www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
RNDr. Michal Klobučník, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: michal.klobucnik@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9695
miestnosť: CH1-B1/12
konzultačné hodiny: Štvrtok (10:00 - 11:00) alebo po dohode cez e-mail
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaCelkový počet vedených prác: 32 | bakalárske: 14 | diplomové: 18
 bakalárske  14 / 32 
 43,8%
 diplomové  18 / 32 
 56,3%


p.č.autornázovroktyp
1Farkas RenátaRezidenčná suburbanizácia v zázemí Bratislavy - prípadová štúdia obcí rakúskeho pohraničia2021d
2Zduchová PatríciaOdpadové hospodárstvo Slovenskej republiky ako súčasť environmentálnej politiky Európskej únie2020d
3Muchová DeborahSúčasný stav a využitie kultúrnych pamiatok na území Slovenskej republiky2020b
4Bednárik MilanDynamika rastu zastavaných plôch v periférií miest a obcí na úkor viníc vo vybraných rajónoch Malokarpatskej vinohradníckej oblasti2019d
5Gombár BorisVplyv ekonomických faktorov na úspešnosť futbalových klubov v Nemecku2019d
6Kozlovská VeronikaMarketingové nástroje ako súčasť propagácie cestovného ruchu Slovenskej republiky2019d
7Koloditsová RenátaRezidenčná suburbanizácia v zázemí Bratislavy s dôrazom na obce rakúskeho a maďarského pohraničia2019b
8Čuklovičová SilviaPriestorová analýza bytovej výstavby v meste Pezinok v rokoch 2003–2016 s dôrazom na služby miestnej infraštruktúry2018d
9Mészáros GabrielKvantitatívno-priestorové špecifiká florbalu vo svete2018d
10Vrábeľ MilanAnalýza vzťahu medzi trhovou kapitalizáciou futbalových klubov a regionálnym HDP v krajinách Európskej únie2018d
11Zboran JakubPotenciál lokalizácie ubytovacích zariadení Airbnb v regiónoch cestovného ruchu Slovenskej republiky2018d
12Chrenová AlenaKomparatívna analýza vplyvov jadrových zariadení v lokalite Mochovce a Jaslovské Bohunice na okolité sídelné jednotky2017d
13Kellová ZuzanaKomunikačné systémy vo vybraných obciach okresu Pezinok2017d
14Lipnická MáriaFaktory návštevnosti majstrovstiev sveta v hokeji v rokoch 2002-20162017d
15Mackovičová ZuzanaInterkomunálna spolupráca v štátoch EÚ s možnosťou aplikácie na vybrané samosprávy v Slovenskej republike2017d
16Paulikovič PatrikAnalýza vybraných indikátorov v intraurbánnych štruktúrach metropoly Londýn2017d
17Gombár BorisVývoj a komparácia postavenia futbalových klubov v historickom kontexte Západného a Východného Nemecka2017b
18Klaudia KočišováSídelný a populačný vývoj miest Veľkej Británie2017b
19Patrícia ZduchováVinohradnícka oblasť Morava - kvantitatívno-priestorová analýza, vývoj a perspektívy2017b
20Kristína IvančíkováBáhoň, Kaplna, Igram - zdanlivo spojené obce, vzájomná spolupráca či rivalita2017b
21Boženko MartinSídelno-demografické zákonitosti v rámci dynamiky veľkostnej štruktúry lokálnych samospráv krajín V42016d
22Löfflerová MonikaAnalýza ekonomických aspektov hosťujúcich miest zimných olympijských hier2016d
23Hoľva PatrikŠportové podujatia globálneho charakteru z hľadiska priestorového rozmiestnenia2016b
24Matiašová MáriaNegatívne aspekty zlučovania obcí v rámci komunálnych reforiem - perspektíva na príklade Slovenskej republiky2015d
25Pšenko AndrejSieť spoločných obecných úradov v Slovenskej republike v komparácií s poverenými obecnými úradmi a obcami s rozšírenou pôsobnosťou v Českej republike2015d
26Chrenová AlenaVplyv jadrových zariadení v lokalite Mochovce na okolité územné jednotky2015b
27Kellová ZuzanaKomparatívna analýza komunikačných partnerov a nástrojov samospráv v okrese Pezinok2015b
28Bartho SamuelUrban Audit - komparatívna analýza indikátorov a ukazovateľov vybraných miest Nemecka.2013b
29Gľonda JánPostmoderné a globálne mestá - prípadová štúdia mesta Dubaj2012b
30Huttová MarianaMultimediálna prezentácia vybraných lokalít regiónu Orava2011b
31Tužinčin MarekAnalýza internetových stránok samospráv v okrese Komárno2011b
32Košťál IvanAnalýza potenciálu a možností cestovného ruchu Bratislavského kraja2010b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca   
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
    © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok