www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Andrej Sopkuliak, PhD.
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail:
telefón: 02/ 90 14
miestnosť:
konzultačné hodiny: konzultačné hodiny: po dohode e-mailom
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaCelkový počet vedených prác: 4 | bakalárske: 4 | diplomové: 0
 bakalárske  4 / 4 
 100,0%
 diplomové  0 / 4 
 0,0%


p.č.autornázovroktyp
1Dubovský MiroslavFinančná stabilita a niektoré aspekty zadlžovania miest2014b
2Trokan JaroslavVplyv fiškálnej autonómie miestnej samosprávy na poskytovanie verejných služieb v meste Dubnica nad Váhom2013b
3Zechmeister AdamKonkurencieschopnosť regiónov v krajinách V4 po vstupe do EÚ2013b
4Fuknová BlankaRozmiestnenie čerpacích staníc na Slovensku v minulosti a súčasnosti a analýza ich najväčších spoločností v roku 20112012b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca   
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
    © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok