Mgr. Michal Roupa, PhD.

Archív vedených prác

Celkový počet vedených prác: 2 | bakalárske: 2 | diplomové: 0

p.č. autor názov rok typ
1Stanislava AdámikováDemografická analýza okresu Prievidza2015b
2Pisák MatejDemografická analýza okresu Medzilaborce v rokoch 1930 a 20112013b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca