www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
História katedry - prehľad zamestnancov

Na katedre pôsobilo od r.1952 do r. 2019 na rôznych pozíciách vyše 80 pracovníkov, hoci viacerí kratší čas. Mnohí sa neskoršie stali významnými pracovníkmi na iných univerzitách, vo vedecko-výskumných inštitúciách, vo verejnej správe (na centrálnej, ako aj regionálnej a miestnej úrovni), v žurnalistike, i podnikaní rôzneho zamerania.

Ako profesori na katedre pôsobili/pôsobia:
Ivanička Koloman
Korec Pavol
Mládek Jozef
Spišiak Peter
Zaťko Michal

Ako docenti na katedre pôsobili/pôsobia:
Bašovský Oliver
Bleha Branislav
Buček Ján
Halás Marián
Horňák Marcel
Kusendová Dagmar
Ondoš Slavomír
Otrubová Erika
Popjaková Dagmar
Sabaka Ján
Slavík Vladimír
Šíma Anton
Slosiarik Ján

Na miestach odborných asistentov, asistentov, lektorov, vedeckých pracovníkov pôsobili/pôsobia:
Antl Róbert
Bačík Vladimír
Baričová Eva
Bátorová Sylvia
Boržíková Edita
Bučeková (Královicsová) Ingrid
Čerňanský Jaroslav
Čorný Michal
Džupinová Eva
Ďurček Pavol
Fila Roman
Fillová Valéria
Gryga Bohuš
Hapák Pavol
Hurbánek Pavol
Husárová Katarína
Chmelíková Katarína
Ivaničková Alžbeta
Jurčová Danica
Káčerová Marcela
Karšayová Andrea
Klobučník Michal
Kosír Jozef
Kotrasová Miroslava
Kurčík Ľubomír
Letková Jana
Lobotka Vojtech
Majo Juraj
Mandzak Peter
Marenčáková Jana
Matoušková Eleonóra
Mišík Branislav
Miššeje Pavol
Nováková (Gregorová) Gabika
Ottahelová Viera
Paulov Ján
Plešivčák Martin
Podlucký Boris
Poláčik Štefan
Rochovská Alena
Roupa Michal
Rusnák Jaroslav
Sameliak Viliam
Sidó Zoltán
Stankovičová Iveta
Šprocha Branislav
Šticová Adriana
Švoňavec Milan
Verešík Ján
Výpalová Petronela
Zemko Ivan

Na miestach podporného technického, administratívneho a servisného personálu pracovali/pracujú:
Bartovicová Veronika
Dzurická Darina
Habová Beata
Hamšíková Jana
Hinerová Eva
Gaštanová Mária
Chovancová Anna
Kadlečíková Alena
Kekeláková Jana
Kotljarevská Jana
Lednická Jana
Predajnianska Eva
Slobodová Eva
Svatíková Mária
Ukropcová Alica

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok