www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Ivana Vyslúžilová, PhD.
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: vysluzilova@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 389
miestnosť: CH1-B1/5b
konzultačné hodiny: Utorok 10:00 - 11:30
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie (3):
Vyslúžilová, I., Zicháčková, M., (2014): Kultúrny turizmus najvýznamnejších múzeí vo svetových metropolách. Mladá veda, Vol. 2, No. 3, pp. 7-21.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Cultural changes and impact of globalization in European urban agglomerations / Ivana Vyslúžilová / Geography: Linking Tradition with Future. - Bruges : European Association of Geographers, (2013), s. 33.
XXX - Iná ako A kategória
Mestské aglomerácie a mestské regióny v Európe v súčasných výskumoch / Vladimír Slavík, Ivana Vyslúžilová / Geographia Cassoviensis, Roč. 6, č. 1, (2012), s. 121.
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok