RNDr. Michal Klobučník, PhD.

Archív vedených prác

Celkový počet vedených prác: 34 | bakalárske: 15 | diplomové: 19

p.č. autor názov rok typ
1Chrenko JakubAnalýza futbalových klubov a súťaží na Slovensku2023b
2Muchová DeborahStav, využitie a obnova kultúrnych pamiatok na príklade slovenských hradov a zámkov2022d
3Farkas RenátaRezidenčná suburbanizácia v zázemí Bratislavy - prípadová štúdia obcí rakúskeho pohraničia2021d
4Zduchová PatríciaOdpadové hospodárstvo Slovenskej republiky ako súčasť environmentálnej politiky Európskej únie2020d
5Muchová DeborahSúčasný stav a využitie kultúrnych pamiatok na území Slovenskej republiky2020b
6Bednárik MilanDynamika rastu zastavaných plôch v periférií miest a obcí na úkor viníc vo vybraných rajónoch Malokarpatskej vinohradníckej oblasti2019d
7Gombár BorisVplyv ekonomických faktorov na úspešnosť futbalových klubov v Nemecku2019d
8Kozlovská VeronikaMarketingové nástroje ako súčasť propagácie cestovného ruchu Slovenskej republiky2019d
9Koloditsová RenátaRezidenčná suburbanizácia v zázemí Bratislavy s dôrazom na obce rakúskeho a maďarského pohraničia2019b
10Čuklovičová SilviaPriestorová analýza bytovej výstavby v meste Pezinok v rokoch 2003–2016 s dôrazom na služby miestnej infraštruktúry2018d
11Mészáros GabrielKvantitatívno-priestorové špecifiká florbalu vo svete2018d
12Vrábeľ MilanAnalýza vzťahu medzi trhovou kapitalizáciou futbalových klubov a regionálnym HDP v krajinách Európskej únie2018d
13Zboran JakubPotenciál lokalizácie ubytovacích zariadení Airbnb v regiónoch cestovného ruchu Slovenskej republiky2018d
14Chrenová AlenaKomparatívna analýza vplyvov jadrových zariadení v lokalite Mochovce a Jaslovské Bohunice na okolité sídelné jednotky2017d
15Kellová ZuzanaKomunikačné systémy vo vybraných obciach okresu Pezinok2017d
16Lipnická MáriaFaktory návštevnosti majstrovstiev sveta v hokeji v rokoch 2002-20162017d
17Mackovičová ZuzanaInterkomunálna spolupráca v štátoch EÚ s možnosťou aplikácie na vybrané samosprávy v Slovenskej republike2017d
18Paulikovič PatrikAnalýza vybraných indikátorov v intraurbánnych štruktúrach metropoly Londýn2017d
19Gombár BorisVývoj a komparácia postavenia futbalových klubov v historickom kontexte Západného a Východného Nemecka2017b
20Klaudia KočišováSídelný a populačný vývoj miest Veľkej Británie2017b
21Patrícia ZduchováVinohradnícka oblasť Morava - kvantitatívno-priestorová analýza, vývoj a perspektívy2017b
22Kristína IvančíkováBáhoň, Kaplna, Igram - zdanlivo spojené obce, vzájomná spolupráca či rivalita2017b
23Boženko MartinSídelno-demografické zákonitosti v rámci dynamiky veľkostnej štruktúry lokálnych samospráv krajín V42016d
24Löfflerová MonikaAnalýza ekonomických aspektov hosťujúcich miest zimných olympijských hier2016d
25Hoľva PatrikŠportové podujatia globálneho charakteru z hľadiska priestorového rozmiestnenia2016b
26Matiašová MáriaNegatívne aspekty zlučovania obcí v rámci komunálnych reforiem - perspektíva na príklade Slovenskej republiky2015d
27Pšenko AndrejSieť spoločných obecných úradov v Slovenskej republike v komparácií s poverenými obecnými úradmi a obcami s rozšírenou pôsobnosťou v Českej republike2015d
28Chrenová AlenaVplyv jadrových zariadení v lokalite Mochovce na okolité územné jednotky2015b
29Kellová ZuzanaKomparatívna analýza komunikačných partnerov a nástrojov samospráv v okrese Pezinok2015b
30Bartho SamuelUrban Audit - komparatívna analýza indikátorov a ukazovateľov vybraných miest Nemecka.2013b
31Gľonda JánPostmoderné a globálne mestá - prípadová štúdia mesta Dubaj2012b
32Huttová MarianaMultimediálna prezentácia vybraných lokalít regiónu Orava2011b
33Tužinčin MarekAnalýza internetových stránok samospráv v okrese Komárno2011b
34Košťál IvanAnalýza potenciálu a možností cestovného ruchu Bratislavského kraja2010b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca