Mgr. Andrej Sopkuliak, PhD.

Archív vedených prác

Celkový počet vedených prác: 4 | bakalárske: 4 | diplomové: 0

p.č. autor názov rok typ
1Dubovský MiroslavFinančná stabilita a niektoré aspekty zadlžovania miest2014b
2Trokan JaroslavVplyv fiškálnej autonómie miestnej samosprávy na poskytovanie verejných služieb v meste Dubnica nad Váhom2013b
3Zechmeister AdamKonkurencieschopnosť regiónov v krajinách V4 po vstupe do EÚ2013b
4Fuknová BlankaRozmiestnenie čerpacích staníc na Slovensku v minulosti a súčasnosti a analýza ich najväčších spoločností v roku 20112012b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca