História katedry - prehľad vedúcich katedry

1952 -1958 – doc. RNDr. Anton Šíma (narodený 19. 10. 1908, Mojmírovce - zomrel 29. 3. 1976, Bratislava)
1958 -1974 - prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc. (narodený 28.05.1929 v Tesárskych Mlyňanoch, zomrel 13.08.2014 Bratislava)
1974 -1981 - prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc. (narodený 9. 8.1933, Zlaté Moravce - zomrel 9. 8. 2011, Bratislava)
1981-1990; 1997-2000 - prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.
1990 - doc. RNDr. Vladimir Slavík, CSc.
1990-1997; 2000 – 2011 - prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.
2011 – prof. RNDr. Ján Buček, PhD.