Mgr. Marek Richter, PhD.

Archív vedených prác

Celkový počet vedených prác: 2 | bakalárske: 2 | diplomové: 0

p.č. autor názov rok typ
1Lipnická MáriaVybrané aspekty urban shrinkage na príklade miest Prievidza a Martin2015b
2Boženko MartinAnalýza rekreačného strediska Zemplínska Šírava2014b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca