RNDr. Vojtěch Przybyla, PhD.

Vybrané publikácie (3)

LUKÁČ, M., PRZYBYLA,V. 2017. Historicko-geografický vývoj obce Šenkvice, s dôrazom na perspektívy rozvoja obce v suburbanizačnom procese Bratislavy. In: Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2017, Zborník recenzovaných príspevkov. Univerzita Komenského, Bratislava. ISBN 978-80-223-4310-7
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
PRZYBYLA, V. 2016. Volební podpora českých politických stran na Slovensku v parlamentních volbách 1920-1935 na příkladu Československé strany národně socialistické. In: Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2016, Zborník recenzovaných príspevkov. Univerzita Komenského, Bratislava. ISBN 978-80-223-4103-5
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
PRZYBYLA, V., ANTOŠ, J. 2016. Podpora politických stran mezery a profil jejich voliče v Košickém kraji. In: Zborník príspevkov z konferencie mladých vedeckých pracovníkov, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava. ISBN 978-80-8105-826-4
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách