášDemografické štruktúry Oravy2013b
6Foltýnová LuciaZmeny rodinného správania v populácií Slovenska2012b
7Baďová NikolaRodová rovnosť, vzdelanie, veda a výskum a trh práce2010d
8Katuša MichalReprodukčné správanie obyvateľov Bratislavy2010d
9Kolesárová AnnaIdentifikácia socioekonomických centier a regiónov na báze dochádzky do zamestnania, škôl a učenia vo Východoslovenskom regióne2010d
10Škadra RomanAnalýza populačných procesov na Západnom Slovensku a ich vzťah k vybraným štruktúram obyvateľstva2010d
11Kmečová MáriaRómovia na Slovensku s osobitným zreteľom na okres Stará Ľubovňa2010b
12Mária KmečováRómovia na Slovensku s osobitným zreteľom na okres Stará Ľubovňa2010b
13Martináková JanaČasová a priestorová analýza vrodených vývojových chýb na Slovensku2009d
14Horvátová HanaFormovanie a veľkosť rodiny, časová a priestorová diferencovanosť na Slovensku2009d
15Čupeľová KatarínaDemografické osobitosti mestského a vidieckeho obyvateľstva Slovenska2009d
16Barthánusová Mária Demogeografická analýza regiónu Turiec2009d
17Plesníková TamaraPriestorová diferencovanosť typov domácností a rodín na Slovensku2009b
18Hoffmanová LuciaAntropogenéza, populačný vývoj v období sapientácie, rasotvorný proces2008d
19Chromeček AndrejPrirodzený pohyb obyvateľstva sveta2008d
20Pukačová JanaRómske osady na Slovensku - technická infraštruktúra2008d
21Baďová NikolaVzdelanostná štruktúra obyvateľstva a rodová rovnosť2008b
22Katuša MichalDemografická analýza Bratislavy2008b
23Škadra RomanAnalýza populačných procesov a štruktúr Západného Slovenska2008b
24Füllopová EditaPočetnosť a rozmiestnenie rómskeho obyvateľstva na Slovensku2007d
25Dideková VlastaDemogeografická analýza okresu Lučenec2007d
26Dzurovčinová MonikaDemogeografická analýza okresu Vranou nad Topľou2007d
27Pullmanová MagdalénaZdravie obyvateľstva, mortalita a morbidita obyvateľstva Slovenska2007d
28Čupeľová KatarínaDemogeografické osobitosti urbánnych a rurálnych štruktúr Slovenska2007b
29Damankošová IvanaDemografická typológia transformujúcich sa štátov Európy2006d
30Lachová TatianaRodinné správanie obyvateľstva Slovenska s osobitým zreteľom na kohabitácie 2006d
31Rajecová IvanaVývojové trendy potratovosti. Slovensko, Európa a druhá demografická revolúcia2006d
32Demovičová ZuzanaDynamika a štruktúra obyvateľstva okresu Pezinok2006b
33HoffmanováAntropogenéza, populačný vývoj v období sapientácie2006b
34Horvátová HanaRodina-formovanie a rozpad, reprodukčná funkcia2006b
35Chromeček AndrejPrirodzený pohyb obyvateľstva sveta2006b
36Pukačová JanaObyvateľstvo rómskej národnosti na Slovensku2006b
37Nehmanová GabrielaDomácnosť a rodina na Slovensku2005d
38Dányiová MáriaIdentifikácia regionálnej štruktúry Slovenska na báze dochádzky do zamestnania2005d
39Novotný RastislavExtrapolačné modely a ich využitie pri tvorbe projekcií obyvateľstva krajov SR2005d
40Pavlenko Oľga OlegovnaAnalýza demografických štruktúr a procesov v Ruskej federácii2005d
41Boriová Zuzana2005b
42Dideková VlastaAnalýza vybraných populačných procesov a štruktúr okresu Lučenec2005b
43Dzurovčinová MonikaAnalýza vybraných populačných procesov a štruktúr v okrese Vranov nad Topľou2005b
44Pullmanová Magdaléna2005b
45Bridová VieraReligiózna štruktúra obyvateľstva Slovenska2004d
46Káčerová MarcelaStarnutie obyvateľstva Slovenska a Bratislavy2004d
47Kóňová MiroslavaDemografické aspekty štúdia a priestorového rozšírenia HIV2004d
48Šurinová KatarínaAnalýza vekovej štruktúry a starnutie obyvateľov sveta2004d
49Kamenická MarcelaDojčenská a novorodenecká úmrtnosť2003d
50Mikušová NinaPohlavná štruktúra obyvateľstva2003d
51Polakovič ĽuboslavDemograf. osobitosti mestského a vidieckeho obyvateľstva Bratislavského kraja2003d
52Kiripolská ZuzanaŠtúdium populačných javov a procesov Európy2002d
53Baďurová KatarínaReligiózna štruktúra obyvateľstva Slovenska2002d
54Širočková JanaRozvodovosť obyvateľstva2002d
55Baníková Gabriela Úmrtnosť obyvateľstva Slov. - priestorová diferencovanosť a príčinné súvislosti2001d
56Bednárik TomášPatologické spoločenské javy - drogová závislosť2001d
57Cuperová KatarínaFormovanie rodiny na Slovensku v období druhého demograf. prechodu2001d
58Haviarová Eva Demograf. charakt. rómskeho obyv., prípadová štúdia regiónu Horehronie2001d
59Spurigan MáriaDemografia Rumunska. Vývoj, rozmiestnenie, dynamika a štruktúra obyv.2001d
60Kozárová StanislavaPrognózy vývoja obyvateľstva sveta2001d
61Bleha Branislav Transformácia priemyslu Slovenska2000d
62Garassy LadislavDemogeograf. charakteristika rómskeho obyvateľstva na Slovensku2000d
63Lukáčová MartinaPrirodzený pohyb obyvateľstva sveta2000d
64Mikula GabrielÚmrtnosť obyvateľstva Slovenska2000d
65Savková DanielaDemogeograf. osobitosti rómskeho obyv. na Slovensku, analýza regiónu Zvolen2000d
66Bernátová KatarínaZahraničná migrácia Slovenskej republiky2000d
67Fillová ValériaVzdelanie obyvateľstva Slovenska2000d
68Tincová ZuzanaDemogeografické regióny Slovenska2000d
69Hečko IgorDruhá demografická revolúcia a vývoj plodnosti v Slovenskej republike1999d
70Kurčík LubošSobášnosť obyvateľstva Slovenska1999d
71Borovský VladimírFormovanie zvláštnych hospodárskych zón1999d
72Stodolová Silvia Dynamika obyvateľstva Nitrianskeho kraja1999d
73Balúnová MartinaDemografická analýza okresu Dolný Kubín1999d
74Jendrisková AndreaDemografická analýza okresu Tvrdošín1999d
75Kamodyová TatianaStredná dĺžka života - vývoj a priestorová diferencovanosť, svet a Slovensko1999d
76Ligošová AndreaDemografická analýza regiónu Námestovo1999d
77Sluka TomášPopulačné štruktúry a procesy Petržalky1999d
78Gregáčová JanaIdentifikácia regionálnej štruktúry SR na báze dochádzky do zamestnania1998d
79Kopčanová MarcelaŠtruktúra rozmiestnenia obyvateľstva1998d
80Veselka JozefSpoločenské patologické javy1998d
81Nemec AlexanderTransformácia priemyslu v regióne Senica1998d
82Almášová Zuzana Regonálne aspekty migrácie obyvateľdtva 1997d
83Braunerová MartinaTransformačné procesy chemického a gumárenského priemyslu Slovenska1997d
84Jelačicová AndreaVplyv priemyselnej aktivity na životné prostredie v regióne Púchov1997d
85Kečkéšová ZuzanaJadrová energetika-problémy lokalizácie a výstavby jadrovéj elektrárne Mochovce1997d
86Kovalovská VladimíraPrirodzený a mechanický pohyb obyvateľov Petržalky1997d
87Tibenská LíviaRozvodovosť a potratovosť ako demografické procesy s osobitným zreteľom na Bratislavu1996d
88ČečotkaRegióny dochádzky za prácou v okrese Čadca v r.19911996b
89Možucha MariánModelovanie migračných pohybov obyvateľstva v regióne Žilina a Čadca1995d
90Zeman RobertEthnic Structure of Populacion in Slovakia1995d
91Chovancová JanaÚmrtnosť obyvateľstva,priestorová diferencovanosť a príčinné súvislosti1995d
92Papšová EvaVeková štruktúra a starnutie obyvateľstva1994d
93Borovská EliškaPrirodzený pohyb obyvateľstva Slovenskej republiky1993d
94Miškolci AntonPopulačná štruktúra Petržalky1993d
95Lebedová KatarínaMigrácia obyvateľstva v regióne Poprad1992d
96Štefková Jana1991d

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca